Segítsd az üres ingatlanok átmeneti hasznosítását!

Az alábbiakban Marcelline Bonneau mutatja be az ideiglenes használat fogalmát és az URBACT REFILL projekt elmúlt két és fél évben elért eredményeit.

Látogassuk meg az Ideiglenes Hasznosítású Várost

Ki emlékezik még közülünk olyan üres területekre és épületekre, amelyek valaha szabad, szabályokat nélkülöző helyek voltak, a termékeny kísérletezés, az egyéni képességek és a kreativitás fejlesztésének terepei? Felnőhetünk a feladathoz és képessé tehetjük magunkat sok mindenre, ahogyan az 50-es évek „Le chantier des gosses” című filmben is történt, ahol a gyerekek szabadidejüket egy még be nem épített, elhagyatott telken töltötték Brüsszelben, és ahol Tati „Nagybácsim” című filmjében az „unokaöcs” fánkot evett és a gyalogosokra fütyült, hogy azok nekimenjenek egy lámpaoszlopnak.

Az üres területek (elhagyott helyek, városi pusztaságok, elhagyatott ipari területek, használaton kívüli földek, lepusztult és sivár földek vagy épületek) a város kreativitását és kísérleteit táplálhatják, kihasználva az ideiglenes használat előnyeit. Sok város kísérletezett velük az elmúlt néhány évtizedben, összehozva az innovációt adó inspirációt és a változást, ezáltal új ösztönzést és inkubációt biztosítva a városfejlesztés számára.

A két és fél év alatt az URBACT REFILL hálózata arra törekedett, hogy meghatározza az ideiglenes használathoz való hozzáférés módjait, nem megfeledkezve az önkormányzatok által megvalósítás alatt álló ideiglenes használatú projektekről sem. Ezeket a módszereket a REFILL ideiglenes használatról szóló mentális térképén találja meg. „Sok igény érkezik az üres helyek és épületek ideiglenes használatára. Ezek nem csak lineárisak – a városok adott kiindulópontjától függően –, hanem érdekek és szükségletek is.” - magyarázza François Jégou és Marcelline Bonneau, a REFILL hálózat vezető szakemberei.

Meghívom Önt, hogy tartson velünk az ideiglenes használatú város öt városrészében tett látogatásunk során, miközben megismerkedünk néhány kiemelt kezdeményezéssel is.

Tudatosság növelése videó és kioszk segítségével

Hogyan tud dolgozni az ideiglenes használaton, ha nem tudja, miről szól, hogyan néz ki, milyen előnyökkel járhat a város számára? Az ideiglenes használat előmozdítására törekvő önkormányzatok közül sokan észlelték az erről szóló kommunikáció nehézségét: először egyszerűvé, érthetővé kell tenni, majd meggyőzni a projekt különböző potenciális érdekeltjeit. Az URBACT REFILL hálózat ezért egy olyan felhasználóbarát videót készített, amely szabadon elérhető az interneten: „Ideiglenes használat kezdőknek”. A videó 4 perc alatt áttekinti az ideiglenes használat eredetét, eszközeit és lehetséges kereteit.

Athén (Görögország) megközelítése arról szólt, hogy az ideiglenes használatot láthatóvá, hozzáférhetővé és a helyi kohézió erősítésének egyszerű módjává tegye. Ebből a célból a Vásárcsarnok előtt egy kis kioszkot, a Synathina-t használták, amely szimbolikus és látható helyszínéül szolgált a tevékenységek és események befogadásához. A rendszer egyszerű: érdeklődő állampolgárok előzetesen lefoglalják és felveszik a kulcsokat a közeli önkormányzati hivatalból. Ez a megközelítés viszonylag alacsony kockázatú, és az önkormányzattól igényelt források száma is alacsony. Mindez a polgárok kezdeményezései népszerűsítésének kiemelkedően értékes módjának bizonyult olyan helyeken, amelyek központi szerepet töltenek be a körülötte lévő térrel, és egyben az adott közterület megítélését is javítja.

A kínálat és kereslet kezelése a lehetőségek felkutatásával és az igények kielégítésével

Hogyan tudja beazonosítani, milyen ideiglenes használat lehetséges az Ön városában? Kik a résztvevő érdekelt felek? Hogyan hozhatja össze őket? Valóban döntő fontosságú az egész város ideiglenes használati lehetőségeinek felmérése az üres helyek feltérképezésével, az egyes kezdeményezések hatókörének, helyigényének, autonómiájának és hozzáadott értékének, valamint az üres helyek állapotának meghatározásával. Ostravában (Csehország) az önkormányzat hatástanulmányt végzett annak érdekében, hogy megvizsgálja, az ideiglenes használat megoldást jelenthet-e az üres épületek és üres telkek számára. Felkereste az ideiglenes használatú projektek tulajdonosait és felhasználóit, és az eredményeket a közigazgatáson belül a döntéshozók számára bizonyítékként mutatta be. A kutatás révén az önkormányzat megismerte az ideiglenes használathoz kapcsolódó tevékenységeket és a projekt felkeltette az érdeklődését is, lehetővé téve az érdekeltek közötti eszmecserét... A hálózaton belül kifejlesztett eszköz, a felek összehozásának módszertana lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy összehozzák azokat, akiknek nem hasznosított ingatlanja van az azt igénylőkkel. Ez azt jelentette, hogy túlléptek a hagyományos adminisztrációs szerepeken, segítve a partnerek egymásra találását.

Az ideiglenes hasznosítás integrálása a városi stratégiákban célzott módon

Hogyan garantálhatja, hogy az ideiglenes használat lehetőségei beépüljenek a várostervezésbe és más helyi stratégiákba is? Hogyan tudja áthidalni a szakadékot a merev jogi keretrendszer és az ideiglenes alkalmazás rugalmassága között? Hogyan tudja felkelteni az érdeklődést az ideiglenes használat iránt saját városában? A városok arra törekszenek, hogy támogassák az ideiglenes használatot közös célok meghatározásával és a városfejlesztésre, a gazdasági tevékenységekre és a társadalmi célokra vonatkozó ütemezett tervek készítésével. Keresik a módját, hogy a kötött jogi kereteken belül biztosítani tudják a szükséges a rugalmasságot is. Kapcsolatba lépnek a választott képviselőkkel, a városi önkormányzatok jogalkotóival és a hatalommal bíró külső érdekeltekkel annak megvitatására, hogy az ideiglenes alkalmazás hogyan segíthetne a problémájuk megoldásában. Gentben (Belgium) az Ideiglenes Használati Alapot 2014 óta pénzügyi ösztönzőként használják az ideiglenes használathoz kapcsolódó új ötletek és kezdeményezések támogatására. Egy egyszerű pályázati felhívás keretében az Alap évente 300.000 EUR összeget oszt szét, amelyet infrastruktúra, biztonsági intézkedések és hangszigetelés, biztosítás, karbantartás és bizonyos esetekben kommunikáció céljára használnak fel. Ez a stratégia támogatta a kisebb, helyi kezdeményezésű projektek megvalósulását Gent környékén.

Egy eszköztár összeállítása a projektek elindításához és azok értékének felméréséhez

Hogyan tudja mind a tulajdonos, mind a felhasználó elindítani a projektet? Hogyan gondolkodhat projektjének fejlődési lehetőségeiről? Hogyan biztosíthatja a feltételek egyértelmű és kölcsönös megértését? Az URBACT REFILL hálózat munkája során világossá vált a partnervárosok számára, hogy az üres helyek ideiglenes használatának támogatásakor világossá kell tenni a felek szerepeit és lehetőségeit, beleértve a város közreműködésének feltételeit. Ez többek között az úgynevezett ideiglenes használati értékteremtési terv létrehozásához vezetett, amely egy informális szerződés és üzleti modell, és kulcsfontosságú kérdéseket tesz fel a tulajdonos és a felhasználó számára a célok, értékek, előnyök, tervek tekintetében.

Az érdekeltek igényeinek kielégítése érdekében Poznan városa (Lengyelország) összeállított egy online és offline módban elérhető eszköztárat. Ez gyakorlatias tanácsokat, sikeres közvetítési megoldásokat és szociális megállapodásokat, valamint a hasznos helyi kapcsolatok listáját és az ideiglenes alkalmazásokra vonatkozó megállapodásokat is magában foglal.

Az ideiglenes használat normává tétele a tulajdonosok és az ideiglenes felhasználók közötti közvetítéssel

Hogyan biztosítható, hogy minden simán menjen az elejétől a végéig? Hogyan tehető az ideiglenes használat egy általánosan bevett szolgáltatássá? A városok számos olyan intézkedést fejlesztettek ki, amellyel fenn lehet tartani a kapcsolatot az érintett felekkel mindaddig, amíg az ideiglenes használatú projekt létrejön és funkcionál. Ezzel biztosítható, hogy a projekt valóban integrált társadalmi, környezeti és gazdasági megközelítést alkalmazzon, elemezze az érintettek visszajelzéseit, valamint támogassa az eszközök átruházását és a kezdeményezés áthelyezését. Mások műszaki, adminisztratív, pénzügyi és a csatlakozást segítő szolgáltatásokat szerveztek. A projekt folyamatos nyomon követésének biztosítása érdekében Bréma (Németország) városa ügynökséget hozott létre az ideiglenes használnak: a ZZZ-t (ZwischenZeitZentrale Bremen). A magánvállalkozás által kezelt ügynökség támogatja, kezdeményezi és felügyeli az átmeneti felhasználású projekteket Bréma egész területén: közvetítő szerepet játszik egyrészt a tulajdonosok és a bérlők, másrészt a közigazgatás között.

Kulcsgondolatok és tapasztalatok az ideiglenes használat kapcsán

Íme csupán néhány példa és eset az URBACT REFILL hálózatból.

Sok akadállyal és kihívással szembesültünk, összetett tapasztalatokat szereztünk és még ennél is nagyobb fejlődésen mentünk keresztül. Az alábbiak szerint összegezhetjük a projekt néhány legfontosabb kulcsgondolatát:

 • Az ideiglenes használat összetett érdekek (magán, állami, szövetkezeti) és kérdések hálóját képezi;
 • Ezen indítékok egy részének, de különösen a napirenden lévő témakörnek a dichotómiája miatt fontos, hogy a városi önkormányzatok megkérdőjelezzék magukat, várostervezésüket és azt, hogy hogyan tudják összehozni az érdekeket (amelyek első látásra eltérnek) annak érdekében, hogy hozzájáruljanak az integráltabb várostervezés kialakításához;
 • A kérdésre való összpontosítás erős gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális potenciállal bírhat a városfejlesztés számára; és
 • Az ideiglenes használat megkérdőjelezi a városok irányítását és a városvezetés szerepét a különböző érdekeltek közötti közvetítésben.

A REFILL projekt 2018 szeptemberében, a lisszaboni URBACT Városfesztivál ideje alatt mutathatta be menetrendjét. Világossá vált, hogy a résztvevők által tapasztalt problémák sok esetben a hálózat két és fél év során elvégzett munkája révén megoldódtak.

Tekintse meg a REFILL ideiglenes használat menetrendjét, és azonosítsa be azokat a további információkat, erőforrásokat és kapcsolatokat, amelyek hasznosak lehetnek az Ön számára az ideiglenes használat témájában!

Új típusú üres helyek alakultak ki

Az európai városok fejlődtek, egyre kevesebbet látunk ezekből a még nem modernizált városrészekből.

Ugyanakkor új típusú üres helyek jelentek meg: ezek olyan épületek, amelyeket elhagytak, mivel nem illeszkedtek a vállalatok és a munkamódszerek kialakuló igényeihez, olyan iparilag már nem használt területek, ahol a nehézipar súlyos szennyezéseket hagyott hátra, ami lehetetlenné teszi e földek értékesítését vagy a meghatározó ipari múlt maradványai: épületek vagy elhagyott földek, korábbi dokkok formájában... Mindezek új arculatot biztosítanak az európai városok számára, és újradinamizálódási lehetőséget jelentenek azokon az ideiglenes tevékenységeken keresztül, amelyek megvalósulnak rajtuk.

Mindennek figyelembevétele a települési tervezésben azonban még gyerekcipőben jár. Az önkormányzatoknak olyan rendszereket és kereteket kell kidolgozniuk, amelyek révén maximálisan kihasználhatják potenciáljuk előnyeit. Amint azt számos városban megfigyelték, az ilyen kezdeményezéseket döntően a polgárok és a kreatív vállalkozók vezetik. A társadalom változik, ahogyan a városok is. Az állampolgárok nagyobb mértékben kívánnak részt venni a városfejlesztésben. A városirányítás egyre fontosabb szerepet játszik, és ez megkérdőjelezi a városirányítás bevett módját. Az üres ingatlanok ideiglenes használata a kormányzás átmeneti szervezeti átalakulásának kiindulópontja lehet, növekvő teret hagyva a polgárok mozgásterének.

---

 • Borítófotó: Agnieszka Osipiuk
 • 1. fotó: REFILL Ideiglenes használat menetrend
 • 2. fotó: Synathina
 • 3. kép: Stratégiai tervezési forgatókönyvek
 • 4. kép: REFILL TU Értékteremtési terv
 • 5. fotó: ZwischenZeitZentrale
 • 6. fotó: REFILL Ideiglenes használat menetrend

Készítette: Marcelline Bonneau

Eredeti cikk: http://urbact.eu/plan-your-own-temporary-use-journey