Lakossági fórum másképp? Kézikönyv a részvételi települési tervezésről

A Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont kézikönyvet állított össze a települési tervezés során egyre gyakrabban alkalmazott részvételi tervezésről.

Az együttműködések hiánya” – a hazai település- és térségfejlesztési szakterületen dolgozók számára bizonyára ismerősen cseng ez a megállapítás, hiszen csaknem minden fejlesztési anyag helyzetértékelésében feltűnik valamilyen formában. Bízunk abban, hogy a részvételi tervezés nagyobb volumenű használata hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztési tevékenyég során egymást megismerő, egymással kapcsolatba kerülő helyi szereplők konstruktív együttműködéseket alakítsanak ki, amivel hozzájárulnak az elköltött fejlesztési források és a befektetett egyéb energiák minél jobb hasznosulásához.

A kézikönyv alapvető célja, hogy felvázolja a részvételi (más szóval közösségi) tervezés fogalmát, módszereit, lehetőségeit, hasznait, illetve javaslatokat tegyen a hazai települési tervezési gyakorlatban való alkalmazására. A kiadvány igyekszik a jogszabályok nehezen értelmezhető elvárásait megtölteni élettel, és olyan tervezési lehetőségeket mutatni, amelyek sikerélményt adnak minden érintett félnek.

A kiadvány keresi a válaszokat azokra a leggyakoribb kérdésekre, amelyek egy közösségi tervezési folyamat kapcsán rendre elhangzanak. Hogyan lehet „laikusokkal” tervezni? Hogyan lehet sok szereplővel hatékonyan dolgozni és akár néhány óra alatt használható eredményeket elérni? Van-e alternatívája annak, amit ma „lakossági fórumnak” nevezünk? Hogy jön a „kérdezés művészete” a települési tervezéshez? Mi köze az okostelefonnak a participációhoz?

A hazai települési tervezési rendszer (településfejlesztés és -rendezés, településképi arculati tervezés) áttekintése mellett e segédlet – a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága törekvéseivel összhangban – konkrét iránymutatásokat tartalmaz a települési tervezés munkafázisaihoz kötődően, alapul véve a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírtakat. Bár a részvételi tervezés ideális körülményei nem minden esetben állnak fenn, nézetrendszerének megértése képessé teszi a tervezőt, döntéshozót arra, hogy bármilyen tervezési helyzetben felismerje azokat a részvételi lehetőségeket, amelyekkel jelentős hozzáadott értéket teremthet.

A kiadvány letölthető innen: http://lechnerkozpont.hu/doc/okos-varos/reszveteli-tervezes-a-telepulesfejlesztesben-es-telepulestervezesben-20180412.pdf