Az EU Városi Agendája: Milyen újdonsággal rukkolhatnak elő az URBACT városok?

Az URBACT 23 új akciótervezési hálózata hivatalosan is megkezdte munkáját a 2019 szeptemberében, Párizsban megtartott kick-off találkozón. Fő tématerületük a szakpolitikai kihívásokra adott válaszok, valamint a nemzeti és uniós szintű döntéshozatal befolyásolása a városok érdekeit szem előtt tartva. Az EU Városi Agendája a hálózat munkájához és tevékenységének kibővítéséhez kiváló stratégiai platformot kínál.

Jelen cikk az URBACT és az EU Városi Agendájának (Urban Agenda) szinergiáit taglalja

Hogyan illeszkedik az URBACT az EU Városi Agendájához?

Az EU Városi Agendájának alapelveit meghatározó 2016-os amszterdami paktum óta 14 partnerség jött létre. A partnerségek együttműködési lehetőséget kínálnak a városok, a tagállamok, az EU intézményei és más érdekeltek – például a nem kormányzati szervezetek és üzleti partnerek – számára, valamint lehetővé teszik a jobb szabályozás, jobb finanszírozás és jobb ismeretekre irányuló cselekvési tervek kidolgozását.

A hálózatok ismereteinek továbbadása a Városi Agenda partnerségei számára

Az URBACT 2016 óta vesz részt az EU Városi Agendájában. A Titkárság hivatalosan „megfigyelő” szerepet tölt be minden partnerségben, és megosztja azon ismereteit, amelyekre a hálózatai révén tett szert. Számos URBACT város is közvetlenül részt vesz a partnerségben. Például Preston várost (Egyesült Királyság), az Procure Akciótervezési Hálózat és a Making Spend Matter Transzferhálózat vezető partnerét felvették az Innovatív és Felelősségteljes Közbeszerzés Partnerség tagjai közé. A Making Spend Matter vezető partnere, Tamar Reay és a hálózati szakértő, Matthew Baqueriza-Jackson együtt koordinálják a partnerség beszerzési kiadások mérésére irányuló tevékenységét Preston városi tanácsával.

„A Városi Agendában való részvétel lehetővé teszi az URBACT számára, hogy élen járjon a beszerzésekkel kapcsolatos haladó szellemű gondolkodásban. Az akciótervezési- és transzferhálózatok tapasztalatait felhasználva a közbeszerzés innovatív és izgalmas megközelítéseit továbbfejlesztettük, finomítottuk és megosztottuk a városok szélesebb közönségével, valamint a Bizottsággal. Többek között Preston Városi Tanácsának kiadás-elemzési megközelítését és az azzal kapcsolatos tapasztalatokat, hogy a beszerzések miként alkalmazhatók szélesebb körű gazdasági, társadalmi és környezeti kihívások kezelésére.” – állítja Matthew.

A partnerségek ajánlásainak alkalmazása városi szinten

A városoknak stratégiai jelentőségük van abban, hogy szinergiákat hozzanak létre és a maximumot hozzák ki a különféle partnerségekből és az uniós programokból. Például Hága (NL) és Oslo (NO) városai régóta együttműködnek körkörös gazdaságon alapuló megoldások kidolgozásában. Mindkét város vezető szerepet vállalt a Körkörös Gazdasági Partnerségben – Oslo, mint koordinátor, Hága, mint rendes tag. A partnerség időszakának vége felé közeledve a tagok biztosítani akarták cselekvési tervük folytonosságát. Az URBACT megfelelő eszköznek bizonyult a folytatásra. Ez év júniusában Hága sikeresen el is nyerte a lehetőséget az Erőforrásgazdag Városok (Resourceful Cities) Akciótervezési Hálózat vezetésére Oslo és nyolc másik város mellett. Közel 50 városból érkeztek pályázatok a hálózathoz való csatlakozásra, így jelenleg egy bővített hálózat létrehozása a cél, kihasználva a Városi Agenda Partnerség és Akciótervezési Hálózat felhívása által generált lendületet.

A ROOF hálózat a Városi Agenda keretében létrejött új Akciótervezési Hálózat egy másik példája. 2018 szeptemberében az URBACT az URBACT Városfesztiválon ülést tartott a Városi Agenda Lakásügyi Partnerségével együttműködésben, amely a partnerség cselekvési tervére összpontosított. 2018 decemberében az URBACT nyomonkövetési szakpolitikai lab-et szervezett Párizsban a hajléktalanság témájáról a FEANTSA-val (Hajléktalanokkal Foglalkozó Nemzeti Szervezetek Európai Szövetsége). Az esemény konkrét módszereket tárt fel arra vonatkozólag, hogy a városok miként érhetik el a Városi Agenda Városi Szegénység Partnersége által kitűzött célokat. Gent (BE) város bemutatta az „Első a lakhatás” modelljét a hajléktalanság kezelésének és megelőzésének egyik alternatívájaként. Néhány hónappal később Gent sikeresen elnyerte a TETŐ hálózat vezetését, amely a következő két és fél évben folytatja a „Első a lakhatás” modelljének tesztelését hét másik várossal karöltve.

Jelentős előrelépés történt az Amszterdami Paktum aláírása óta. Az EU Városi Agendája hatékony platformnak bizonyult a városok, a tagállamok és egyéb érdekelt felek összehozására. A városok sok esetben a partnerségi tevékenységek mozgatórugói voltak, ismét megmutatva ezzel, hogy kulcsfontosságú szerepet játszanak az EU szakpolitikai döntéshozatalában.

Milyen hozzáadott értékkel szolgálhat az URBACT?

Az EU politikájának összetett és változó környezetében, valamint a jövőbeli EU kohéziós politika előkészítése során az URBACT továbbra is biztosítja az alábbiakat:

• Szilárd, bevált módszertan – az URBACT olyan koncentrált és átlátható módszert kínál, amely a városok és a nagyvárosok képességét növeli a helyi érdekelt felek bevonására, valamint az egymástól történő tanulásra és inspirációra a transznacionális tapasztalatcsere révén.

• Gazdag tudás és tapasztalat – az URBACT lehetőséget kínál a városoknak új ismeretek fejlesztésére, az ötletek tesztelésére és kibővítésére, valamint a bevált gyakorlatok azonosítására és átadására. Alapvető fontosságú, hogy ezeket az ismereteket és tanulságokat beépítsük az EU politikájába, nemcsak a partnerségek témáin keresztül, hanem olyan átfogó kérdésekben is, mint például a nemek közötti integráció vagy a kisvárosok életképessége.

• Elkötelezettség a többszintű kormányzás iránt – az URBACT mindig is együttműködött azokkal a városokkal – beleértve a kis- és középvárosokat is –, amelyek tanácsokkal szolgálhatnak szakpolitikai kérdésekben. Az URBACT segít abban, hogy ezek a hasznos tapasztalatok és alulról jövő kezdeményezések eljussanak magasabb szintre a Városi Agenda partnerségeihez és más szakpolitikai döntéshozói fórumokra a hatékony, többszintű kormányzás érdekében tett erőfeszítések részeként.

• Tájékoztatás – Az URBACT I kezdete óta az URBACT informális „URBACT-városok” hálózatot épít fel az EU-tagállamok nemzeti URBACT kontaktpontjainak támogatásával. Ez egy rendkívül értékes bázis az új ismeretek megszerzéséhez és ezen tudás európai városi közönség számára történő közvetítéséhez.

 

További információ az URBACT-ről és más európai programokról, finanszírozási forrásokról: urbact.eu/tags/eu-funding

 

Eredeti cikk: https://urbact.eu/eu-urban-agenda-what-urbact-brings