A Lipcsei Karta és az URBACT

Az URBACT az elmúlt 18 hónapban számos City Labot szervezett, miközben megvizsgálta, hogy a városok miként használhatják fel a Lipcsei Karta alapelveit.

De mi is az a Lipcsei Karta?

A 2007-ben aláírt Lipcsei Karta a városfejlesztés integrált megközelítését szorgalmazza, lefektetve – egységes uniós dokumentumként elsőként – legfontosabb alapelveit.

A Lipcsei Karta alapelvei a városi politika különféle – tér- és időbeli, ágazatokon átnyúló – aspektusainak egyidejű figyelembevételéről szólnak. Ösztönzi a lakosság bevonását a politikai döntéshozatalba, és a városokon belüli a „hátrányos helyzetű városrészekre” is összpontosít, amelyeknek prioritást kell élvezniük a társadalmi és fizikai kohézió elérése érdekében.

A Karta létrehozását Németország vezette, amely az EU soros elnökségét töltötte be éppen. A Kartát az EU országainak számos miniszere aláírta, megerősítve elkötelezettségüket ezen alapelveknek a nemzeti és helyi politikákba történő beépítése iránt.

Az integráció elvének megvitatása és a jegyzetek rögzítése a Varsói City Lab 3 alatt

Miért frissítik most a Kartát?

A Karta aláírása utáni két évtizedben az európai városi kontextus jelentősen megváltozott: általános elvárás a városi önkormányzatokkal szemben, hogy többet nyújtsanak kevesebből. A legfontosabb tényezők között említhetjük a pénzügyi válságot, az erősödő klíma-válságot és a populizmus térnyerését. Noha az eredeti Lipcsei Karta koherens nemzeti várospolitikát szorgalmaz, ez közel sem vált normává valamennyi tagállamban.

Mivel Németország 2020-ban ismét az EU elnökségi tisztjét látja el, kezdeményezést tett a Lipcsei Karta frissítésére. Ennek előkészítéseként elvégezte a városfejlesztési alapelvek jelentős felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az új tartalom minél relevánsabb legyen a jelenlegi helyzetben.

A Lipcsei Karta alapelveinek frissítésére irányuló kezdeményezés a német EU-s elnökség prioritásaira épül, elismerve a városok kiemelkedő szerepét – akár a kihívások forrásaként, akár megoldásaként – az éghajlatváltozással, a levegő minőségével és az egészséggel, a lakhatással, a mobilitással és más hasonló kihívásokkal kapcsolatban.

A Karta megújítása elsősorban egy minisztériumok közötti folyamat, azaz a német szövetségi (nemzeti szintű) minisztériumok, régiók és városok bevonásával megfogalmazott ügyek és javaslatok megvitatása és módosítása egy európai párbeszédben történik, amelyet főleg a többi EU-ország nemzeti minisztériumainak képviselői folytatnak le.

Hogyan járul ehhez hozzá az URBACT?

Az URBACT program a hátrányos helyzetű városi területekre való fókuszálástól elindulva a legkülönbözőbb városi ügyek, megoldások platformjává vált. Az évek során a program módszertanát kibővítették és letisztították a következő négy alapelvet hangsúlyozva:

  1. fenntartható városfejlesztés
  2. integrált megközelítés
  3. részvételi módszerek
  4. többszintű kormányzás

A programok támogatásán keresztül a városokat arra ösztönzik, hogy ezeket az elveket alkalmazzák, tegyék gyakorlattá városi stratégiáik és cselekvési terveik kidolgozásakor.

Az URBACT a Lipcsei Karta megújítását szolgáló európai párbeszéd kulcsszereplője. Több száz város hangját és tapasztalatait képviseli, akik szembesülnek a gyakorlati és politikai kihívásokkal, amikor a városfejlesztés integrált megközelítését próbálják megvalósítani.

A folyamat részeként az URBACT több száz város közvetlen tapasztalataira támaszkodik annak megértésében, hogyan lehet a Karta elveit a gyakorlatban alkalmazni. Egészen pontosan a „City Labs” sorozat hozta össze a városok és a kormányzás különböző szintjeinek képviselőit, hogy megvitassák az egyes tematikus kihívásokat, azonosítsák a bevált gyakorlatokat:

  1. Részvételi megközelítése – 2018. szeptember (Policy paper)
  2. Fenntartható városfejlesztés –2019. július (Policy paperVideo)
  3. Integrált megközelítés –2019. október (Policy PaperVideo)

Fiatalok részvétele az URBACT Gen-Y City projektjében

Melyek a következő lépések?

A Portóban 2020. január 29-én megrendezésre kerülő CityLab #4 eseményt követően az URBACT a Cities Forum keretében 400 résztvevő körében megosztja a felülvizsgált Lipcsei Kartáról szóló reflexióit és további inputokat gyűjt a következő találkozóhoz. A rendezvényt a városi ügyekért felelős főigazgatók (DGUM) Horvátországban, 2020 áprilisában tartott ülésével együtt rendezik.

A felülvizsgált Lipcsei Chartát végül a lipcsei miniszteri ülésen mutatják be, amelyet a német elnökség eseményeinek részeként, 2020 novemberében tartanak.

Az URBACT csatlakozik a felülvizsgált Karta kiadásának rendezvényéhez gyakorlati példákkal, hogy folytathassa a program szerepét annak biztosításában, hogy minden város lehetőséget kapjon integrált városfejlesztési politikák kialakítására és megvalósítására.