Gyerekekkel az előítéletek leküzdésében

Az iskolák városi erőpontokként léphetnek fel a rémhírek és az intolerancia leküzdésére.

Az iskolák létfontosságú szomszédsági csomópontok, amelyeknek fontos szerepe van az összetartóbb és nyitottabb városok kialakításában, az interkulturális értékek érvényesülésének elősegítésében. A cikk felvázolja, hogy az iskolák miként válhatnak kulcsszereplővé a városi „rémhírek elleni stratégiák” végrehajtásában, különös tekintettel az URBACT Rumourless Cities transzferhálózat részeként Amadora (PT) és Messina (IT) között létrejövő korai tapasztalatokra.

Az álhírellenes megközelítés

Az álhírek (rosszindulatú pletykák, előítéletek, rémhírek, hiedelmek, félelem vagy gyűlölet keltését szolgáló történetek) elleni stratégia koncepciója először Barcelonában (ES) merült fel 2010-ben a tízéves interkulturális terv részeként, amelyet később más városok is adaptáltak. Az „rémhírek elleni stratégia” egy olyan stratégiai terv, amely közvetlen és asszertív módon fordul a sokszínűséggel kapcsolatos előítéletek és félinformációk felé, javítva a helyzetet a pletykák eloszlatása és a sztereotípiák lebontása révén.

A megközelítés sokkal több, mint egy, a rosszindulatú pletykák és hamis / félrevezető hírek elleni információs kampány. Számos tanulmány mutatja, hogy a tényadatok egyszerű terjesztése csak minimális mértékben befolyásolja az észlelést, a meggyőződést (ezeknek a tanulmányoknak az összefoglalója itt olvasható).

A megközelítés arra az alapra épít, hogy elsőként meg kell ismernünk saját magunkat, fel kell ismernünk a pletykákkal és az előítéletekkel szembeni saját fogékonyságunkat; ez az első fontos lépés az összetartóbb, elfogadóbb közösségek kiépítéséhez. A módszertan kulcsfontosságú eleme egyfajta társadalmi mozgalom felépítése alulról, amely aztán kritikus gondolkodásra ösztönöz és olyan, érzelmi alapú tevékenységek kialakítását is lehetővé teszi, amelyek pozitív párbeszédhez és interakciókhoz vezetnek.

A gyerekek mozgósítása

Természetesen az oktatási intézmények és a fiatalabb generációk bevonása kulcsfontosságú ennek a munkának a sikeréhez és fejlődéséhez. Az iskolák fontos közösségi intézmények, ahol alulról építkező kezdeményezések szárba kaphatnak. A gyermekek mozgósítása alapvető fontosságú, nem utolsósorban azért, mert ennek a korosztálynak még kevesebb ideje volt előítéletek kialakítására, illetve a fiatalok nagyon érzékenyek a közösségi médiában terjedő rémhírekre, álhírekre. A hamis hírek, a közösségi média visszhangkamrái, a gyorsan és ellenőrizetlenül terjedő vélemények és információk világában a gyermekeknek egyre nagyobb szükségük van arra, hogy képesek és tudatosak legyenek az információk és vélemények kritikus feldolgozására és elemzésére.

A Ne terjeszd a pletykát! projektjének köszönhetően Amadora nagy hangsúlyt fektet az iskolák bevonására. A diákok és a tanárok részt vesznek az előítéletek elleni küzdelemben, iskoláikban „rémhírellenes ügynökökként” is szerepet vállalva. A helyi tanárok emellett különösen aktív hangadói lettek a rémhírek elleni hálózatnak, míg a közösségi művészek kreatív műhelyeket és módszertant dolgoztak ki az iskolákban a rosszindulatú pletykák témájára összpontosítva. Az iskolák aktivitása és részvétele fontos adottság, a munka folytatásának és megszilárdításának egyik pillére.

Tanuljunk Amadora tapasztalataiból és adjuk át a gyakorlatot más európai városoknak

A készségek átadása, az Amadorában megszerzett tapasztalatokból való tanulás érdekében a Rumourless Cities kidolgozott egy helyi szakmai továbbképzési programot. Minden város műhelytalálkozót szervez, amelyben helyi tanárok és oktatási szakemberek találkoznak amadorai oktatókkal, köztük Elisa Moreira-val (a kreativitás és a művészet képzésben való felhasználására szakosodott tanár) és Marina Palacio-val (illusztrátor, művész-oktató és animációs filmrendező), akik mesélnek munkájukról, feladataikról és kreatív tantermi álhír-elleni tevékenységeikről. A hálózat öt városa számos innovatív módszert használva vonja be az iskolákat, aminek egy jó példája Messinában a Together on Air projekt.

Messina: részvételi előítélet-elleni kampány fiatalok körében

Messina városa úgy döntött, hogy az előítéletek helyi szintű megoldásának leghatékonyabb módja a fiatalokkal való együttműködés, két okból: egyrészt az iskoláskorú gyermekek nyitottabbak, ezért valószínűbb, hogy megváltozzanak, másrészt az ő generációjuk a leginkább kitett a közösségi média híreinek, pletykáinak. A város összehozta az iskolák képviselőit, az oktatás szakembereit, a pszichológusokat és a média szakembereit, hogy kidolgozzanak egy oktatáson alapuló cselekvési tervet és ezzel elindítsák az álhír-ellenes programot. Messinában az iskolák lesznek az előítéletek leküzdését szolgáló kampány ’termelési központjai’, ahol a város ügynökeiként járnak el gyermekek és fiatalok.

A Together on Air projektben az iskolás gyerekek egyfelől médiatartalmakat készíthetnek és publikálhatnak, másfelől a műsorcsatornáikat is maguk kezelik. A tartalmat rádióhoz és TV-hez készítik, rádión és a YouTube-on adják közre. E folyamat kulcsfontosságú része az online tartalom kapcsán felmerülő kommentek és viták kezelése és az azokra való válaszadás. Messina filmezéssel kapcsolatos múltbeli tapasztalatokra építve érzelmi szinten vizsgálja a bevándorlás érzékelését. Jó példa erre:

A folyamat 2019 decemberében kezdődik Messinában az iskolák bevonásával, az „Előítélet és digitális információk” témájával. Ezt egy iskolai képzési program követi, amelynek célja hatékony és figyelemfelkeltő multimédiás tartalmak létrehozása. A képzést és a folyamatos támogatást a média szakemberei és a kulturális közvetítők biztosítják, akik egyaránt oktatják a gyermekeket a médiatartalom készítése során, illetve vizsgálat alá vonják az előítéletek, pletykák és a média téves értelmezése körüli kérdéseket is, amelyek erőteljesen hozzájárulnak ezekhez az ügyekhez.

Annak érdekében, hogy nyomon lehessen követni ennek a megközelítésnek a hatását és hatékonyságát, az elején kiindulási felmérést végeznek az iskolások között (az iskolákban és az interneten), amit majd megismételnek a projekt végrehajtása után, miután a médiatartalomnak volt ideje terjedni és a fiataloknak az ezzel kapcsolatos élményeket megtapasztalniuk - 2020 júniusában.

Következtetés: minden a kezdeményezésről szól

Az „ügynökség”-érzet fejlesztése kulcsfontosságú mind Amadora, mind Messina oktatási munkájában. Mindkét esetben a gyermekek a változás ügynökei, nem pedig passzív résztvevők. Felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy átvegyék a kezdeményezést, a vezetést, és hangadó tagokká váljanak az iskola és a tágabb közösségek körében.

Ennek a transzfer hálózatnak az igazi értéke a partnerséget vezető város segítő szerepének megteremtése. Ahelyett, hogy az amadorai projektet a messinai kontextusba helyezték volna, a hálózat az elv, a magabiztosság és a cselekvések mikéntjének átadását támogatta, súlyt és tágabb dimenziót adva a helyben kifejlesztett (és az ifjúság által vezetett) kezdeményezéshez.

További információ az URBACT-ról és az oktatásról: https://urbact.eu/education

Írta:  Ruth Essex

Eredeti cikk: https://urbact.eu/opening-minds-fight-prejudice