Városi regeneráció a kulturális örökségen keresztül: három európai példa

Cécile Houpert, az EUROCITIES projektmenedzsere mutat be nekünk három városfejlesztési történetet az EU-finanszírozású ROCK projektből.

Mi a közös Bolognában (IT), Lisszabonban (PT) és Skopjéban (MK)? Amellett, hogy európai nagyvárosok, valamint jelentős kulturális örökséggel rendelkeznek, a három város része az EU által finanszírozott ROCK projektnek (a kulturális örökség regenerálása és optimalizálása a kreatív és tudásvárosokban). A projektben e városok új megközelítést keresnek a kulturális örökség védelme, megőrzése és olyan mai városi témák, mint a fenntarthatóság, elérhetőség vagy az újfajta együttműködések összekötésére.

Találjuk ki közösen a kulturális örökség jövőjét

Bologna ezzel a projekttel is keresi annak lehetőségét, hogy a történelmi város szívében található egyetemi területet fenntartható és kreatív városrésszé formálja. A város és az egyetem közösen dolgozik a történelmi városközpont kihívásain, például azon, hogy a belvárosi lakók negatívan tekintenek a nagyszámú egyetemi hallgató jelenlétére. Megpróbálják inkább bevonni a diákokat és építeni az általuk reprezentált kreatív potenciálra. „Fontos, hogy a projektjeinkben mindig építsünk a diákokra, mint erőforrásra” – mondja Martina Massari a Bolognai Egyetem munkatársa egy EUROCITIES találkozón.

2019 szeptemberében az egyik kísérletben a Rossini térre olyan ideiglenes installációt helyeztek el, amelyek diákok terveztek és építettek meg. Az installáció keretében a diákok parkolóhelyeket alakítottak át zöldfelületté, amivel egyrészt új perspektívába helyezték a közterületek használatát, másrészt szimbolikusan helyreállították a San Giacomo Maggiore templom korábbi temető-kertjét. A megoldás népszerűvé vált a város lakói között, ezért ennek hatására a városvezetés eldöntötte, hogy gyalogos zónát alakít ki a helyszínen.

A ROCK ötvözi a technológiai, szervezeti és társadalmi innovációkat, hogy egy lineáris modellből egy körkörös városi modellre térjen át. Ennek jegyében a kulturális örökséget a város továbbra is kezeli, megerősíti és fokozatosan fejleszti, kiegészítve viszont új komponensekkel, amelyek új erőforrásokat és partnereket vonzanak be. Más szavakkal, a ROCK kihasználja a kulturális örökség rejtett lehetőségeit.

Kulturális örökség használata a helyi bizalom kiépítéséhez és a társadalmi kohézió fokozásához

Olyan helyeken is találhatunk rejtett lehetőségeket, ahol nem is számítunk a kulturális örökség meglétére. A ROCK projekten keresztül Lisszabon a periférikus Marvilla városrész társadalmi átalakítására fókuszál. E városrésznek erős a kötődése korábbi ipari és vidéki örökségéhez. A cél az, hogy újrapozícionálják a városrészt, felhasználva azokat a társadalmi mintákat és hagyományokat, amelyek sajátos múltjából következnek. A városrész kihívásai közé tartoznak a társadalmi és földrajzi korlátok, illetve a gyors dzsentrifikáció, amely e korlátokat tovább erősítheti. A ROCK lisszaboni living labjének egyik tevékenysége üresen álló földszinti helyiségek újrahasznosítása ideiglenes és közösségi üzletekként. A kezdeményezés eredménye az épületállomány felértékelődése, illetve a helyi közösség megerősödése, aktivitásának növekedése, a szomszédsági identitás erősödése, a közbiztonság javulása és a helyi gazdaság élénkülése. „A kísérlet annyira pozitív eredményeket hozott, hogy 2020-ban újabb területeken folytatjuk a munkát” – erősít rá Marai Dias, Lisszabon ROCK-projektmenedzsere.

Az eltűnt örökség újra láthatóvá tétele

A ROCK projekt célja, hogy a kulturális örökségi területek rehabilitációján keresztül megmutassa, hogy az alapja lehet új kreatív városformáló energiák felszabadításának. Skopje a harmadik város, amelyben zajlik ez a kísérlet, és amely a virtuális térben közelíti meg ezt a lehetőséget.

A Skopje Zsidónegyed projekt a zsidó-macedón közösség múltját dolgozza fel a város történetében. A helyben található Holokauszt Központ adatainak felhasználásával a mára eltűnt zsidónegyed virtuális modelljét készítik el. A modell lehetővé fogja tenni az érdeklődőknek, hogy a város korábbi lakóinak, közösségének életét és személyes sorsát megismerje.

Innovatív városok: működő kulturális örökség

A ROCK révén a történelmi városközpontok kísérleti laboratóriumokká válnak a városregeneráció, a fenntartható fejlődés és a gazdasági növekedés új modelljeinek tesztelésére.

A kulturális örökség az átalakulás motorja lehet, de még erősebbé is válhat, ha keresztirányú, integrált és kiegyensúlyozott működést alakít ki. A ROCK városok – Athén (EL), Bologna, Kolozsvár (RO), Eindhoven (NL), Lisszabon, Liverpool (UK), Lyon (FR), Skopje, Torinó (IT) és Vilnius (LT) – azon dolgozik, hogy történelmi városrészei egyben intelligens városrészek is legyenek. Az intelligensbe pedig beleértjük, hogy azok rugalmasak, fenntarthatók, kreatívak és tudásalapúak.

Az EUROCITIES, az európai nagyvárosok hálózata, amely az EU által finanszírozott ROCK projekt partnere, a tudás cseréjéért, és az egymástól való tanulásért felel a 10 ROCK város hálózatában. A ROCK záró konferenciájára Bolognában kerül sor 2020 májusában, amikor további tapasztalatokat és történeteket osztanak meg a városoktól.

További információk kulturális örökségről az URBACT honlapján

Írta: Cecile Houpert