Városi DNS és város-akupunktúra: a spanyol Murcia rövid története

A közösségi részvétel évtizede Murciában

A dél-spanyolországi Murcia elnyerte az URBACT Jó Gyakorlat címet Espiritu Santo nevű periférikus, leromlott városrészében végrehajtott város-rehabilitációs projektjével. Murcia önkormányzata és mindazok, akik részt vettek a projektben, a polgároktól a köztisztviselőkig valamennyien örülnek, hogy az URBACT Espiritu Santo történetét és a kezdeményezést reflektorfénybe helyezte, és méltónak találta arra, hogy megossza az európai városokkal.

Nemcsak az elért eredmények teszik projektünket újszerűvé és egyedülállóvá, hanem az is, ahogyan azt elgondoltuk és megvalósítottuk egy valóban integrált városfejlesztési stratégia keretében, az állampolgárok nagyon aktív közreműködésével.

A metodikánk nyomán született az ötlet a „városi DNS” és „városi akupunktúra” koncepciójára: egy olyan finom, nem agresszív átalakulás a fenntartható városfejlesztés felé, amely leginkább a közösségi részvételi folyamat eredményeként kivirágzó mini-beavatkozások sokaságaként írható le.

Első sikerek az Espiritu Santo városrészben

Espiritu Santo „nagyon alacsony jövedelmi szintű” városi területnek számít; az itt a gazdasági és társadalmi regenerációt és fenntartható fejlődést célzó innovatív stratégia megvalósítása az URBAN program keretében, EU finanszírozással történt.

A városrészben az analfabéták száma meghaladta felsőfokon képzettek létszámát, a lakosság többsége igen alacsony képzettséggel rendelkezett. Ez utóbbi vonatkozott a fiatal generációra is, ahol magas volt az iskolakerülés és iskolaelhagyás (kibukás) is.  A terület hírhedt volt a bűnözésről és a visszaesésről, a kábítószer kereskedelemről és különféle összecsapásokról. Mindezek hatására a városrész egyre jobban leszakadt.

Az „Integrált és részvételen alapuló városi regeneráció” című projekt világos és kézzel fogható megoldásokat tartalmazott, melyeket aránylag könnyen lehet megvalósítani. Egy fenntartható és megfizethető gyakorlatról van szó, amelyet a városok könnyen alkalmazhatnak saját kereteik között.

A fenntartható fejlődés integrált megközelítése a komplex problémákra realista megoldások fokról fokra történő megvalósítását tartalmazta vállvetve működve együtt a helyi lakossággal. Szükséges volt szorosan összekapcsolni a környezeti hatékonyság, a technológiai innováció, a tudás és know-how szempontjait.  Fontos volt az is, hogy a lakossági részvétel stabil mechanizmusát alakítsuk ki és tartsuk fenn a projekt tervezése, fejlesztése és értékelése teljes folyamatában.

Semmi sem történhet a lakosok nélkül

Az állampolgárok és az érdekeltek bevonásának programja ösztönözte a lakosokat arra, hogy vegyenek részt a terv saját igényeik szerinti alakításában úgy, hogy először azonosították a problémákat, majd megoldást kerestek. A lakosokat módszertani és technikai szempontból is segítették az önkormányzat intézményei (lakásügy, kultúra, szociális szolgáltatások, oktatás, egészségügy, információs társadalom, ifjúság és foglalkoztatás).

A megbeszéléseken részt vettek a kerületi igazgatás, a nem kormányzati szervezetek, a szomszédsági társulások, a kulturális, ifjúsági szervezetek, az anyák és az apák szövetsége, a plébánia, a kisebbségek és a kirekesztéssel veszélyeztetettek (ebben az esetben fontos érintett a városrészben élő jelentős roma közösség) képviselői, a két helyi iskola képviselői és magánszemélyek is.

Az Espiritu Santo-ban lezajlott változás kulcselemei: kultúra, művészet és képzés

A fizikai környezet változtatása 2008 és 2012 között a terv szerint történt. Voltak bontások, sor került az üres telkek kulturális, sport és szórakozás célú hasznosítására, és nőtt a közcélú zöldterület.  A változások között volt a terek, utcák átrendezése és az utcai művészet térnyerése. Sor került továbbá néhány kulturális, sport, oktatási és szociális létesítmény átalakítására azért, hogy a városrész vonzóbbá váljon. Ebben különösen fontos szerepe volt az IKT fejlesztéseknek, az előadóművészeteknek, a zenei és kulturális eseményeknek.

Megnyílt egy művészeti és kulturális központ. A korábbi tantermeket átalakították, hogy jobban megfeleljenek a művészeti oktatás igényeinek. Létesítettek egy családsegítő szolgálatot, és önsegítő csoportok is alakultak ezzel is segítve a különféle közösségek együttélését. Indult képzés a környezetvédelemről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és újrafelhasználásáról valamint szemléletformáló gyakorlat az esélyegyenlőségről és a diszkrimináció elkerüléséről.

A gyerekek számára iskola utáni korrepetálást tartottak, voltak tematikus kiállítások, kirándulások és speciális képzés a munkavállalás megkönnyítésére a tánc, a zene, a színház vagy a videotechnika területén. Indult IKT képzés valamennyi korosztály számára, ennek keretében elsajátíthatták az audió-vizuális anyagok, hangsáv előállításának ismereteit, volt képzés a fotózás, video, fény és hang területén, de divattervezés, fodrászat és arcfestés témájában is.

Városi akupunktúrás terápia Santa Eulalia számára

2016-ban Murcia önkormányzata új projekten kezdett dolgozni ADN Urbano – vagyis „Városi DNS” – néven, először a Santa Eulalia városrész számára. A belső városrészek szomszédsági körzeteire fókuszált a munka, széles körű lakossági részvétellel. Az Espritu Santo-i tapasztalatokra építve a nagyszámú lakost sikerült bevonni a munkába. A közösségi részvétel megvalósítása és továbbfejlesztése a projekt lényeges eleme volt, meghatározta a változások alakulását, a beavatkozás sikerét. Murcia önkormányzata aztán két újabb városrészt is kiválasztott, ahol megismétlik a folyamatot.

Innen ered a „városi akupunktúra” elnevezés ötlete. Az önkormányzat érdemleges beszélgetésbe elegyedik a különböző lakossági csoportokkal, és városi szakértők támogatásával csakhamar tisztázódnak az ügyek, problémák, és megoldásokat is sikerül találni.

A folyamat segítségével Murcia önkormányzata jobban átlátja a problémákat. Közvetlen és kreatív észrevételeket kap a lakosoktól, az érdekeltektől. Kialakul ezáltal a részvétel és hovatartozás atmoszférája, erősödik a helyi identitástudat és a közösségi érzés. Az állampolgárok, ha közvetlenül részt vesznek a munkában, a sajátjuknak érzik a folyamatot, érdekli őket a lefolyása és következményei.

Santa Eulalia átalakulása

A javasolt akciók és a lakosok által felvetett problémák kezelése során a város 300 önkormányzati alkalmazottja intenzív munkához fogott Santa Eulaliában. Tisztogattak, földalatti szemét konténereket helyeztek el, lemosták a graffitit, parkosítottak, fákat ültettek, növényeket telepítettek rendbe hozták a városrész utcáit stb.

A Santa Quitera udvarház, eredetileg San Antonio kolostor szabadtéri múzeummá alakult át, mert a városrészben sok híres spanyol művész élt. Így a városrész a „művészek városa” lett, ahol a nagy mesterek portréival illusztrált emléktáblák tanúskodnak a helyi nevezetességekről. 

Különös gondot fordítottak a térség elhanyagolt területeiről. Az egyiket kulturális pihenőhellyé alakították át, gyümölcsöskerttel, fákkal, hagyományos játékok és szabadtéri kiállítások számára kialakított terekkel. A terület minden környékbeli lakos számára nyitva áll, a helyi lakosok tartják karban, és a kert a Santa Eulalia-i lakosok kívánsága szerint alakul.

Murcia polgármesteri hivatala kész tanulni a múltbeli tapasztalatokból. Az „Urban DNA” készülőben levő második kötete a város egy más részével foglalkozik. Különös figyelmet szentelnek majd az alkalmazott módszerek továbbfejlesztésére, nevezetesen az állampolgárok bevonására környezetük építésébe és helyreállításába, a lakosok képessé tételére területük problémáinak megoldására.

Az Espiritu Santo Jó Gyakorlat ismertetése, mint „integrált, részvételi városrehabilitáció: Egy hátrányos helyzetű városrész felújításának integrált megközelítése” címen megtalálható az URBACT weboldalon.

Kapcsolat a Twittteren és a Facebookon:

 

Írta Rebeca Pérez López

Eredeti, angol nyelvű cikk: http://www.blog.urbact.eu/2017/11/story-from-murcia-spain/