Hogyan válik a mobilitás kérdése városfejlesztési törekvéseink integrált részévé

Az idei URBACT városfesztivál megkezdése előtt Lisszabonban a Praça do Comércio téren ültem a parton, élvezve a hangulatot, az embereket, a hajókat. Később felfedeztem a Largo Corpo Santo és a Porta do Mar közti gyönyörű területet, néhány perc sétára a Praça do Comércio-tól. Nagyon meglepődtem, amikor a fesztivál során megtudtam, hogy pár évvel ezelőtt ezek a lisszaboni városi terek egészen máshogy néztek ki. Ahol most emberek találkoznak, érzik jól magukat, ott autók parkoltak - messze nem teremtve ilyen bájos hangulatot! Szóval, mi történt az évek során? - kérdezi Claus Kollinger

Az embereknek és nem a járműveknek tervezünk - hogyan alakul a városi mobilitás városfejlesztésünk integrált részévé

Szemléletváltás a tervezésben – avagy az „autók elpárolognak!”

Lisszabon paradigmaváltást tapasztal a városi térhasználatban. A közterületet már nem az autóforgalom helyszínének tekintik hosszútávon. Ehelyett sokféle felhasználásra szánják, amelyben csak az egyik a közlekedés, fenntarthatóbb mobilitási lehetőségekkel támogatva.

Az „autók elpárolognak” – mondta nekünk Tiago Farias professzor a Városfesztivál városi mobilitás tervezésére irányuló műhelyében. Ezt igazolják Lisszabon tapasztalatai. És Lisszabon nem egyedül törekszik arra, hogy a városi térből kivegye a forgalmat, hogy egy élhetőbb települést hozzon létre. Egyre több európai város állítja fejre közlekedési tervezési megközelítését – felhagyva azzal az elképzeléssel, hogy a folyamatosan növekvő forgalomnak kell teret adni, a fejlesztések középpontjába helyezve a város és a polgárok tényleges igényeit.

Tervezés az emberekért, az emberekkel

Az ötlet, hogy a városi mobilitás tervezésének középpontjába az emberek kerüljenek, a fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) koncepciójával Európa-szerte elterjedt az elmúlt tíz évben. A SUMP egy sikeres történet lett a városi mobilitás-fejlesztés integrált tervezési megközelítésének köszönhetően. A SUMP koncepciója számos területen újítja meg a közlekedési tervezést, mint például a mindenki számára elérhető hozzáférés, az életminőség és a tisztább közlekedési lehetőségek támogatása. A mobilitás a város komplex kontextusába kerül, együttműködve a különböző ágazatokkal és integrálódva az általános fejlesztési célok közé. A tervezés nem áll meg a város határainál, az ingázásra is kiterjed. Az áruk és az emberek mozgatása az összes rendelkezésre álló közlekedési lehetőség igénybevételével történik. De mindenekelőtt egy olyan integrált tervezési megközelítést alkalmaz, amely a polgárok és az összes érdekelt fél bevonásával ér el sikert.

A SUMP hatalmas ugrást jelent a közlekedési tervezésben. Míg az elmúlt évszázadban a közlekedés tervezésének célja az volt, hogy teret nyújtson az autók használatának elterjedéséhez, majd később a tömegközlekedés és a kerékpározás újbóli megjelenése következett be, a SUMP-ok most a társadalmi, gazdasági és technológiai változások komplex dinamikájának szükségleteire válaszolnak a jól strukturált tervezési folyamatnak köszönhetően. A pillanatnyi helyzetet az aktuális kihívások tükrében elemzik, vizsgálják a lehetséges fejlődési utakat és ezek mentén alakítanak ki egy jövőképet, illetve azonosítűk be a prioritásokat és intézkedéseket. A tervek részletezik az erőforrásokat, a felelősségeket, a határidőket, valamint a monitoring és értékelő rendszereket. A SUMP-ok a városi mobilitás fejlesztésére irányuló átfogó politika alapját képezik. De, mint gyakran, a legnehezebb az elméletektől a gyakorlatig tartó lépés: hogyan találkozik össze a SUMP a városok életével?

Sok út vezet Rómába

Ez a kihívás állt az URBACT CityMobilNet hálózatának középpontjában. A 11 különböző helyszínt, helyzetet és fejlődési történetet szem előtt tartva hamar kiderült, hogy nincs „egyfajta” megoldás. A sokszínűség a 15.000 lakosú kisvárosoktól a több mint félmilliós nagyvárosig terjedt, a tapasztalt SUMP-gyakorlóktól kezdve az újonnan érkezőkig, a tömegközlekedést elemző mobilitási kultúráktól a kerékpáros vagy gyalogos dominanciájú városokig, a központosított tervezési hagyományoktól a bevett participációs gyakorlatig... A hálózati partnereknek a helyi feltételekhez megfelelő megoldásokat kellett alkalmazniuk saját SUMP tervezésük során.

Hol kezdjem?

A probléma helyes meghatározása kulcsfontosságúnak bizonyult. Slatina városa (RO) a hatások és okok összekapcsolásával dolgozott, bevonva ebbe a munkába az egész URBACT Helyi Csoportot: 97 fő állami tisztviselőkből, biztonsági szolgálatokból, oktatási képviselőkből, nem kormányzati szervezetekből, helyi és nemzetközi vállalkozásokból és a médiából. Az újdonság a beérkező közösségi meglátások minősége és mennyisége, illetve ezek integrálása a helyzet leírásába. Slatina számára új és pozitív tapasztalatnak bizonyult a helyi társadalom résztvevőivel való módszeres együttműködés.

Agii Anargyri & Kamatero (GR) görög város más úton haladt azzal, hogy a gyerekek és a családok nézőpontjából vizsgálta a problémákat és kihívásokat. A helyi csoport visszatért az iskolába, beszélgetett a tanulókkal, a tanárokkal és a szülőkkel, hogy azonosíthassák mobilitási helyzetükkel kapcsolatos igényeiket, nehézségeiket. Az iskolákból kiindulva tudták a helyi családok mobilitási igényeinek kielégítésére vonatkozó elvárásokat feltérképezni.

Morne-a-l'Eau városa (FR) a SUMP-fejlesztés elindítását a már meglévő erőforrásokra alapozta: a helyi Agenda 21 folyamatból származó munkacsoportokra, célkitűzésekre és ismeretekre, különösen a város eco-quartier-ekre vonatkozó terveit illetően. Innen kiindulva, a fenntartható városi mobilitási program kialakításának szükségleteit közösen dolgozták ki a helyi érdekelt felekkel és állampolgárokkal.

Lépésről lépésre, vagy egyidejűleg?

A tényleges tervezési folyamat különböző formában zajlott a hálózat egyes városaiban. Gdanskban (PO) a városi mobilitás műszaki témáit egyenként dolgozták fel, kezdve a parkolóhely-kezelés legjelentősebb kihívásaival, majd folytatva a tömegközlekedéssel, a kerékpározással és a városi mobilitás egyéb területeivel. Ehhez a lépésenként haladó megközelítéshez a helyi CityMobilNet partner nagyszámú workshop-ot rendezett, amelyen mindig részt vett a tervezőcsoport magja, emellett pedig az éppen aktuális téma érintettjei, szereplői. A politikai elköteleződést az alpolgármesterek csoportjának tett bemutatókkal erősítették, az állampolgári részvételt pedig az egyes városrészekben a helyiek valós szükségleteinek és aggodalmainak alapos feltárása biztosította.

Bielefeld városa (DE) a városi mobilitás tervezésének globális szemléletével eltér a gdanski megoldástól. Itt a teljes mobilitási hálózat és szolgáltatások gondos elemzésére került sor, beleértve a jelenlegi meghatározó mobilitási döntések és cselekvések felmérését is, részletes képet adva a város egészéről és az egyes lokalitások helyzetéről is. Bielefeld URBACT Helyi Csoportja kidolgozott egy globális víziót, illetve hat prioritást úgy, hogy ezek a mobilitás-fejlesztéshez kapcsolódó valamennyi szempontot lefedik. A SUMP szakpolitikai területeket összekötő szerepe egyértelműen érzékelhető például olyan prioritások megfogalmazásában, mint az „élhető város és útterület”. Bielefeld folytatta a globális megközelítést a „Future Workshop” alkalmazásával, amelynek célja volt, hogy intézkedéseket és intézkedéscsomagokat hozzon létre a jövőképhez és a prioritásokhoz. Bielefeld érintettjei, de a térségen kívüli szereplők is együtt dolgoztak térképek, statisztikák elemzésével és a korábbi eredmények megszerzésével, valamint a kerékpárosok, autószövetségek, tömegközlekedési szervek, tanárok, orvosok és rendőrök javaslatainak, meglátásainak összegyűjtésével. Bielefeld átfogó tervezési folyamatának további különlegessége az volt, hogy az önkormányzatban jelen lévő valamennyi politikai pártot folyamatosan bevonták a tervezési folyamat előrehaladásába és a következő lépésekbe.

Alulról felfelé és „felülről lefelé”?

Számít a méret? A CityMobilNet hálózattól érkező válasz egyértelmű „igen”, mivel a település mérete közvetlenül befolyásolja a feltételeket és a lehetőségeket. A Metropole Aix Marseille Provence (FR) feladata a regionális fenntartható mobilitási stratégia - a regionális SUMP - lebontása volt a helyi szintre. Felelős tervező és megvalósító szervezetként működve a Metropole vizsgálta Cassis, La Ciotat és Ceyreste helyi információit és szükségleteit, hogy megtervezze a városi mobilitás jövőbeli hálózatát és szolgáltatásait. Szükséges volt a regionális célok és a korábbi hajógyár mint idegenforgalmi célpont lakóközösségei különböző szükségleteinek összehangolására. A helyi ismeretek és pozíciók kulcsfontosságúak voltak ahhoz, hogy a várostérség felsőbb szintű adminisztrációja a lokalitásoknak megfelelő intézkedéseket hozzon.

Málta délkeleti régiója (MA) nagyon sok alulról felfelé irányuló megközelítést használt a tervezési folyamatban, beleértve az önkormányzatok állampolgáraival és érdekelt feleivel folytatott közvetlen megbeszéléseket a mobilitásfejlesztési szükségletekről. Az elkötelezett helyi politikusok mozgósították saját helyi hálózataikat, így gyakorlatilag bevonva szinte minden érdekelt személyt a problémaelemzésbe és a tervezésbe. Ahogy a helyi politikusok – Lawrance Attard például – állítják, a legjobb, ha közvetlenül az emberekkel beszélünk, hogy megtudjuk, mire van szükségük. Az állampolgári részvétel ezen nyitott politikája az önkormányzatok üléseinek nyilvános – fizikai jelenlét vagy online közvetítés – megtartása útján működik.

Ne féljen a saját útját járni!

A SUMP koncepciójának és folyamatának alkalmazása minden kis- és nagyvárosban gyümölcsöző. De a városok eltérő háttérrel és kapacitással rendelkeznek, és talán nem folytattak még le korábban komplex integrált tervezést. Íme néhány tipp az utazáshoz:

  • Szabja testre!

Ne féljen attól, hogy a koncepciót és a folyamatot a helyi viszonyokhoz igazítsa. A tervezési folyamat eredményének meg kell felelnie a város érdekeinek. Tartsa be a SUMP előírt koncepcióját és folyamatát, de ne akármilyen áron!

  • A megosztás törődés (sharing is caring)

Cserélje ki tapasztalatait más városokkal és tanuljon tapasztalataikból. Hasznos online tudnivalókat talál a következő oldalakon is: ELTIS section on Urban Mobility Plans, SUMP Network honlapCivitas Initiative.

  • Azonosítsa a problémákat!

Fordítson elég időt a helyzet és a problémák megértésére, ahogy Slatina tette az érintettek és az állampolgárok bevonásával a problémaelemzésbe, az okok és a hatások kiértékelésébe.

  • Kommunikáljon az érintettekkel!

Gondoskodjon a részvételről, és tegye világossá, hogy az érintettek és a polgárok milyen szerepet játszanak az ügyben. Minden hozzájárulás fontos és értékes, de legyen egyértelmű az ezzel kapcsolatos kommunikáció, történjen meg az elvárások megfelelő kezelése! A városi mobilitás egy igen összetett téma, amelynek tervezése mögött számos összefüggés és szakismeret áll. Az érdekelt feleknek és a polgároknak meg kell érteniük, hogyan épül fel a tervezési folyamat.

Írta: Claus Kollinger

Eredeti cikk: http://urbact.eu/planning-people-and-not-vehicles