Virágzó utcák: mobilitás-tervezés vonzó városok számára

Tíz európai város fogott össze az új, „Virágzó utcák” („Thriving Streets’) elnevezésű projektben. Megközelítésük: az utcák átalakításával barátságosabbá tenni a várost, ösztönözni a gyaloglást és a kerékpározást, valamint csökkenteni az autófüggőséget. E gondolatok mentén kötelezték el magukat városaik egészségesebb, vonzóbb, elérhetőbb, befogadóbb és virágzóbb jövője érdekében.

Életet vinni az utcákra

Szeptember 14-én figyelemre méltó átalakulás zajlik a Via della Salute-on, Parmában, Olaszországban. Egy napra eltűnnek az utcákról az autók, amelyek általában uralják a teret. Helyükre hatalmas asztalok kerülnek, amelyek vacsorára vannak terítve, hogy körülbelül 200 embert fogadjanak a szomszédságból. Miközben a lakók hozzálátnak az esemény előkészítéséhez, a gyerekek is kijönnek a házakból, és elkezdik az utcát játszótérként használni. Mint a madarak, amelyek érzik, hogy jön tavasz, a gyerekek is érzik, hogy itt az ideje visszafoglalni a teret.

Két héttel később, Patrizia Marani egy nemzetközi küldöttséget vezet körbe az utcán és a tágabb környéken. A látogatás a Thriving Streets hálózat kick-off találkozójának része. Az önkormányzatnál dolgozó Patrizia a projekt koordinátora. Számára a vacsoraesemény egyértelmű példa arra, hogy az utcák jó használata növelheti a társadalmi kohéziót, pozitív dinamikát teremt és emelheti a városrész vonzerejét. A következő két évre Parma elkötelezte magát arra, hogy a polgárokkal, az üzlettulajdonosokkal és a helyi szervezetekkel együtt ilyen folyamatokat indítson el az egész Oltretorrente városrészben.

1. FOTÓ: Szomszédsági vacsora a parmai Via della Salute-ban. Fotó: Annarita Melegari

Virágzó utcák = Virágzó helyi gazdaság, virágzó közösségek

A Virágzó Utcák valamennyi partnere arra kíváncsi, hogyan vezethet a fenntartható mobilitás pozitív helyi gazdasági és társadalmi változásokhoz azáltal, hogy az embereknek központi szerepet ad az utcák tervezésében és használatában. Mind a 10 európai városnak megvan a maga sajátságos, a többiekével mégis rokon kihívása. Parma esetében a helyzetet egy üres utca képével illusztrálhatjuk, ahol sok nem használt üzlet is látható. Nyomasztó látvány, ám ez a valóság Európa számos városában. A helyi üzletek fenntartása kihívást jelent a bevásárlóközpontok és az utóbbi időben az online vásárlás elterjedésével. Azáltal, hogy az utcákat vonzóvá teszik az emberek számára, a gazdasági tevékenységek is ismét felvirágozhatnak.

Hogyan lehet megerősíteni a helyi gazdaságot a városközpontokban vagy az egyes városrészekben, egyben növelve ezek vonzerejét? Ez a kérdés kulcsfontosságú más városok számára is. Klaipeda (Litvánia) és Radom (Lengyelország) ezt a kérdést a történelmi városközpontok vonatkozásában teszik fel. Nova Gorica (Szlovénia) és Antwerpen (Belgium) viszont alközpontjaikra koncentrálnak.

A befogadás kérdése is felmerül a virágzó utcák kialakításakor, például abban az értelemben, hogy a közterület hogyan csökkentheti a nemek közötti egyenlőtlenségeket, vagy hogyan lehet legyőzni a közlekedési szegénységet. Igoumenitsa (Görögország) és Santo Tirso (Portugália) városai a fiatalokat sebezhető és alulreprezentált csoportként azonosították. Az iskolákkal együtt most azon fognak dolgozni, hogy gyermekbarát iskolai környezetet és biztonságos közlekedést alakítsanak ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy le kell küzdeni a gyaloglással és a kerékpározással szembeni, mind a gyermekek, mind a szüleik által osztott kulturális ellenérzést, valamint tudatosítani kell, ki kell használni az aktív mobilitás egészségügyi előnyeit.

London Southwark kerületében a cél szintén az inkluzivitás, de a helyi vállalkozásokra összpontosítva. A térségben tervezett fejlesztések mintegy 27 000 új otthont és 26 000 új munkahelyet teremtenek. A Lower Roadon keresztüláramló forgalom erős konfliktusban lesz a helyi szomszédság igényeivel. A forgalmas út elválasztja a közösségeket és megfosztja a lakókat a helyi üzletekhez való aktív közlekedés lehetőségétől. Hogyan lehetne biztosítani, hogy a „régi” helyi vállalkozások és közösségek ne maradjanak ki a fejlődésből?

A projekt fókuszpontja minden városban egy adott utca vagy környék. Az így kidolgozott beavatkozások hatása meghaladja az adott tér határait. A helyi változások a városi mobilitási folyamatok változását idézik elő, felrázhatják a berögzült magatartási mintákat, és együtt járhatnak a tömegközlekedés javulásával városi szinten. A Virágzó Utcák hálózat két partnere a belváros gyalogosbaráttá tétele és az ebből következő mobilitási minták változásainak kapcsolatát vizsgálja. Nem meglepő, hogy ezek mind nagyobb városok: Debrecen és Nagyvárad.

2. FOTÓ: Kerékpáros tanfolyamok Santo Tirsoban - fotó: Santo Tirso önkormányzat

Együtt dolgozunk annak érdekében, hogy utcáink felvirágozzanak

Vonzó célnak tűnik „felvirágoztatni” utcáinkat, de a folyamat természetesen nem könnyű. Szóval... hogyan is lehetséges?

Mindenekelőtt arra van szükségünk, hogy a fejlesztés során különböző perspektívákat és érdekeltségeket emeljünk be a folyamatba.

A virágzó utcák létrehozása nemcsak a mobilitásról vagy a településrendezésről szól, hanem az egészségről, a helyi gazdaságról, a társadalmi kohézióról, az esélyegyenlőségről stb. A projekt azzal tud hozzájárulni az ilyen átalakulás előnyeinek nyilvánvalóvá tételéhez, hogy bevonja és felhatalmazza az érintettek arra, hogy hallassák hangjukat, beszélgessenek, tervezzenek közösen. Érdemes tovább az előnyöket „kemény” mutatók formájában is felmutatni. Ilyen lehet például az vásárlók számának növekedése vagy az utcai közösségi kapcsolatok (találkozások) mennyiségi változása.

Emellet azzal, hogy sok embert bevonunk az átalakulás támogatásába, számos tevékenységet közös munkává (co-creation) alakítunk. Ez segít legyőzni az ellenérzéseket. Gyakran látjuk, hogy a politikusok vagy más döntéshozók feladják ambiciózus átalakítások támogatását, mihelyst dühös vagy hangos helyi vállalkozókkal, autósokkal szembesülnek, akik úgy érzik, hogy megkerülték őket. A legfontosabb tanulság, hogy a közös munka segít jobb megoldások létrehozásában azáltal, hogy mindenki megismeri a helyi szükségleteket, és így a közösség képessé válik összekötni a különböző érdekelt felek ambícióit és energiáját. A sikeres pármai vacsora csak egy a sok példa közül.

Csatlakozzon a tanulási folyamathoz!

Az elkövetkező években a projekt tíz városa együttműködik a helyi érdekeltekkel ambícióik megvalósításában, közös alapot teremtve virágzó utcák létrehozásához, és hosszútávon az egész város felvirágoztatásához. Ezek a városok együtt vesznek részt a tanulási folyamatban a tapasztalatok és az inspirációk cseréjével. Nem nulláról indulunk szerencsére, hanem Európai városok meglévő tapasztalataira építünk, és inspirálódunk más projektekből is – ilyen a Living Streets és Happy Streets.

Ha szeretné követni a projektet vagy megosztani saját tapasztalatait, kérjük, csatlakozzon hozzánk. Jelezheti érdeklődését és feliratkozhat friss híreinkre, ha e-mailt küld a p.marani@comune.parma.it címre.

3. FOTÓ: A projektben résztvevő városok csapata - Parma önkormányzatának fotója

Köszönet Nena Bode (DRIFT), valamint a partnervárosoknak hozzájárulásaikért!
 

Írta: Chris Roorda

Eredeti cikk: https://urbact.eu/thriving-streets-designing-mobility-attractive-cities