Technológiai forradalom – a megvalósítható dolgok művészete

A kis- és közepes méretű városok nem feltétlenül az elsődleges célpontok, amikor a digitális gazdaság növelésére keresünk ötleteket. És mégis, 2010 óta, a Vállalkozó Barnsley (UK) évente több mint 1000 munkahely létrehozását támogatta és a mérföldkőnek számító Digital Media Centre 2015 áprilisától 54% százalékról 2018 júniusáig 98% százalékra emelte kihasználtságát. Hogy történhetett ez? A bevált módszerek feltárása azt sugallja, hogy egy szilárd közösség kiépítéséről, az emberekbe és a bennük rejlő kapcsolatokba való befektetésről szól, arról, hogy merjünk másnak lenni, higgyünk a megvalósítható dolgok művészetében, vállaljuk tudatosan a kockázatot és fogadjuk el a folyamatosan változó, agilis megközelítést.

A TechRevolution, egy URBACT transzfer városhálózat, a már elvégzett munkára épít és lehetőséget nyújt 7 városnak az EU-ból, hogy valóban a dolgok mögé nézzenek abban, amit Barnsley városa elért, tanulmányozva minden egyes elemet, vizsgálva az adaptálhatóság lehetőségeit. Remélhetőleg a következő 2 évben a Barnsley városában szerzett tapasztalatokat valóban képesek lesznek hasznosítani és forradalmasítják a digitális és technológiai munkahelyteremtés megközelítését, valamint a vállalkozókedvet, hogy több és jobb munkahelyet teremtsenek a helyi polgárok számára.

Ez a cikk egy rövid bevezetővel kezdődik a jó módszerekről, majd tovább megy, hogy bemutassa a TechRevolution hálózatot, bemutat a transzfervárosok közül kettőt és megfogalmaz néhány gondolatot arról, hogy a hálózat hogyan gyakorol majd hatást.

Beszélnünk kell Barnsley városáról

Barnsley, az egykori bányászváros Nagy-Britanniai északi részén, 240 ezer lakossal, több százezer munkahelyet vesztett el a hagyományos ipar visszahúzódásával, és sokáig küzdött annak megértésével, hogyan építhet új gazdaságot. Több mint 10 éve az önkormányzat elkötelezte magát amellett, hogy magasabb értékű munkahelyeket teremtsen, különösen a kreatív, technológiai és a digitális szektorban. A jó gykorlat 2 fő pillérből áll:

 • „Vállalkozó Barnsley” (Enterprising Barnsley): egy sikeres üzleti támogatási program
 • Digitális Médiaközpont - Digital Media Centre (DMC): iránymutató kreatív és digitális üzleti központ a belvárosban

Ezeknek az összekapcsolt tevékenységeknek a sikere révén számos új kezdeményezést is beindított a Barnsley. Tehát a transzferhálózat céljait tekintve a jó gyakorlatot az alábbiak szerint tudjuk meghatározni:

Vállalkozó Barnsley (EB)

Digitális médiaközpont (DMC)

Spin-off

 • Kezdeti támogatás (indítópult)
 • Hozzáférés a pénzügyekhez
 • Toborzás és képzés
 • Ellátási lánc és export
 • Hozzáférés a tanácsadási szolgálatatásokhoz
 • Ingatlankereső
 • Helyi események
 • Gyönyörű épület
 • Nyitott hozzáférés
 • Rendszeres helyi események, közösségi ajánlat & hálózatépítés
 • Kávéház, pizza és sör
 • Az EB és az indítócsapatok otthona

 

 

 • TechTown
 • loT gyorsító
 • Kapcsolódó egészség
 • Kapcsolódó gyártás
 • Új növekedési terület (fejlesztés alatt)
 • Digitális Campus (fejlesztés alatt)

 

 

Legfontosabb eredmények

 • 2010 óta a Vállalkozó Barnsley program több mint 1000 munkahely létrehozását támogatta évente.
   
 • A kreatív és a digitális gazdasági terület 540 vállalkozásról 679-ra növekedett.
   
 • A DMC 2015 áprilisától 54% százalékról 2018 júniusáig 98% százalékra való növekedést tapasztalt, a forgalom mintegy 25% százalékos növekedésével.
   
 • A DMC-ben működő digitális vállalatok száma, forgalma és bérelt területe nőtt.
   
 • A DMC-en keresztülfutó projektek számos finanszírozást vontak be a köz- és magánszektorból származó forrásokból.

Nézze meg a Tracey Johnsonnal készített interjút Barnsley városa jó módszeréről a Digitális Médiaközpontban.

A széntől a kódokig a TechTown-on keresztül.

2015-től 2018-ig Barnsley városa vezette a TechTown URBACT akciótervezési hálózatát, amely arra összepontosított, hogy a közepes méretű városok mit tehetnek a digitális munkahelyek létrehozásáért, akár a vállalkozói tevékenység, a digitalizálás, akár a meglévő ipar felfüggesztése révén. Az URBACT módszertan, a TechTown helyi csoportja és az intenzív és gyümölcsöző nemzeteken átívelő csereprogram lehetővé tette Barnsley városa számára a nehéznek tűnő tárgyalások lefolytatását a helyi és regionális technológiai és digitális érdekeltekkel. Együtt hoztak létre 2018 júniusában egy cselekvési tervet, amely lényegében kapcsolódik a jó módszerhez. Helyi, regionális és nemzetközileg értékes kapcsolatok hálózatának középpontjába helyezése teszi a DMC-t és projektjeit sokkal relevánsabbá és jelentősebbé.

A TechTown Cselekvési Terv meghatározza egy digitális kampusz létrehozásának lehetőségét, amely segíteni fogja az ágazat fejlesztését, és elkötelezi magát a digitális hely, digitális személyek, digitális partnerség (Digital Place, Digital People, Digital Partnerships és Digital Businesses) köré csoportosított együttműködő tevékenységek mellett.

A TechTown vezetett minket a csúcsra a gazdasági fejlődés és a vállalati stratégia regionális szinten történő alakításában’ – nyilatkozta Martin Beasley, a Vállalkozó Barnsley csoportvezetője.

Mindig tanulni, mindig kérdezni

Ezzel a háttérrel Barnsley városa úgy döntött, hogy a TechRevolutionnal beszáll egy új URBACT kalandba, amely nagyon eltérő partnerséget és nagyon eltérő célt szolgál.

A TechRevolution Barnsley város ismereteinek, tapasztalatainak és (talán a legfontosabbként) tanulságainak megosztására szolgál. Minden transzferpartner közepes méretű város, amelyek azt keresik, hogy miként forradalmasíthatják helyi gazdaságukat technológiai és digitális munkahelyek teremtésével és a vállalkozói szellem fejlesztésével. Mindannyian azt akarják (és szükségük is van arra), hogy a hagyományos iparágtól nagymértékben függő gazdaságaikat átalakítsák a ‘következő gazdaság’ nagy értékű, tudásalapú munkahelyein alapulóvá. Mindannyian jelentős tudással és tapasztalattal rendelkeznek, ami hozzájárul Barnsley meglévő munkájának fejlesztéséhez és egy új Innovációs Kampusz kialakításához, amelytől azt remélik, hogy a koncepcióból a megvalósításba fordul a 2 éves transzferhálózati folyamat során.

Pardubice (CZ) és Vilanova I la Geltru (ES)

Ez a rész két transzferpartnerre összpontosít, és a TechRevolution helyi viszonyaira és ambícióira hoz példákat.

Pardubice

Pardubice az Elba-folyó partján fekszik, Prágától 124 kilométerre keletre. Meghatározó a gyártási szektora, beleértve a Synthesia vegyipari gyárat (a Semtex, egy műanyag robbanóanyag gyártója) és autóipari és mérnöki üzemeket. 90,352 lakosa van.

A város új ismereteket és készségeket kíván szerezni együttműködési és inkubációs kínálatának fejlesztése érdekében, folytatni az újonnan megnyílt belvárosi inkubációs épület fejlesztését (P-Pink).

A Cseh Köztársaság minden más régiója együttműködési vagy inkubációs teret kínál a start-up vállalkozások számára. Két korábbi kísérlet történt egy inkubációs típusú létesítmény létrehozására a városi start-up vállalkozásoknak (1991-ben és 2008-ban). Mindkettő sikertelen volt, úgy gondolták, hogy azért, mert kevés egyebet adtak, mint fizikai helyet a kivállalkozások számára, bővebb start-up támogatás vagy közösségi ajánlat nélkül.

A P-Pink 2018 márciusában nyitotta meg kapuit, és a kissé kapkodó kezdet ellenére világos tervei vannak a kihasználtágra és a közösségre nézve. Mentorok széles körét vették fel és 2018 júniusában megnyitotta kapuit a start-up vállalkozások előtt, néhány hónappal a márkaépítésre és marketingre való összpontosítást követően. 2016 óta a város is részt vesz a régió által vezetett Smart Accelerator fejlesztésében, amelyben az innováció és a vállalkozó szellem virágozhat.

Pardubice a TechRevolution-t akarja használni, hogy:

 • Hozzájáruljon egy hatékony start-up ökoszisztéma kialakításához – amely az üzleti inkubáció funkcionális rendszere
   
 • Segítse egy üzleti inkubátor (P-PINK) kialakítását és működését egy erős közösséggel és induló támogatási ajánlattal, inkubációs programmal és együttműködési térrel
   
 • Felfedezzen lehetőségeket arra, hogyan kerülhet a P-Pink olyan pozícióba, ahol pénzügyileg független lehet a közszféra támogatásától
   
 • Jobban megértse a technológiai és digitális szektort, és ezzel hatékonyabban tudja támogatni a technológiai vállalkozók fejlődését és a magasabb értékű helyi munkahelyeket, amelyek lehetőség szerint kapcsolódnak a gyártáshoz
   
 • Jobban megértse az ‘ügyfelet’ és azt, hogyan lehet hatékony és értelmes kapcsolatokat kialakítani velük és más, az ökoszisztémában érdekeltekkel

Vilanova I la Geltru

Barcelonától délre, a tengerparton található a 66,077 fő lakosú Vilanova I la Geltru város, ahol szoros a kapcsolat a tengerrel és erős az ipari örökség.

A város szeretné átalakítani gazdaságát, amely korábban a tradicionális ágazatokra támaszkodott, egy sor magas színvonalú digitális és kreatív start-up munkahelyet teremtve állampolgárai számára. A siker szempontjából központi szerepet játszik az innováció és a kreativitás. 2008 óta működik a Neàpolis épület, amely helyi TV- és rádióműsorokat, filmes kellékeket, auditóriumot, kutatóközpontot lát vendégül, ‘hotelként’ szolgál a cégek számára, inkubátort és együttműködési teret kínál. Az elmúlt időszakban a ‘hotel’ 15 kis- és középvállalkozást, az inkubátorban 9 mikrovállalkozást és 11928 vállalkozást támogatott. Az épület teljes kapacitással működik jelenleg és a városnak tekintettel kell lenni mind a leendő helyigényre, mind a szélesebb körű közösségi vállalkozási környezetre.

A TechRevolution-t a következőkre kívánja használni:

 • Javítsa a helyi vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások minőségét és hozzáférhetőségét
   
 • Felfedezze a digitális és kreatív vállalkozók számára kifejlesztett új tereket és helyeket, beleértve a régi épületek újbóli felhasználását, hogy hozzájáruljon egy olyan stratégiához, amely magában foglalja a co-working lehetőségét és a fejlődés során új hely biztosítását, így minden vállalkozónak és kkv-nak segítséget tudnak kínálni a vállalkozásuk minden szakaszában
   
 • Felfedezze a digitális platformok és közösségek használatát a vállalkozók vagy vállalkozások támogatásának javítása érdekében
   
 • Közösségi érzésre ösztönözze a kreatív vállalkozókat és népszerűsítse a ‘fizess előre’ kultúrát, pl. különböző, talán informálisabb közösségi ajánlatok vagy események tesztelésével 
   
 • Hozzájáruljon a város nemzetközivé válásához és optimalizálja a helyi lehetőségeket a nemzetközi hálózatokon
   
 • Új, jobb készségek és kapacitások kifejlesztése az innováció előmozdítása és irányítása érdekében; nagyobb hajlandóság a kockázatvállalásra, több együttműködés felvállalása
   
 • Tovább fejlessze a Neàpolis hírnevét helyi szinten és fejlessze és erősítse a helyi kapcsolatokat és hálózatokat

Izgalmas idő áll előttünk – a megvalósítható dolgok művészete

A TechTown ‘alkalmazkodsz, vagy elpusztulsz’ mantrája továbbra is érezhető marad ezekben a gyorsan fejlődő időkben, ahol minden méretű városnak jobban meg kell értenie a digitális és technológia által kínált lehetőségeket, és arra kell törekednie, hogy magasabb értékű munkahelyeket és start-up vállalkozásokat indítson a helyi embereknek.

Európa kicsi és közepes méretű városaiban nagyobb a kihívás. Ezeket a helyeket veszélyezteti, hogy a nagyobb kollegáik ‘felfalják’ őket, hiszen ezek mágnesként vonzzák a gyorsabban növekvő vállalkozások csoportjait. Olyan iparágaknak is otthont adnak, amelyek gyakran az automatizáláshoz és gépi tanuláshoz járulnak hozzá, ami elkerülhetetlenül gyorsan változó gazdasági és készségigényeket követel.

Remélhetőleg a TechRevolution biztonságos, konstruktív, szórakoztató és őszinte helyet biztosít ahhoz, hogy elmélyült beszélgetéseket és strukturált eszmecseréket folytassanak arról, ami valóban reális és megvalósítható az ilyen városokban. A 2018 decemberében kezdődő 2. fázis a teljes hálózatra kiterjedő tevékenységek mellett a jó módszer különböző elemeinek feltárását, valamint a kétoldalú tevékenységek keveréke lesz. Ez utóbbiban az egyéni transzfervárosok folyamatos támogatást és tanácsot kaphatnak a jó módszer hatékony és értelmes átvételének elősegítése és a kívánt hatások elérése érdekében.

A kis- és közepes méretű városoknak másképpen kell gondolkodniuk a jövőjükről. Merniük kell álmodni és hinni a megvalósítható dolgok művészetében.

"Van egy igazi nagy előnyünk a kis- és közepes városokban – agilisak és mozgékonyak tudunk lenni, és annak is kell lennünk. Olyan módon tudunk kifejleszteni és kipróbálni ötleteket, ahogyan a nagyobb városok nem. Várjuk a partnereinkkel való együttműködést a megvalósítható dolgok művészetének felfedezéséhez!" - Tracey Johnson, vezető partner, TechRevolution

Írta: Alison Partridge URBACT Program Szakértő

Eredeti, angol nyelvű cikk: http://urbact.eu/tech-revolution-the-art-of-the-possible