Mennyire interaktív az Ön városa?

Daniela Patti, Polyák Levente, Simone d’Antonio, Elisabetta Savino és Sabrina Bruzzone beszámolója a Városfesztivál "Interaktív Városok" (Interactive Cities - IC) labortevékenységről. Az IC projekt célja, hogy bemutassa, mennyire interaktívak az európai városok, és azt, hogy e városok hogyan alkalmazzák a közösségi médiát e célból.

A Lisszabonban tartott Interaktív Városok rendezvényen [Interactive Cities Lab] részt vett több Interaktív Városok hálózati partner és az IC projekt iránt érdeklődő. A szekció kifejezetten a projekt tevékenységeinek és eredményeinek, valamint a kifejlesztett URBACT módszertannak és az elért pozitív eredményeknek a bemutatásával foglalkozott.

LÁSD E-KIADVÁNY

Hogyan befolyásolja a közösségi média a helyi városvezetést?
Milyen helyzetben volt a város vezetése a partnervárosokat szolgáló IC projektet megelőzően?

Gyulafehérvár és Genova jó gyakorlatai szemléltették, hogy a közösségi média eszközei hogyan válhatnak az idegenforgalom promóciójának fontos eszközeivé, megfelelő közösségi média stratégiára építve. Miközben Genova a legnagyobb város a Liguria Régióban, míg Gyulafehérvár (Alba Iulia) egy kisméretű város Romániában, mindkét város bemutatta, hogy a közösségi média jó és megfelelő alkalmazása hogyan válhat a város belső és külső promóciós eszközévé, a promóciós üzenet kiaknázására és terjesztésére képes helyi érdekelt felek bevonásával együtt.

Genova története

Genova kidolgozott egy közösségi média stratégiát, és a közösségi média segítségével, a város történeteinek új, részvételen alapuló leírásán keresztül képes volt városi „nagyköveteket” létrehozni. Az önkormányzat másféle intézkedéseket folytat, szorosan együttműködve polgárjaival, közösségeivel és érdekelt feleivel, felhasználva a közösségi hálózatokat és a digitális eszközöket.

Az utóbbi néhány évben számos digitális kampányt indítottak Genova imázsának javítása érdekében, fokozva a város mint lehetséges célpont hírnevét a weben. A közösségi médiát illetően az elmúlt években az Instagram a digitális kommunikáció és az idegenforgalom promóciójának fontos eszközévé vált. Ezért a város hozzáfogott ahhoz, hogy egy erős partneri kapcsolatot építsen ki a helyi Instagram használó közösséggel, az IgersGenova-val, és létrehozott egy közösségi média munkacsoportot, amely más fontos érdekelt feleket is bevont annak érdekében, hogy megtervezzenek egy közös digitális kommunikációs stratégiát az események alatt, illetve egyszerűen csak a város promóciója érdekében.

A közösségi média munkacsoport az önkormányzaton belül belső csoportként működik és az új média terén különböző készségekkel rendelkező tagokból áll; ez a struktúra hangsúlyozza, hogy nem egy olyan munkakörről van szó, amelyet szakmai tapasztalat nélkül fel lehet vállalni, hanem egy olyan munkakörről, amelyhez új szaktudásokra, lehetőségekre és szakmai háttérre van szükség.

Ma Genovának különböző nehézségekkel kell megküzdenie annak érdekében, hogy új alapokra helyezze pozícióját és imázsát a Morandi hídösszeomlás tragédiája után. Ezt a hatalmas kihívást többféle módon lehet megoldani. Az egyik módszer erre egy erős kríziskezelési kampány lebonyolítása a weben. Az Önkormányzat úgy döntött, hogy ezt az utat választja: a város imázsának és történetének újraépítését a közösségi médián és digitális kampányokon keresztül, azt az üzenetet továbbítva, hogy egy olyan városról van szó, amely újra akarja kezdeni.

Gyulafehérvár: Egy márka kiépítése

Az idegenforgalom promóciójának témaköre szintén erősen kapcsolódik a város új befektetőket és polgárokat vonzó képességéhez; ez a helyzet mind Genovában, mind Gyulafehérváron. Az erdélyi város kidolgozott egy új márkaépítő stratégiát annak érdekében, hogy a város ne csak a turisták, de a befektetők és az új lakosok számára is vonzó legyen. Ezeket az eredményeket úgy érték el, hogy fokozták a polgárok részvételét a közösségi média használatában és létrehoztak egy új nyílt forráskódú platformot, amelyet tovább kívánnak fejleszteni. A platformon belül a polgárok és a turisták könnyen hozzájuthatnak a hasznos információkhoz és közvetlen kapcsolatban állhatnak az önkormányzattal. Gyulafehérvár blogok, közösségi hálózati oldalak és influencer személyek segítségével fokozta a város széles körű webes láthatóságát, igen jó eredményekkel.

Decide Madrid [Dönts Madrid]

A digitális platformok által kínált lehetőségek központi kérdést jelentenek Lisszabon, Murcia és Madrid városok esetében is. Valójában a „Decide Madrid” platform tapasztalata fontos hozzájárulás volt az Interaktív Városok projekt számára. A Decide Madrid az állampolgári részvétel egyik terepe, ahol a polgároknak lehetőségük van arra, hogy részt vegyenek a város életét és fejlődését érintő rendeletek megfogalmazásában és módosításában. A Lisszabon és Murcia városok Interaktív városok projektjének az egyik fő célja az volt, hogy ösztönözzék a polgárok részvételét és kikérjék véleményeiket a közügyeket illetően. A projekt jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy kialakítson egy részvételi folyamatot, amely lehetővé tette és megerősítette az önkormányzat, a polgárok és az érdekelt felek közti kapcsolatokat.

Lisszabon városa létrehozta a CLLD (Közösség által vezérelt helyi fejlesztés) keretében a Lisszaboni Hálózatot azzal a céllal, hogy egy alulról-felfele irányuló megközelítés alapján megvalósítson egy közös kormányzási innovációs modellt, melynek fő feladata, hogy növelje a helyi lakosság részvételét és rugalmasságát. Ebből a célból a kommunikáció képezte a magját a projekt alatt végzett valamennyi munkának, azon ötlet által vezérelve, hogy felhasználóbarát módon és teljesen nyitott forrással kell egy platformot létrehozni. E városok számára a közösségi média az állampolgári részvétel és a közösségi dialógus alapvető eszköze is.

Polgárok összefogása Santa Eulalia érdekében

Hasonlóképpen Murciában, Santa Eulalia szomszédságában a városi regenerációs kísérleti projektet csak a polgárok aktív részvételének köszönhetően lehetett kidolgozni. Murcia tapasztalata aláhúzza, hogy mennyire fontos a polgárok véleménye: ők azok, akik közvetlen kapcsolatban állnak a napi problémákkal. Meg kell találni a helyi lakosokkal folytatott nyílt párbeszéd megfelelő módját digitális eszközök segítségével, illetve a környék fő közterein tartott nyilvános ülések keretében.

Azonban Murcia-ban az igazi innovációt az jelentette, hogy létrehoztak egy olyan online folyamatot, amely lehetővé tette, hogy a polgárok részt vegyenek a regenerációs tevékenységben. Az önkormányzat által kifejlesztett webes platformon keresztül az emberek online kifejthetik javaslataikat, ötleteiket és véleményeiket, és kiválaszthatják az érdeklődésre számot tartó területeket, illetve jelezhetik a legsürgősebb problémákat. Murcia esetében a közösségi média egy lehetőség volt arra, hogy segítse az embereket abban, hogy könnyen és gyorsan jelezzék valós igényeiket környezetükkel kapcsolatosan.

A jövő: digitális állampolgárság

Az IC projekt munkatapasztalata elmozdította a résztvevő városokat abba az irányba, hogy kövessék és újragondolják a közösségi média használatát. A digitális eszközök felhasználása arra a célra, hogy a városok újszerű módon promótálják magukat, és hogy a partnerek megosszák tapasztalataikat, igen jó eredményeket ért el, és lehetővé tett egy szinergikusabb működésmódot.

Most a fő kérdés az, hogy “mi jön az URBACT hálózat Interaktív Városai után?” Genova és Murcia IC partner városok, szoros együttműködésben egyéb hálózati partnerekkel és másokkal, úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy „Digitális Állampolgárság” nevű munkacsoportot, amely az európai városok digitalizálására összpontosít az EUROCITIES munkacsoportokon belül. Az IC projekt eredményeire történő építkezés, annak érdekében, hogy ne menjenek veszendőbe az elmúlt évek erőfeszítései, jó megoldás arra, hogy minél jobban haszusoljanak a hálózat tapasztalatai, és folytatódhasson az eszmecsere.

Készítette: Daniela Patti, > Olvassa el Daniela Patti további cikkeit

Eredeti cikk: http://www.blog.urbact.eu/2018/11/how-interactive-is-your-city/