Transzfer hálózatok: az URBACT tanulási laboratóriuma a városi kapacitásépítés előmozdításáért

Talán nem gondolná, hogy a Twitter az EU kohéziós politikájának jövőjéről szóló viták helyszíne, de téved. E platformon a közösségi médiára jellemző háttérzaj mellett megbeszélések lenyűgöző sora található.

A készségekbe és a kompetenciákba való befektetés

Nemrég néhány nagyágyú adott hangot véleményének ezzel kapcsolatban. Először is, John Bachtler, a Strathclyde Egyetem Európai Politikai Kutatóközpontjának igazgatója tweetelt az Európai Szociális Alap fontosságáról és a régiók közötti hiányosságok megszüntetésének képességéről. Ezután Andrés Rodiguéz Pose, a Londoni Közgazdaságtudományi Iskola professzora és egy közelmúltbeli, az elhagyott helyekről szóló befolyásos tanulmány szerzője reagált a Világbank nemrég közzétett tanulmányára, amely a kohéziós politika jövőjéről mint a regionális egyenlőtlenségek Európa-szerte történő kezeléséről szól.

A Világbank ezen időszerű jelentése érdekes olvasmányként szolgál. Az egyik fő következtetése összefügg a kapacitásépítéssel, különösen a közigazgatási kapacitásokba való befektetés szükségességével.

A térségközpontú megközelítés egyik következménye, hogy a helyi tulajdonosi szemlélet mellett a kapacitásépítésre is hangsúlyosan szükség van, hogy lehetővé tegye a helyi szereplők számára a térségi, városi politikák tervezését és végrehajtását. A helyi szintű kapacitás hiánya mind a tervezés, mind a végrehajtás során jelentős akadályt jelent. A tervezés szempontjából számos elmaradott régióban kiemelték, hogy a regionális és alacsonyabb (pl. önkormányzati) szinteken a tervezési kapacitás gyenge."

Egy ideje lendületet kapott a köztisztviselők készségeibe és kompetenciáiba történő befektetés a szervezeti fejlesztésekkel karöltve. E közreműködések egy része a Demoshelsinki-től, az OECD-től és a NESTA-tól származik. A kapacitásépítés a javasolt európai városi kezdeményezés három kulcsfontosságú elemének egyike, amelyet az új ERFA-rendelettervezet tartalmaz.

A Világbank ténylegesen helyközpontú lett?
Kiváló jelentés a kohéziópolitika használatáról az európai régiók teljes potenciáljának kihasználására.

Túl korai megmondani, hogy a belső kapacitások és készségek tudatosabb fejlesztése jelentős változást jelent-e a kiszervezések kultúrájában és a külső szakértelemre való támaszkodásban, amely az utóbbi több mint húsz év alatt az ágazatban uralkodott Európa számos részén. Az a valószínűbb, hogy helyreáll az egyensúly.

15 év az URBACT-nél az európai köztisztviselők készségeinek támogatására az integrált várostervezési megoldások fejlesztése érdekében

A változás biztató. Mindazonáltal hosszú utat kell még megtenni. És habár jó látni a növekvő számú érvet a kapacitásépítés fontosságáról és értékének elismeréséről, nem sok példa van arra, hogyan működik ez jól a gyakorlatban. A kohéziós politikával kapcsolatos vita keretében az URBACT program nagyban hozzájárulhat ehhez, hiszen több mint tizenöt éve támogatja a különböző méretű városokat, hogy hatékonyabban nyújtsanak integrált fenntartható városfejlesztést. Melyek a legfontosabb, e tapasztalatból megosztható üzenetek?

E tapasztalat nagy része az URBACT által létrehozott Akciótervezési Hálózat (APN) modelljén alapul. Ezek a hálózatok nagy tapasztalattal rendelkeznek az integrált fenntartható tervek kidolgozására és végrehajtására vonatkozó önkormányzati kapacitás kiépítésében.

Itt van öt, a megközelítést formáló fontos tanulság: 

 1. Hallgassuk meg a városokat és szorosan vonjuk be őket a programtervezésbe

  Az URBACT, mint Program szokatlanul szoros munkakapcsolatot ápol a résztvevő városokkal – körülbelül 500 várossal a jelenlegi programidőszakban. Folyamatos a párbeszéd és információcsere, amely magában foglalja a fókuszcsoportok, felmérések és egyéb eszközök használatát. 
   

 2. Hangsúlyozzuk az egymástól való (peer-to-peer) tanulás fontosságát

  Tapasztalataink alapján támogatjuk a különböző városok szereplőinek egymástól való tanulását és egymásnak nyújtott támogatását. Annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy olyasvalaki cipőjében járjunk, aki a mi munkánkat egy másik városban végzi, nagyszerű tanulási lehetőség. Az URBACT hálózatok – és az olyan kulcsfontosságú kapacitásépítő események, mint az URBACT Nyári Egyetem – támogató kereteket biztosítanak ehhez.
   

 3. Hozzunk létre biztonságos tereket a tanuláshoz, bizalomépítéshez és kísérletezéshez

  A közszolgáltatások az innováció nyomása alatt vannak, úgy, hogy közben pénzt is kellene megtakarítaniuk. Ez igen bonyolult! A köztisztviselőket mindenki látja, a hibákat pedig nem mindig kedvelik. Az URBACT biztonságos helyet biztosít a városi érdekcsoportoknak – elsősorban a közszolgálati tisztviselőknek –, hogy tanuljanak más tagállamok megbízható kollégáitól és ezeket a leckéket biztonságos helyeken alkalmazzák.
   

 4. Biztosítsunk hozzáférést és támogatást az eszközökhöz és az erőforrásokhoz

  Az URBACT jól bevált módszert kínál a tanulás támogatására és a kapacitásépítésre. Ez magában foglalja az URBACT Toolkitet, amely több uniós nyelvre lefordítva számos gyakorlati tippet kínál a jobb eredmények eléréséhez. Olyan gyakorlati tanulási eseményeket is magában foglal, mint például az URBACT Nyári Egyetem, ahol az érdekeltek együttműködnek, hogy megoldásokat találjanak egy szintetikus város problémáira.
   

 5. Mozdítsuk elő a részvételt és buzdítsuk az önkormányzatokat az érintettek szélesebb körének bevonására

  Az együttműködés egyre nagyobb szerepet játszik a városi kihívások sikeres kezelésében. Európa-szerte az állami tisztviselők együttműködnek más helyi érdekeltekkel az új megoldások megtervezése és megvalósítása érdekében. Az önkormányzati alkalmazottak bizalmának és kapacitásának megteremtése, hogy más módon foglalkozzanak a polgárokkal, a nem kormányzati szervezetekkel és más városi érintettekkel, az URBACT munkájának egyik legfontosabb dimenziója.
   

 

Városok, melyek a jó gyakorlatok alkalmazását és átadását vezetik más európai városok számára

2018 áprilisától a program kiterjesztette ezt a tapasztalatot egy új hálózati típus elindításával, a Jó Gyakorlat Transzfer Hálózattal, amely tovább fogja növelni a tanulási és kapacitásépítő elemeket.

Ezeknek a hálózatoknak a középpontjában a városi jó gyakorlat szilárd példája áll. A következő két és fél év során a jó gyakorlatokkal foglalkozó városok olyan hálózatot fognak vezetni, amelynek elsődleges feladata ezeknek a gyakorlatoknak az alkalmazása és átadása lesz más európai városok számára. A bármilyen méretű városok közötti egyenlőtlenségek csökkentése és az egymástól való tanulás lehetőségének megteremtése az URBACT fontos elve marad.

Peer to Peer

Ebben az új hálózati modellben az egymástól való tanulás paradigmája megváltozott. Ahol hagyományosan a városi partnerek egy közös probléma ajtaján lépnek be, itt az egyik partner egy kész megoldással áll elő. A többi partner pedig abban a problémában osztozik, amelyre a megoldást tervezték. Azonban e különbség ellenére a tanulás és a kapacitásépítés több szinten zajlik minden résztvevő számára.

A tanulás három fő szinten történik: személyes, szervezeti és városi. Ezenkívül valószínű, hogy minden egyes hálózaton belül kialakulnak majd a tanulás és tapasztalatcsere egyedi formái.

Egyéni tanulás

Egyéni szinten arra számítunk, hogy e hálózatok résztvevői jelentős szakmai fejlődésre tesznek szert. A modell egyik erőssége az, hogy az egyének közvetlenül a társaiktól tanulnak. Az önkormányzati dolgozók megosztják egymással a saját perspektíváikat, felfedik a jellemző kihívásokat és megbeszélik a megoldási lehetőségeket. Ezen túlmenően más fontos városi érdekeltek is ugyanezt teszik.

Szervezeti és városszintű tanulás

Az egyik kísérleti transzferprojekt középpontjában a svédországi Sodertajle-ben sikeresen kifejlesztett, integrált élelmiszeripari-politika átadása állt. Ez a jó gyakorlat a kulcsfontosságú közreműködők hosszú listáját foglalja magában, a rangidős tisztségviselőktől kezdve a közbeszerzési tisztviselőkig, a helyi élelmiszergyártókig és az iskolai étkezde személyzetéig. 

A munka során mindenki részt vett abban, hogy tanulási tapasztalataikat más városokból származó társaiknak továbbítsák. A visszajelzések azt sugallják, hogy az érintettek pontos feltérképezése fontos hozzájárulást jelentett a projekt sikeréhez, amely ma már széles körben elfogadott az EU más városaiban is.

Az érdekeltek ilyen eklektikus, a korábbinál jóval bővebb köre valószínűleg a transzfer hálózatok jellemzője. Ahogy azt a neve is sugallja, a Ljubljana által vezetett Bee-path hálózat a méhészetet a városi ökológia középpontjába helyezi. Méhészek, környezetvédelmi tisztviselők és mobilitási szakértők lehetnek az érintettségi térképeken minden városban. Eközben a manchesteri klímaváltozási kultúra projektje olyan módszereket tár fel, amelyek révén a kreatív és kulturális ágazatok hozzájárulhatnak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez. A művészeti tisztviselők, a nem kormányzati szervezetek és a múzeumi személyzet is érintett lehet. Badalonában, az Ezüst Városok hálózat az idősebbeket, az egészségügyi és gondozó szakembereket és a gondozó civil szervezeteket hozzák össze az idős emberek támogatási modelljének átadásához, hogy teljes, önálló életet élhessenek.

Nyitott és megbízható hely

Ezeket a tanulással kapcsolatos információcseréket a hálózatok által létrehozott nyitott, megbízható terekben végzik. Senki nem ad el semmit és a transzfer partnerek az igazi történetet hallják, nem a kiszínezett verziót, mivel ugyanakkora valószínűséggel tanulunk abból, ami nem működött, mint abból, ami végül igen. És a tanulás kétirányú. Azok számára, akik a jó gyakorlat átadására törekszenek, ez egy lehetőség arra, hogy más szemmel lássák azt és értékes javaslatokat gyűjtsenek arra, hogyan lehet még jobb.

A tanulás laboratóriumai

Ezek a hálózatok valamiféle tanulási laboratóriumokat jelentenek minden érintett számára, beleértve az URBACT-et is, mivel náluk a program első alkalommal fut. A felmerülő tanulságok megértése nagyon fontos lesz, és a program ezt számos eszközzel meg fogja tenni. Például minden városban lesz egy kijelölt transzfer naplóvezető, aki nyomon követi a felmerülő tanulságokat. Városi szinten minden partner nyomon fogja követni saját útját, egy kezdeti transzfer jelentéssel és végső soron egy végleges tanulási naplón keresztül.

E városszintű termékek kiegészítéseként a nemzeti URBACT pontok több európai eseményt is közvetítenek, hogy bemutassák az eredményeket, terjesszék a tanulási úton szerzett tapasztalatokat, és ami a legfontosabb, törekedjenek a nagy mennyiségű tanulás támogatására és ösztönzésére. Így a program a városok újabb,  szélesebb köréhez is eljut, bővítve a kapacitásépítést és a tanulságokat.

Akcióban a kohéziós politika

Az URBACT a városi átalakulás támogatásával foglalkozik. Európában a városok sok közös kihívással néznek szembe, és bár „jó gyakorlatokból” nincs hiány, azok sikeres átadása nem mindig könnyű. Ehhez a legfontosabb a gyakorlat alapos megértése, az alkalmazkodási lehetőségek feltárása és annak esetleges újra felhasználásának támogatása. Az érdekelt felek sikeres részvétele ennek szerves részét képezi. Támogatásuk – gyakran az önkormányzati alkalmazottakkal a központban – központi szerepet tölt be e küldetésben.

E munka révén az URBACT jelentős mértékben hozzájárul a városi érdekképviseleti kapacitás kiépítéséhez Európa-szerte. Ennek érdekében továbbra is támogatja a közpénzek felhasználásának optimalizálásához szükséges változtatást és az európai régiók közötti egyenlőtlenségek megszüntetését. Most már van egy kézzelfogható példánk arra, hogy milyen a kohéziós politika akcióban.

 

Írta: Eddy ADAMS, Programszakértő

Eredeti cikk: http://www.urbact.eu/transfer-networks-urbact-learning-lab-build-capacity-and-promote-cohesion-across-europe