Hogyan építette ki Pazin önkormányzata a kölcsönös bizalmat azzal, hogy bevonta a polgárokat a költségvetés tervezésébe?

Bemutatjuk a város történetét, amely elkezdte bevonni polgárait a városi költségvetés elkészítésébe, oktatni őket a helyi önkormányzat működésével kapcsolatban, és ezzel kölcsönös bizalmat épített a lakosság és az önkormányzat között. A projektet az URBACT is elismerte azzal, hogy a 97 Jó Gyakorlat cím egyikét a város kapta ( http://urbact.eu/watch-out ).

A történet a részvételi költségvetésről szól, vagyis a demokratikus tervezés és döntéshozatalról folyamatáról, illetve konkrétan arról a fajta részvételi demokrácia gyakorlatról, amelyben a polgárokat bevonják az önkormányzati költségvetés készítésébe. Ez lehetővé teszi az állampolgárok számára a közpénzből megvalósuló projektek megismerését, megvitatását és rangsorolását, és megadja számukra a jogot arra, hogy valódi döntéseket hozhassanak arról, hogyan költsük el a pénzt.

A „Vegyünk részt a pazini költségvetésben!" elnevezésű projekt 2014-ben kezdődött. A projektet a GONG vezette, projektpartnerek voltak Pazin városa és a „Gyermekeink Társasága”. A megvalósításban részt vett a Közfinanszírozási Intézet és a Horvát Városok Egyesülete. A projekt fő célja volt, hogy aktívan bevonja Pazin város polgárait és közvéleményét a város költségvetésének 2015-ös elfogadásába.

A projektet az év során több fázisban hajtották végre. A városvezetés belső ülését követően felhívták a polgárokat arra, hogy javasoljanak kisebb, a lakóhelyüket érintő önkormányzati fejlesztéseket a költségvetésbe. A pályázatok benyújtása után a városi hatósági tisztviselők először elemzik, hogy melyek a reális léptékű projektek, majd helyszíni szemlét tartanak és megbecsülik az egyes műveletek költségeit.

Olyan módon indultunk el, hogy először meghatároztuk azt a keretet, amelyben mozoghatunk. Az első évben 300 ezer kunát (kb. 12 millió forint) tudtunk a szomszédsági tanácsok között megosztani. A helyi tanácsok területén az állampolgároknak rendelkezésére állt egy költségvetés, amelyen belül döntöttek. A kisebbek 30 ezer, a nagyobbak 50 ezer kunával (1-2 millió forint) gazdálkodhattak. Így tehát világos kereteket hoztunk létre, amelyben a polgárok kisösszegű önkormányzati projekteket javasolhattak.” - mesélte Renato Krulčić, Pazin polgármestere.

A költségbecslések után minden helyi körzetben nyilvános meghallgatásokat szerveznek, ahol a szomszédsági tanács (helyi bizottság) ismertet minden beérkezett javaslatot azok becsült költségeivel. Ennek alapján a polgárok kiválasztják azt a projektet, amely a következő évben bekerül az önkormányzat költségvetésébe.

Ezután a javaslatokat átbeszéli a városi tanács, amely élhet azzal a jogával, hogy észrevételeket vagy módosításokat tegyen. Ezután újabb közmeghallgatást tartunk a javaslatok bemutatásával. Itt egyben a polgárok tájékoztatást kapnak arról, hogy mi található a település teljes költségvetési javaslatában, mik annak jellemzői és mi várható a következő évre" - tette hozzá a polgármester.

A közösség által javasolt kisebb projekteket aztán az év első felében megvalósítják, majd kezdődik elölről az újabb pályázatgyűjtési kör.

Mindezek mellett a legnagyobb fókusz folyamatosan az állampolgári nevelésre helyeződik. A helyi bizottságokban tett javaslatok bemutatásakor lehetőségeket kínálnak arra, hogy az állampolgárok jobban tájékozódjanak arról, hogyan működnek a helyi önkormányzatok, hogyan jönnek létre költségvetési előirányzatai, tervei, stratégiái stb.

Az első évben minden ágazatot sorra vettünk. Külön beszéltünk a város kultúrájáról, sportjáról és infrastruktúrájáról... Végül az körvonalazódott, hogy komolyabban kell foglalkoznunk a közvilágítási rendszerrel Pazin térségében. Kicsit furcsa volt számomra, hogy amikor mindenki szélessávú internetről, jobb közlekedési összeköttetésről stb. beszél, a mi polgárainkat leginkább a településünk gyenge megvilágítása foglalkoztatja. Mindenesetre ennek eredményeképpen elkészíttettünk egy tervet a közvilágítási fejlesztésére, amelyet a következő 6 hónap során egy köz- és magánszféra közötti partnerségen keresztül fogunk megvalósítani.

Fontos tényező a bemutatott folyamat hitelességével kapcsolatban az, hogy a hivatal munkatársai részt vesznek valamennyi fórumon és beszélgetésen - vezetők, tisztviselők, önkormányzati felelősök...

Kezdetben nem volt kellemes megjelenni azok előtt a polgárok előtt, akik alapból nem szimpatizáltak a városi adminisztrációval. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a hozzáállás a hatóságokhoz a múlt öröksége, és meg vagyunk győződve arról, hogy megváltoztathatjuk ezt, ha nyitott és becsületes kapcsolatot alakítunk polgárainkkal. Nyilvánvaló számunkra, hogy rendkívül fontos, hogy a polgárok bármilyen kérdést feltehessenek nekünk, és mi mindig minőségi választ adjunk. Mivel nincs semmi rejtegetnivalónk, ez egyáltalán nem kényelmetlen nekünk. Így fejlesztjük a kölcsönös bizalmat.” - meséli Maja Stranić Grah, a pazini pénzügyi osztály vezetője, aki kezdettől fogva részt vesz a projekt megvalósításában. Mindehhez hozzáteszi, hogy jelentős előrehaladás érzékelhető abban, hogy a polgárok mennyire értik az önkormányzat működési mechanizmusait. „Észrevettük az évek során, hogy az állampolgárok egyre reálisabb javaslatokat tesznek. Hisszük, hogy ez pontosan az oktatás, a párbeszéd és a minőségi kapcsolatok eredménye. "

A állampolgárok 2017-ben 189 javaslatot tettek kisebb projektekre, amelyek közül 44 szerepelt a 2018-as költségvetésben. E 44 kezdeményezés teljes becsült költsége 623.600 HRK (kb. 26 millió forint) volt, vagyis folyamatosan nőtt a „Vegyünk részt a pazini költségvetésben!" projektben előirányzott források mennyisége - az első 300 ezer kuna után több, mint 500 ezerre, majd a fenti összegre.

A projekt végrehajtása minden bizonnyal további erőfeszítéseket tesz szükségessé a városi közigazgatásban.

Egy nagyon fontos dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Egy ilyen projekt végrehajtásához szükség van egy odaadó és felelősségteljes városi közigazgatásra és egy olyan csapatra, amely nem bánja, ha12 napon keresztül a munkaidő után még nyilvános meghallgatásokon is részt kell vennie – hiszen ezek általában 18 órakor kezdődnek. Az önkormányzati munkatársaknak pedig minden fórumon meg kell jelenniük. Merem állítani, hogy ez kulcsfontosságú a projekt sikeréhez. Nehéz megmagyarázni, hogyan sikerült motiválnunk az alkalmazottainkat. Nem hiszem, hogy van erre konkrét válasz. Valószínűleg ezt a környezet teszi, amelyben élünk. Az önkormányzat alkalmazottai szintén itt élnek, és ők is részesülni akarnak abban a lehetőségben, hogy az általuk is fizetett adó újraelosztásáról gondolkodjanak” – állítja a polgármester.

„Fontos tényező még a külső moderátor használata, aki egyértelművé teszi a nyilvánosság számára, hogy ő nem képviseli egyik oldalt sem. Egy másik megyében működő civil szervezettől hoztunk moderátorokat, hogy biztosak lehessünk pártatlanságukban” - tette hozzá Stranić Grah.

A projekt folyamatosan növekedett az évek során, és ezt a modellt alkalmazták már jóval nagyobb önkormányzati projektekre is.

„Az egész történetet még magasabb szintre emeltük, amikor a helyi meghallgatásokon a saját projektjeinkről is kérdeztük a helyi közösséget. A 2017-es költségvetés kapcsán 4 projekt közül kértük, hogy válasszanak ki kettőt. A Pazinčica vízfolyás rendezése, az általános iskola korszerűsítése, a buszpályaudvar építése-felújítása, illetve az idősek otthona megépítése volt a választék. Szavazás útján arra jutottunk, hogy az idősek otthona és a buszpályaudvar kulcsfontosságú közösségi projekt, amelyet a város területén meg kell valósítanunk" - mondja a polgármester.

Mivel a városban már számos kisebb költségvetésű projekt megvalósult a részvételi költségvetés intézményén keresztül, nőtt az igény arra, hogy nagyobb projektekre is lehetőség nyíljon. A költségvetési keret azonban szűkös, ezért úgy változott a rendszer, hogy a helyi közösségeket két csoportba osztották, és hol az egyik, hol a másik csoport költheti el a pénzt. Ilyen módon nagyobb projektekben is gondolkodhatnak a polgárok.

A projekt negatív aspektusa az, hogy egyes önkormányzati tagok részéről hallunk elégedetlen hangokat azzal kapcsolatban, hogy a város költségvetésének egy részéről mások döntenek. Emellett a helyi szomszédsági tanácsok kezdenek kifogyni az ötletekből. Ez azért lehet, mert nem elég jó a helyi beágyazottságok, a bázisuk, és nem működnek tökéletesen a lakosok és az önkormányzat közötti közvetítésben.

„Régen az volt a helyzet, hogy az állampolgárok olyan nagy projekteket javasoltak, mint például a közvilágítás, új utak, új temetők stb., amelyek a városnak többéves feladatot jelentettek a rendezési tervek módosításától elkezdve az építészeti tervezésen keresztül, és persze mindennek a költségét biztosítva. Aztán ezen a projekten keresztül megmutattunk a szomszédsági tanácsoknak egy másfajta megközelítést. Azt szeretnénk, ha ezek a szomszédsági szervezetek tartanák a kapcsolatot a lakossággal, fórumokat, közösségi eseményeket szerveznének, fenntartanák a diskurzust, mialatt mi mint önkormányzat azokkal a fiatalokkal foglalkoznánk, akik még az iskolapadban ülnek, és akikből majd a jövő tudatosabb állampolgárai válhatnak. Ők majd még jobban megérthetik a város működésmódját, és hozzájárulhatnak egy jobb életminőség kialakításához.” – foglalja össze a polgármester.

A tapasztalatok alapján a következőképpen foglalják össze a kulcsfontosságú tényezőket a folyamat végrehajtásában. Mindenek előtt hangsúlyozzák az emberi kapacitások fontosságát: a köztisztviselők elkötelezettségét, a civil szervezetek és az önkéntesek munkáját, akik a projekt végrehajtásának legnagyobb terhét viszik évről évre. Nem kevésbé fontos a nyilvánossággal való kommunikáció folyamata és előkészítése, elsősorban a felkészülés a nyilvános meghallgatásokra. Precíz és konkrét információkat, pontos pénzügyi keretet kell biztosítani, és mindezt érthetően kell kommunikálni a nyilvánosság felé. Ezzel ösztönözni lehet a polgárok részvételét, és ami a legfontosabb, fejlődik a bizalom.

A projekt más városok érdeklődését is felkeltette, ezért Pazin város képviselői több tanácskozáson vettek már részt, ahol megosztották a módszert, a tapasztalatokat, mindazt, ami a „Vegyünk részt a pazini költségvetésben!" projekthez kapcsolódik. Mindent meg is osztottak a projekt honlapján, amelynek valamennyi alkalmazása nyílt forráskódú, vagyis bárki átveheti és használhatja (http://proracun.pazin.hr/ ). Emellett bárki számára rendelkezésre állnak, aki akár alapvető információkat szeretne megtudni a kezdeményezéssel kapcsolatban.

Szeretnénk kiterjeszteni ezt a megközelítést a jövőben a munkánk más szegmenseire is. Hozzá kívánunk járulni a város kormányzásának minőségéhez, de egyben felelős polgárokat is kívánunk nevelni, mivel elkötelezettség nélkül hiába kínálunk jogokat. "- összegezte Krulčić polgármester.

Írta: emarko

Eredeti cikk