Több mint 400 fő aktív részvételével eredményesen zárult az URBACT II. Program éves konferenciája Koppenhágában 2012. december 4-én.

Az európai városmodell történeti, építészeti, fenntarthatósági aspektusainak számbavétele mellett betekintést kaphatott a konferencia hallgatósága az ázsiai és amerikai urbanizációs folyamatokba, várospolitikai kihívásokba is az Európai Bizottság regionális és várospolitikáért felelős tagjaitól, a tudományos élet várostervezéssel foglalkozó szaktekintélyeitől, városvezetőktől.

Az URBACT program hat munkacsoportja által előkészített munkaüléseken a jelenlévők aktív bevonásával kerestek válaszokat korunk városi kihívásaira.

Az urbánus térségekben bekövetkező társadalmi, gazdasági, környezeti változások áttekintése után a jövő lehetséges várospolitikai, várostervezési módszereiről, eszközeiről folytattak eszmecserét az Európai Bizottság és a Parlament tagjai, az URBACT Monitoring Bizottság elnöke, valamint Växjö svéd város alpolgármestere.

A konferencia másnapján szervezett URBACT café keretében saját anyanyelvükön folytattak kerekasztal megbeszéléseket a résztvevők arról, hogyan segítse az URBACT Program az integrált fenntartható városfejlesztés végrehajtását a jövőben.

A rendezvény az URBACT Irányító Hatóság elnökének beszédével zárult, amelyben fölhívta a figyelmet az URBACT III. Program tervezéséhez alapot szolgáltató projekteredményekre, tapasztalatokra, valamint a 2014-2020 tervezési időszak új integrált városfejlesztési eszközeire.

 

 

A konferenciáról további információk elérhetők az URBACT Program 2012. decemberi hírlevelében itt.