A CASH projekt polgármestereinek szándéknyilatkozata a szociális lakásügy – energiatakarékosság és energia forráshiány témakörében

Részt vállalnak a polgármesterek abban, hogy javuljanak a szociális lakások energiatakarékos felújításának  feltételei? Igen, a CASH projekt jóvoltából. A CASH projektben résztvevő polgármesterek és a (Rhone – Alpok) regionális fejlesztési tanács alelnöke szándéknyilatkozatot írtak alá 2012 végén Brüsszelben, a projekt zárókonferenciáján. A Regionális és Városfejlesztési Bizottságnak hivatalosan átadott nyilatkozat hangsúlyozza, hogy szükség van e törekvés európai támogatására az új kohéziós politika keretében.

„Mi, tíz város polgármestere és egy regionális fejlesztési bizottság alelnöke, a CASH hálózat tagjai 30 hónapon át foglalkoztunk - szociális bérlakások energiatakarékos felújításában érdekeltekkel együtt – a szociális lakásállomány energiaigénye és a forráshiány nyomán jelentkező problémákkal” – áll a nyilatkozatban. 
Az URBACT CASH projekt megvalósította a tapasztalatcsere és kölcsönös tanulás tevékenységkörére vonatkozó programját. A 11 projekt partner fáradhatatlanul kereste a módot, hogy hogyan lehet előmozdítani a szociális és olcsó lakásállomány fenntartható rehabilitációjára irányuló politikát.

A nyilatkozat a szociális lakásállomány energetikai szempontjaira vonatkozóan a következő javaslatokat tartalmazza:

  • egyszerű technológia nagy beruházások megvalósítására és karbantartásra
  • a helyi igényekhez és az energetikai felújítás különféle komponenseihez alkalmazkodó szabályozó rendszer
  • tartós, megbízható és átlátható pénzügyi eszközök a helyi érdekeltek számára
  • innovatív társadalmi részvételi módok a bérlők jogai érvényesítésére és a megfelelő magatartásmódok kialakítására
  • sokféle, környezetbarát, helyi energiaforrások
  • a felújítás kulcsszereplőinek bevonása
  • a helyi munkaerő felkészítése és alkalmazása költségtakarékosság és hatékonyság érdekében.

A nyilatkozat leszögezi: a polgármesterek és a regionális fejlesztési tanács alelnöke bizonyították elkötelezettségüket azzal, hogy aktívan részt vettek a helyi támogató csoportokkal együtt a helyi akciótervek kidolgozásában, és az azokban foglalt intézkedéseket ajánlásokként fogalmazták meg. Ez a transznacionális együttműködés során keletkezett tudásanyag legjobb hasznosítási módja.

Read more: