Ismerje meg az újonnan jóváhagyott, induló projekteket! – elkészültek a megalapozó tanulmányok

Helyi piacok, város marketing és márkanév, küzdelem a korai iskola elhagyás ellen, fenntartható és hatékony város megújítás, város és egyetem együttműködése…. 15 új URBACT projekt kapott jóváhagyást a megvalósításra, indul a két éves közös munka a nagy városi problémák hatékony, fenntartható megoldására. Mindegyik projekt keretében készült egy megalapozó tanulmány az első munkafázis végén.
Itt mutatjuk be az európai városok projektjeinek tematikáját és a résztvevő partnervárosokat.
Az URBACT program mindegyik projektje megalapozó tanulmánnyal kezdődik. A tanulmány a következő három külön, de egymással összefüggő részből áll:

  1. Helyzetkép: a projekt tematikájának európai helyzete
  2. Partnerek helyzetképe: ahogyan a témakör a résztvevő partner városokban alakult, beleértve a projekt problematikával összefüggő, igényeket és kapacitásokat
  3. Szintézis: a partnervárosokban készült helyzetelemzések, igények, kapacitások valamint az európai helyzetkép összefoglalása kiemelve azokat a szempontokat és problémákat, amelyekre a projekt összpontosít.

 
Az alábbi projektek megalapozó tanulmánya készült el:
Munkában az én nemzedékem (részletesen itt: My Generation at work Baseline Study)
Blokkházak felújítása (részletesen itt: My Generation at work Baseline Study)
Korai iskola elhagyás megelőzése (részletesen itt: PREVENT Baseline Study)
Energiatudatos város felújítás (részletesen itt: USER Baseline Study)
Lakó és ipari létesítmények terület takarékos korszerűsítése (részletesen itt: USE ACT Baseline Study)
Gyors és távlatos munkahely-teremtés (részletesen itt: JOBTOWN Baseline Study)
Városok fenntartható élelmiszer ellátása (részletesen itt: Sustainable Food for Urban Communities Baseline Study)
Városok innovatív egészségügyi ellátása (részletesen itt: 4D CITIES Baseline Study)

Az ENTER.HUBCreative SpIN, URBACT MarketsCitylogoCSI EuropeEUnivercitiesWOOD FOOTPRINT című projektek megalapozó tanulmánya is rövidesen elkészül és elérhető lesz. El lehet olvasni a nem jóváhagyott projektek (E4C: e készségek innovatív városokban; INNOVA: innováció- és tudás alapú vállalkozások fenntartható fejlesztése; SMART CITIES: közszolgáltatás javítása nyílt innovatív folyamat révén) alapozó tanulmányait is.
 
További információk: