Nemek közötti egyenlőség a városokban

A nemzetközi nőnapon az URBACT büszkén jelenti be a Gender Equal Cities (körülbelül: „Nemek közötti egyenlőséget biztosító városok”) kezdeményezés indulását, amely reflektorfénybe helyezi a városok azon törekvéseit, amelyek gender-érzékeny politikák kialakításán keresztül kívánnak változásokat elérni. A Gender Equal Cities igyekszik mélyebben feltárni azokat az akadályokat, amelyek még mindig hátráltatják a fejlődést, és ajánlásokat tenni az igazságosabb, egyenlőbb várostervezés és kormányzás érdekében.

Miért éppen most? Csökkenő szakadék a nemek közt

2018 kulcsfontosságú évnek ígérkezik, mivel a #MeToo és a #Times Up kampányoknak köszönhetően végre meghallottuk számos nő és asszony hangját. Jó emlékeztető ez, hogy bár sok mindent elértünk már, azért vannak még előttünk feladatok a nemek közötti egyenlőség területén akár a politikában, akár a gazdaságban.

  • Az Európai Unióban a regionális  tanácstagok 32% -a, az önkormányzati képviselők 36% -a, a polgármesterek mindössze 15% -a nő.
  • A nemek közti fizetéskülönbség jelensége továbbra is fennáll. Az európai nők átlagban körülbelül 17% -kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak.
  • A múltban a várostervezés férfiak által dominált terület volt; ma a tervezés átgondolása, gender-érzékenyebbé tétele zajlik.
  • A nőket gyakran aránytalanul hátrányosan érintik a megszorító intézkedések, a demográfiai eltolódások és a migráció.

Ezeknek a különbségeknek a megszűntetése olyan szükséglet, amely mindenki számára fontos. A nemek közötti egyenlőség nem csak egy demokratikus alapelv és EU-s egyezmények által is meghatározott egy emberi jog; sokkal több ennél, a közösség, a társadalom jóléte múlik ezen. A gyakorlatban a nők és a férfiak egyenlősége a gazdasági növekedés és prosperitás egyik fontos komponense. Tudjuk például, hogy a nemek közötti jövedelmi különbségek megszűntetése jelentősen növeli a GDP-t. Az Egyesült Nemzetek kutatása kimutatta, hogy ahol több nő vesz részt a közszolgáltatások megvalósításában, ott jobb minőségű az oktatás és az egészségügy.

Az Új Városi Menetrend megvalósítása

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2030-as Globális Menetrendje a nők szerepvállalását a 17 Fenntartható Fejlődési Cél elérésének középpontjába állítja, az 5. célt pedig konkrétan a nemek közti egyenlőségnek szenteli. Ezek a célok univerzálisak és kötelezőek; a kormányoknak világszerte biztosítaniuk kell elérésüket. A nemek közötti egyenlőség egyike azon átfogó témáknak, amelyeket figyelembe kell venni az EU tematikus partnerségeinek városi menetrendjében. Ezek az új városi menetrendek és a célok lokalizálása egyedülálló lehetőség arra, hogy újragondoljuk a nemek közti esélyegyenlőség jelentőségét a várospolitikákban.

URBACT tudásközpont

Mint a fenntartható városfejlesztés tudásközpontja, az URBACT igyekszik további inspirációt és ösztönzést adni az 5. cél 2030-ig tervezett eléréséhez. A városok (települések) jelentik a kormányzás legalacsonyabb, az állampolgárokhoz legközelebb álló szintjét, és bár számos, a gender-kérdéssel összefüggő ügy túlmutat az ő kompetenciájukon, így is sok területet találunk, ahol a városok tehetnek és kell is tenniük. Ilyen a kormányzás, a gazdaságfejlesztés, a szolgáltatás-szervezés, a mobilitás, a közterületek vagy a menekültügy.

Az URBACT Jó Gyakorlatai között érdemes megemlíteni a svéd Umeå projektjét, amely közel 10 éve szervez olyan busztúrákat, amelynek során megismerkedhetünk a városban a nemek közti esélyegyenlőség érdekében bevezetett változtatásokkal, illetve a még mindig fennálló kihívásokkal. De más URBACT városok is érintenek gender-kérdéseket: a TechTown esetében a női vállalkozók arányának növelése egy célkitűzés, a Gen Y City-ben pedig lányoknak hirdettek programozó klubokat.

Hogy gyarapíthassuk a jó gyakorlatok tárházát, és ezzel segíthessük a kedvező változásokat, a következő években begyűjtjük számos város tapasztalatát, meghallgatva az ott élő és dolgozó nőket és férfiakat. Szorosan együttműködve az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsával, amely 2006-ban kiadta az 1600 ember által aláírt Nők és a Férfiak Közötti Egyenlőség Európai Chartáját, a leginnovatívabb városoktól fogunk tudni tanulni.

Az URBACT hozzájárul az áprilisi stockholmi európai Placemaking konferenciához és az egyenlőségről, sokszínűségről és befogadásról szóló júniusi bilbaói CEMR konferenciához. Megvizsgáljuk a kutatásokat, a jó példákat, és beszélünk a városvezetőkkel annak érdekében, hogy bemutassuk az URBACT közösségnek mindazokat a gyakorlati ötleteket, amelyek segítenek változtatni városi szinten a nemek közötti egyenlőség terén.

Az URBACT program maga is önvizsgálatot tart. Bár tudjuk, hogy nálunk a nők reprezentációja elég jó – a hálózatainkban és az eseményeinken gyakran a résztvevők több, mint 50%-a nő. Ennek ellenére megvizsgáljuk, hogy a program javíthat-e valamit a nemek egyenlőségén, például a szakértői kört van az előadóinkat tekintve.

Egyenlőség mindenkinek

Alapelvként odafigyelünk minden korosztályú, etnikumú, vallású, szexualitású polgár eltérő perspektíváira, és tudatosítjuk azokat a narratívákat, amelyeket a diszkrimináció bármilyen formája érint. Például megvizsgáljuk a bevándorló nők és a gyermekek, a fiatalok és az idősek, a fogyatékkal élők, a színes nők tapasztalatait, és megnézzük, hogy a város, a design és a szolgáltatások hogyan tudnak jobban megfelelni az ő igényeiknek és törekvéseiknek. Mindenfajta érintettségre tekintettel kell lennünk, így az LGBTIQ csoportok tapasztalatait is vizsgálni fogjuk.

Nyilvánvaló, hogy a nemek közötti egyenlőség nem csak a nőkről szól. Az egyenlőtlenség nem csak a nőket érinti károsan, hanem valamennyiünket. Ezért bevonjuk a férfiakat is, hogy segítsenek felhívni a figyelmet a problémákra, hogy megértsék, miért fontos változtatnunk bizonyos dolgokon.

A 2019-es nemzetközi nőnapon visszatérünk a témára, és bemutatjuk tapasztalatainkat, megfogalmazva olyan gyakorlati lépéseket, amelyeket minden város és városfejlesztési szakember megtehet a nemek közti egyenlőség érdekében.

Mondd el a történetedet

Szeretnénk hallani városok és városi innovátorok törekvésiről Európa-szerte:

  • Mit tesznek Önök a nemek közötti egyenlőség javítása érdekében a városfejlesztés kulcsfontosságú témáiban és város kompetenciáiban, például a mobilitásban, a tervezésben, a képviseletben?
  • Milyen intézkedéseket hajtottak végre a nemek közti egyenlőtlenségek csökkentése érdekében?
  • Milyen hatása volt?
  • Tudják-e garantálni valamiképpen a gender-nézőpont érvényesülését a városi politikában?

Az URBACT célja, hogy ösztönözze a vitát arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni a nemek közötti egyenlőség elérése érdekében.

Csatlakozzon a #GenderEqualCities és a #PressforProgress párbeszédhez!

 

Küldje el ötleteit és példáit a Gender Equal Cities LinkedIn csoportba 2018. május 15-ig.

Írta: Sally Kneeshaw

Eredeti, angol nyelvű cikk.