Tanulmány az URBACT városok integrált cselekvési terveiről

Ha szeretné jobban megérteni, hogy az integrált cselekvési tervezés mit jelent a gyakorlatban, olvassa el az URBACT megbízásából, az E40 Group vezetésével készített átfogó tanulmány eredményeit. A munka során 20 URBACT akciótervezési hálózatban részt vevő város által 2016 és 2018 között kidolgozott 205 integrált cselekvési tervet vizsgáltak meg.

Az alábbiakban közzéteszünk hasznos linkeket a teljes jelentéshez, az összefoglalóhoz és hét esettanulmányhoz. Ez utóbbiak szemléltető példákként mutatják be az integrált cselekvési tervek sokféleségét különböző aspektusokból, valamint a megközelítés és a hangsúly különbségeit az egyes városokban, URBACT hálózatokban.

Fő tanulságok

  • A tanulmány egyik megállapítása, hogy az URBACT akciótervezési hálózatok közvetlenül és hatékonyan elérték a céljaikat abban a tekintetben, hogy fejleszteni tudták a városok kapacitásait integrált stratégiák kidolgozására a fenntartható városfejlesztés érdekében.
  • Egy integrált cselekvési terv hasznos eszköz annak meghatározásához, hogy a város mit tegyen a következő években egy adott témában. Sok város számára ugyanakkor a terv kidolgozásának folyamata az igazán értékes, mivel ilyenkor jönnek létre ügyosztályok közötti együttműködések, történik meg az érintettek bevonása, a témával kapcsolatos kihívások mélyebb megértése és a lehetséges integrált megoldások azonosítása.
  • Az integrált cselekvési terveknek nagy megvalósulási potenciálja van, ugyanakkor nem érdemes ezeket ’befektetés-kész’ projekttervként kezelni, hanem sokkal inkább olyan élő dokumentumként, amelyek megvalósítására az érintettek és a városi hatoságok elköteleződtek, beleértve új projektek kidolgozását is.
  • Az URBACT akciótervezési hálózatainak legnagyobb hozadéka, hogy integráltabb megközelítést hoztak a városfejlesztésbe, kevésbé az, hogy részletes tervek készültek el. Már az is hatalmas kihívás, hogy behozzunk a tervezébe ennyi különböző nézőpontot, perspektívát és kapcsolati hálót – különösen, ha a téma aránylag új a város számára.
  • A tanulmány az ’integrált akciótervezést’ 14 könnyen érthető szempontra tagolja, amelyek három kategóriába tartoznak: 1. az érintetteket bevonó integrált tervezési folyamat, 2. az integrált városfejlesztéshez szükséges lépések meghatározása; 3. részletes, koordinált és koherens cselekvési terv elkészítése.
  • A sokféle elkészült integrált cselekvési terv vitathatatlan értékei és érvénye ellenére az URBACT továbbra is segíthet a városoknak abban, hogy szisztematikusabban kezeljék az integrált cselekvési tervezés komplexitását, és jobban strukturálják terveiket, ideértve azt is, hogy mit kell egy ilyen tervnek tartalmaznia, és hol kell jelentést tenni a tervhez vezető gazdag utazásról.

Főbb ajánlások az URBACT számára

1 Támogassa továbbra is a városokat az integrált városfejlesztés valamennyi szempontjának szisztematikus kezelésében, például eszközöket és útmutatásokat kínálva a városoknak az egyes szempontok megfontolására, rangsorolására és jelentésére, valamint egy olyan formális projektfázis létrehozásával, amelynek során a készülő cselekvési terv integráltsága értékelhető és szükség esetén fejleszthető.  

Javítsa a részletes cselekvési tervezésre vonatkozó útmutatást, például úgy, hogy egyértelműbben elválasztja a jelentéstételt a cselekvési tervektől, tovább ösztönzi akciótáblázatok használatát, képzéseket ajánl fel a gyengébben működő területekkel kapcsolatban, vagy meghatározza az integrált cselekvési tervezés átfogó munkafolyamatát, hogy a városok jobban nyomon követhessék és igazolhassák, hova jutottak.

Javítsa a részletes cselekvési tervekre vonatkozó útmutatást például szakaszolással. Folytassa az integrált tervezési folyamatok megerősítését és fejlesztését, például bemutatva az URBACT helyi csoportok (ULG) legjobb gyakorlatait. Emellett a vezető szakértők bevonásával vizsgálja meg, hogy a különböző témákban a nemzetközi tapasztalatcsere hogyan működhet esetleg eltérő módokon.

A legfontosabb kapcsolódó dokumentumok (angolul):

Vezetői összefoglaló

Teljes tanulmány

Az esettanulmányok összefoglalója

 

Esettanulmányok:

 

Eredeti cikk: https://urbact.eu/integrated-action-plans-study