Városok és digitalizáció: alkalmazkodj vagy véged!

Mi hasznuk van a városoknak a digitalizációból? Az újságok arról írnak, hogy mennyi munkahely szűnt meg a digitalizáció miatt, a politikusok nagy része viszont nem szeret változtatni. Alison Partridge állítja, hogy jobb, ha a 4-ik ipari forradalmat vagy az ipar 4.0-t az európai városok lehetőségnek, nem pedig veszedelemnek tekintik.

Először néhány definíció…

Sokak számára mindez bonyolult, idegen és talán ijesztő. Ezért először, mielőtt mélyebbre hatolnánk, álljanak itt a legfontosabb fogalmak.

A 4-ik ipari forradalom

Ezt a kifejezést először Klaus Schwab professzor, a Világgazdasági Fórum alapítója és elnöke  használta azonos című könyvében. “A korábbi ipari forradalmak megszabadították az emberiséget az állati erőtől, lehetővé tették a tömegtermelést és digitális készségeket adtak az emberek milliárdjainak. A Negyedik ipari forradalom azonban alapvetően más. Olyan új technológiák jellemzik, amelyek összeolvasztják a fizikai, a digitális és a biológiai világot, minden tudományágra, gazdaságra és iparágra hatást gyakorolnak, és még arra is rákérdeznek, hogy mit jelent embernek lenni. Mindebből olyan változások és összeoomlások következnek, amelyek alapján nagy igéretek és nagy veszélyek korát éljük.”

Ábra: Első ipari forradalom: gőz energia // Második ipari forradalom: tömegtermelés, futószalag, elektromosság // Harmadik ipari forradalom: számítógép és automatizálás // Negyedik ipari forradalom: kibernetika

Ipar 4.0

McJinsey a következőképpen határozza meg az Ipar 4.0 fogalmat:  “a következő fázis a gyáripar digitalizálása, melyet négy trend mozgat: (1) az adathalmok döbbenetes növekedése, a számítógép ereje, a széleskörű kapcsolatrendszer, különösen a kis energiaigényű, nagy kiterjedésű hálózatok vonatkozásában; (2)  az analitikai és az üzleti intelligencia készségek kialakulása; (3) az ember-gép kapcsolat új formái mint az érintős felületek és a bővített valóság rendszerek; (4) a fizikai világra küldött digitális parancsok továbbfejlesztése mint a magasabb rendű robotika és a 3-D-s nyomtatás” (Forrás: Shieffieldi Egyetem)

Digitális összeomlás

A digitális összeomlás olyan átalakulás, amelyet az új digitális technológiák és üzleti modellek hoznak létre. Ezek az innovatív, új technológiák és modellek befolyásolják az ipar által előállított, meglevő termékek és szolgáltatások értékét. Ezért használják az “összeomlás” szót, mert az új digitálistermékek / szolgáltatások / cégek feldúlják a mai piacot és és új értékrendet tesznek szükségessé.” (Forrás: Oxford College of Marketing)

Mi köze mindennek a városokhoz?

Vegyük az URBACT TechTown hálózat mantráját: a városok és a cégek vagy alkalmazkodnak, vagy meghalnak.

A digitalizáció már itt van. Gyakran nevezik “megállíthatatlan juggernaut-nak (gyilkos erőnek)”. A legtöbb vállalkozásnak nincs más választása. Választhatják azt is, hogy nem változtatnak, de akkor előbb-utóbb sérülékenyek lesznek és azután bedőlnek. VAGY proaktívak, alkalmazkodók, bomlasztók, agilisak lesznek, és emiatt remélhetőleg tovább élnek és virágoznak. Ilyen egyszerű. A bomlás csak azok számára veszélyes, akik úgy döntenek, hogy nem veszik tudomásul, vagy éppen küzdenek ellene. Akik elfogadják, azok vállalkozásának javára válik és sok tekinteten segít a sikerhez és a növekedéshez.

A városok nagy szerepet tölthetnek be azzal, hogy támogatják a vállalkozásokat. Ha a cégek nem tudnak vagy nem akarnak alkalmazkodni, akkor a város kárt szenved, a vállalkozások tönkremennek, a munkahelyek megszünnek.

“De nem szünteti meg a munkahelyeket?”

A digitalizáció nem olyan, mint az automatizáció.  Az automatizálás az első lépés. Az automatizált folyamatokból eredő információ használata az a pont, ahol a digitalizáció belép és kezdi hozni az eredményeket.

A digitalizáció nem csökkenti a létszámot és nem szüntet meg munkahelyeket. Inkább arra kell gondolni, hogy megszünteti a nem értéktermelő feladatokat és szerepeket. Így az emberek a vállalkozásnak arra a részére fókuszálhatnak, amelyik értékteremtő. Igen nagy hatása lesz a munkaerőre, és sokat kell gondolkodni azon, hogy a  meglevő munkarőbázist hogy lehet hatékonyan foglalkoztatni és nem elbocsájtani. De ez már egy másik téma, ezzel az URBACT Job Generation (Munkahely-teremtés) projektje és a Kapitalizációs sorozat New Urban Economis  (Új városi gazdaság) foglalkozik.

Ez a cikk inkább a városok szerepével foglalkozik a digitalizáció korában.

Tehát miért fontos a digitalizáció a városoknak?

A digitalizáció bomlasztó hatása a leggyakrabban emlegetett példákban a városfejlesztésre nem pozitív hatást gyakorol. Az Uber és az Airbnb például lehet, hogy gyökeresen átalakította az emberek városon belüli és városok közötti utazási feltételeit, ugyanakkor viszont kihívást jelentettek városfejlesztési szempontból, mert például növelték a bérleti költségeket és ellentmondásos foglalkoztatási feltételeket teremtgettek. Az URBACT közölt cikkeket erről a témáról, fókusszal a megosztó gazdaságra és a gig gazdaságra.

2017 júniusban Gävlében (Svédországban) a Tech-Town hálózat ülésén több példát pozitív mutattak be a digitalizáció bomlasztó hatásáról és a közösségi szektor közbelépéséről.  Jelzik, hogy a digitalizáció segíthet a hosszú távú gazdasági kihívások, úgy mint a termelékenység, üzleti hatékonyság és logisztika kezelésében.

Az alábbiakban három példát mutatunk be arról, hogy a közösségi szektor hogyan reagált a digitalizáció bomlasztó hatására.

KickStart

A KickStart 10 svéd város Fiber Optic Valley nevű nemzeti kalszterének kísérleti projektje. A közösségi és magánszektor közös finanszírozásával működő szervezet célja elősegíteni a digitalitzáció jobb megértését, támogatását, gyorsabb fejlődését és növekedését.

A kisérletki projekt résztvevője 10 vállalat 10 városban. 4-6 hét során a vállalatok 2 napot (1 egész és két fél napot) szentelnek arra, hogy megértsék, hogyan segíti a digitalizáció termelékenységüket és hatékonyságukat. A hangsúly a vállalatok segítésén van abban, hogy  megállapítsák saját problémáikat és igényeiket, és nem rögtön a megoldáson. Az esetek 90 %-ában van technikai megoldás. 10 %-ban van kezdő vállalkozás, amely lelkesen keresi a megoldást. Tehát nem a technológiáról, hanem a gondolkodásmód megváltoztatásáról van szó. Gyakran van egy fix pont, és a Kickstart broker szerepet tölt be az igényt megfogalmazó vállalatok és a megoldásra már rátalált vállalatok között.

Ábra: A meglevő termékek digitalizálása + új termékek, szolgáltagtások, üzleti modellek + bomlasztó szolgáltatások, termékek és vállalatok = Nagyobb termelékenység és hatékonyság

A kísérleti projekt nagyon népszerű lett a vállalatok között, és eredményeképpen nőtt a termelékenység és a hatékonyság, ezért már tervezik a projekt kiterjesztését 100 svéd városra.

Bekapcsolt ipar

2017-ben a Barnsley Önkormányzat, a TechTown hálózat vezetője elindított egy programot  a városban levő ipari vállalatok digitalizációjának és az informatikai vállalkozások térnyerésének elősegítésére. A “Bekapcsolt ipar” nevű program összehozza az ipari és az informatikai cégeket, ösztönzi a digitális technológia alkalmazását, hogy ezáltal javuljon az ipar termelékenysége és hatékonysága. Azért fontos ez, mert a fejlett modern ipar ma a legfontosabb ipari ágazat Európában.

Egy ipari háttérrel rendelkező, barnsley-i  üzleti tanácsadó és egy digitalizáció szakértő együtt keresték fel a gyárakat, köztük több régi gépekkel működő családi vállalkozást. A tanácsadók segítségével a gyárak vezegtői állapították meg ipari problémáikat, és együtt keresték a megoldást a működés hatékonyságának javítására digitális módszerekkel, amelyek sok esetben egyszerűek és olcsók voltak. Ezt követően volt a nagy, személyes találkozás az iparosok és a kis, kezdő digitális vállalkozások, kkv-k és vállalkozók között.

Esettanulmány

A Naylor Industries egy 127 éves, negyedik generációs családi vállalat Dél Yorkshire-ben. Öt gyára van, épületelemeket, például agyagcsöveket, műanyag szűrőberendezéseket gyártanak és exportálnak szerte a világon. A globális gazdasági bizonytalanság és a növekvő energiaárak miatt a nagy energiafogyasztó Naylor változtatásra kényszerült. Alakítottak egy belső akciócsoportot, és kapcsolatba léptek a Siemes Digital Factory-vel, elemezték az iaprtelepek energiafogyasztását. Mivel megtapasztalták a működtetésre és ternelésre vonatkozó valós idejű adatok informatikai előnyeit, a Naylor jelenleg digitálisan működteti új és meglevő gyáregyságeit, felkészülve az intelligens adatkezelés jövőjére.

Mindenki nyer – bróker-kapcsolatok a kis és nagy vállalatok között

Sandvik multinacionális gépgyártó vállalat, székhelye Svédországban, a Gävleborg régióban van. Múlt évben a helyi és regionális kormányzat  és több magáncég finanszírozásában működő Movexum regionális inkubátor egyik cégszervezőjével konzultált a vállalat, és felmérte a cég digitalizációs szükségleteit. A Sandvik gyártelep egy 800 futballpálya méretű ipari területen működik. Azt akarja megtudni digitalizációs módszerek segítségével, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban mozgatni az anyagot a területen belül és az iparterület körül. A Movexumon keresztül került a Sandvik kapcsolatba egy Invotech nevű kis kezdő helyi IT-vállalkozással. A két vállalat végül egy új GPS rendszert hozott létre, amelyik segíti a teherautóvezetőket és a vállalatvezetést az anyagszállításban. Az eredmény nagy siker volt mindkét vállalat számára. A Sandvik növelte a biztonságot és a termelékenységet, az Invotech pedig egy nagy új megbízót nyert és belépést a globális  piactérre, nem beszélve a PR és média előnyökről.

Mindez nem történhetett volna meg az önkormányzatok által alapított közvetítő szervezet, jelen esetben a regionális inkubátor nélkül.

Tehát mi a városok szerepe?

Remélhetőleg most már nyilvánvaló az a következtetés, hogy a városi gazdaságra nagymértékben hat a digitalizáció. De mit jelent ez a városoknak a gyakorlatban? Mit tehetnek a városok azért, hogy a helyi cégek előnyös helyzethez jussanak a digitalizáció révén?

Hírvívő

Az önkormányzat  kapcsolatba léphet a vállalatokkal – akik ugyanúgy a kliensei mint az egyes állampolgárok – és segíthet abban, hogy leküzdjék félelmüket a változástól és a digitalizációtól. Ehhez támogatni kell őket abban, hogy átlássák, milyen lehetőségeket teremt a digitalizáció a termelékenység és a hatékonyság növeléséhez, és hogy tanuljanak más vállalatok tapasztalataiból, akik már megküzdöttek a ezzel a kihívással.

Broker és képességfejlesztő

A fenti példákból látható, hogy a városok finanszírozhatnak vagy közvetlenül alkalmazhatnak egy becsületes brókert, egy navigátort vagy katalizátort, aki összehozza a nagy- és kisvállalatokat úgy, hogy ez mindkét fél, és persze a helyi gazdaság javára válik. Az önkormányzat segíthet megállapítani a vállalat digitalizációs szükségleteit és megtalálni ehhez a megfelelő start-up-ot, lehetőség szerint egy helyi vállalkozást. A tapasztalatok szerint 90 %-ban már ismeretes a technológiai megoldás, 10 %-ban egy lelkes start-up megkeresi. Ez a bróker szerep segít a vállalatok közötti kapcsolatépítésében, a közös munkában és a nagy és kis cégek kölcsönösen előnyös együttműködésében. Előmozdíthatja a vállalatok közötti tapasztalatcserét, feltárhatja és megismertetheti a pozitív digitális átalakítás sikeres helyi példáit.

A szakértelem és készség terén is van a városoknak bróker szerepe, amikor például a vállalatokat tájékoztatják a helyi szellemi értékekről, vagy amikor a különböző korcsoportok számára szervezett tanfolyamok tanrendjébe beillesztik a digitális készségfejlesztést.

Korai alkalmazó

Az önkormányzatok számára lehetőség – és talán kötelesség – hogy élen járjanak a digitalizáció terén. Nem nyilvánvaló és talán nem is könnyű, de a hatóságok felkérhetnek helyi kezdő informatikai cégeket a közszolgáltatások digitális rendszerének kidolgozására. Valamilyen probléma megoldására pályázatot is hirdethetnek és ezzel ösztönözhetik a helyi start-upokat okos város kihívások kezelésére.

Alkalmazkodsz vagy meghalsz

Az üzenet jó érthető. A TechTown városok akciótervezési hálózatuk keretében mérlegelték a lehetőség határait arról, hogy valójában mi az “üzlet vezette környezet”. Hogyan tud segíteni a hivatal a cégeknek a digitalizáció kihívásainak kezelésében? Hogy értetheti meg a cégekkel, hogy ez nagy lehetőség a termelékenység növeléséhez és minőségi munkahelyek létesítéséhez? Mi ebben a közösségi szektor szerepe?

A formálódó akciótervek a helyi cégekkel való  proaktív együttműködést javasolnak, tanulva a már ebben jártas városoktól.  A TechTown városok tudják, hogy a digitalizáció forradalmasítja a helyi gazdaságot. Mindent megtesznek azért, hogy ez sikeres legyen és a helyi lakosoknak több és jobb munkahelyet biztosítson.

Írta: Alison Partridge