A biodiverzitás Guimarães (PT) számára elsőbbséget élvez

A Biodiverzitás támogatása és fejlesztése a P2GREeN projekt révén

A „Biodiverzitás védelme és támogatása” elnevezésű projekt a közösség, magánvállalatok, egyetemek, iskolák és egyéb partnerek bevonásával dolgozik a környezet megóvásán. A biodiverzitás és a zöld területek védelmének és megőrzésének fontosságáról nyújt felvilágosítást és információt.

A P2GREeN projektet URBACT Jó Gyakorlatként ismerték el 2017 júniusában, és a 2017-es tallinni URBACT Város Fesztiválon (City Festival) mutatták be.

A projekt egy kétlépcsős, egymáshoz kapcsolódó stratégiai terven alapul. Az első lépés a zöld területek és a biodiverzitás felmérését/elemzését foglalja magában, ezt követi a második lépés, a városi zöldfelületek értékelése.

Önkéntes biodiverzitás-felmérés Guimarães körül egy mobil-applikációnak köszönhetően

A felmérési/elemzési fázisnak három különálló lépése van, ezek mind a terület maximális megismerésére irányulnak. Az elgondolás először az idegenhonos invazív fajok jelenlétének feltérképezése volt az (Invasive Alien Species Plan Control), valamint e fajok visszaszorítására irányuló protokollok kialakítása. A megjelölt területek újraerdősítése a Guimarães mais Floresta elnevezésű környezetvédelmi oktató- és önkéntes közösségi projekten keresztül valósul meg; ez a projekt az őshonos erdők létjogosultságát és fontosságát is hirdeti.

A felmérési fázisba a városi zöldfelületek biodiverzitásának értékelése is beletartozik. Ebben a munkában a közösség részvételével egy biodiverzitási adatbankot hoznak létre a BiodiversityGO! mobil applikációval.

Biodiverzitás-ösvények: előnyben részesített eszköz a biodiverzitás értékeléséhez, valamint a lakók és az őket körülvevő természet közötti kapcsolat javításához.

Guimarães zöld területeinek értékelési fázisába olyan projektek tartoznak, mint a biodiverzitási útvonalak kialakítása, a természet-turizmus népszerűsítése, és olyan intézmények kialakítása – mint például az Ornitológiai Centrum –, melyek lehetővé teszik a fajok megfigyelését és növelik Guimarães város természeti örökségének ökológiai, turisztikai és kulturális értékét.

Jelenleg a P2GREeN projekt folyamatosan fejlődik. Segít a guimarãesi lakosok és a város természeti öröksége közötti szorosabb kapcsolat kialakításában.

Az olyan biodiverzitási útvonalak kialakításával, mint például a Monte Latito Park és a Penha hegy-útvonalai, a közösségeknek – különösen a fiataloknak és az időseknek – lehetővé vált, hogy többet tudjanak meg a biodiverzitásról, és hogy megosszák a fajokról szerzett tudásukat.

A projekt közösség általi alkalmazása

Az “Idegenhonos invazív fajok kontrolljának terve” projekt a Környezetvédelmi Oktatási projekttel karöltve – “Guimarães mais Floresta”, magánpartnerek és iskolai csoportok számára egyaránt lehetőséget nyújt a Guimarães zöld területein végzett újraerdősítési munkálatokban és az invazív fajok szabályozásában. E fajok portugál erdőkből származó őshonos fajokkal való helyettesítése évi 15,000 új őshonos növény telepítését eredményezte a város zöld és/vagy kiégett területein.

A fajmegfigyelő központok kialakításával a guimarãesi biodiverzitási adatbankba a közösség által benyújtott feljegyzések száma is növekedett. Mindez segíti a városban jelenlévő biodiverzitás számbavételét.

2018-ban Guimarães volt az egyetlen portugál város a Városi Természeti Kihívásban (City Nature Challenge) , mely egy világszerte megrendezett, a fajok megfigyeléséről és azonosításáról szóló verseny, összesen 68 város részvételével. E verseny során a város bemutatta a BiodiversityGO! mobil applikációt, a közösség többi szektorának programjaival együtt.

Ezeknek a projekteknek köszönhetően Guimarães és közössége egyre nagyobb hangsúlyt fektet a zöld területek és a biodiverzitás megőrzésére. Ezen felül annak a lehetőségét is nyitva hagyják, hogy a környék turisztikai szempontból is fejlődjön, nem csupán kulturális és történelmi viszonylatban, hanem a természeti értékek révén is.

 

Írta: Ana Resende, Nemzeti URBACT Pont, Portugália

Eredeti cikk: http://urbact.eu/biodiversity-priority-guimaraes