Városok a lakhatáshoz való jogért

A Portóban megrendezett EU Cities Forum 2020 ideális időzítésnek és helyszínnek bizonyult az URBACT és az UIA (Urban Innovative Actions) új, közös kezdeményezésének elindításához, amely az európai városok és a lakhatáshoz való jog viszonyát vizsgálja.

Virágzó városok, elszálló lakásárak

Mindössze 15 éve a Portóba látogatót egy lenyűgöző belváros fogadta kicsiny boltokkal, elhagyott épületekkel és málló homlokzatokkal, amelyeken az idő rajta hagyta a nyomát. Ma ugyanezt a területet olyan UNESCO világörökségi helyszínként tartják számon, ahol látható, hogyan lehet a városfelújítást jól csinálni: felújított lakások, renovált homlokzatok és a sikátorok múltat idéző hangulata: minden turista álma. A városközpont kivirágzása feltűnő; a Guardian újságírója nemrég Portót a 10 legmenőbb európai város közé sorolta.

Mindamellett egy ilyen megújulás számos kihívást is teremt, és meg kell fizetni az árát. A város virágzik, de a lakáspiac is felpörgött: 2013 és 2018 között a bérleti díjak 88%-kal növekedtek. Ez jelentős mértékben befolyásolja a város lakosságának életét: hivatalos adatok szerint ugyanebben az ötéves időszakban 1348 kilakoltatást hajtottak végre.

Portóhoz hasonlóan sok európai város küzd az egyensúly megtartásával az egymásnak feszülő érdekek között. Ilyen feszültségforrás a gazdaság éhsége a turizmusból származó bevételekre, a növekvő mobilitásra, illetve a történelmi városközpontok felújításának szükségessége és a megfizethető és megfelelő lakhatás az ott élők számára. Amint egy város sikeresen regenerálódik, jelentkezik annak a kockázata, hogy az ingatlanbefektetők legújabb frontjává válik.

A Városok Fórumán indított közös lakhatási kezdeményezés 

Az URBACT és a UIA a Portóban megtartott Cities Forumon (2020. január 30-31.) jelentette be a lakhatáshoz való jog témakörét felölelő új, közös kezdeményezés létrehozását. A megfizethető lakhatás a Fórum folyamatosan visszatérő témája volt. A polgármesteri vitáktól az UIA és az URBACT közös szekciójáig a sürgős beavatkozás fontossága rajzolódott ki minden megbeszélésből.

Az URBACT és az UIA kezdeményezése 2020 folyamán platformot fog biztosítani a városi közigazgatás, a civil társadalom, a kutatók és a gyakorlati szakemberek számára, hogy megvitassák és kicseréljék azokat a kulcsfontosságú témákat, stratégiákat és gyakorlatokat, amelyek a városokban a lakhatáshoz való jog érvényesítésére irányulnak.

A nyitóesemény résztvevői számos inspiráló gyakorlatról hallottak Európában (lásd az alábbi példákat), illetve olyan szereplőkről, akik az elkövetkező években értékes hozzájárulói lehetnek a közös kezdeményezésnek, ideértve a lakhatással foglalkozó EU Urban Agenda partnerséget, a Housing Europe-ot és az Európai Beruházási Bankot.

Már a nyitóeseményen nagy érdeklődést váltott ki az a téma, hogy a városok hogyan tudnak helyi szinten fellépni annak biztosítása érdekében, hogy mindenki – különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetűekre – férjen hozzá megfelelő és megfizethető lakáshoz. Az előadások és az azt követő megbeszélések hozzájárultak néhány olyan alapvető kérdés megerősítéséhez, amelyeket a közös kezdeményezésnek részletesebben meg kell vizsgálnia.

  1. Kísérlet az új lakásmodellekkel és irányítási struktúrákkal

Míg az alacsony jövedelműek számára a megfelelő és megfizethető lakhatási lehetőségek biztosítása továbbra is kiemelt feladat, sokan kísérleteznek „alternatív” lakásmodellekkel. Ilyen például a lakásszövetkezetek egy formája, amely alacsony jövedelműek számára piac alatti áron érhető el (ún. limited equity cooperatives), a közösségi föld-alap (community land trust, CLT) vagy a co-housing (együttlakás).

Brüsszel ebben az összefüggésben inspirációt nyújthat az UIA által támogatott Care and Living in Community (CALICO) projekttel. Ez magában foglalja egy közösségi föld-alap létrehozását, valamint a helyi és EU szintű pénzeszközök felhasználását állampolgári kezdeményezések támogatására szociálisan vegyes, alacsony bérleti díjú lakások biztosítására.

  1. Stratégiák kidolgozása a lakáspiacról kiszorultak számára

Kísérletezni kell új, megfizethető lakhatási megoldásokkal a szociális és a privát lakásszektorban a hajléktalanok és a meglévő lakáspiacról kiszorult személyek érdekében. Az új URBACT Akciótervezési Hálózat, a ROOF, amelyet Gent városa vezet, éppen ilyen ötleteket fog feltárni. Arra törekszik, hogy támogassa a városi hatóságokat a strukturális hajléktalanság felszámolásában – hogy megtegyék a lépést különféle szolgáltatások révén a „hajléktalanság kezelésétől” az „elsőként lakhatást” modell hatékony megvalósítása felé.

Egy másik érdekes gyakorlat Athén Curing the Limbo projektje (az UIA támogatásával), amely segíti a menedékkérőket az ideiglenesről a hosszú távú lakhatásra való áttérésre, vállalva a közvetítő szerepet a bérlők és a háztulajdonosok között.

  1. Hatékony spekulációellenes intézkedések bevezetése 

Az egészséges lakáspiacnak, amely kielégíti a hétköznapi emberek igényeit, foglalkoznia kell a spekuláció problematikájával, amely igazságtalanul eltorzítja a helyi lakáspiacot, s ez a társadalom számos csoportjának kizárásával jár. Barcelona városa, amely kilakoltatás-ellenes szolgáltatást fejlesztett ki (amelyet 2017-ben az URBACT jó gyakorlatként is elismert), egy előremutató Lakhatáshoz Való Jog Tervet vezetett be a 2016-2025-ös időszakra, amelyen keresztül a helyi viszonyokhoz igazodóan spekulációellenes intézkedéseket vezet be. Ilyen például a magántulajdonban lévő lakóegységek szelektív beszerzése és az üresen álló lakások mobilizálása a megfizethető bérleti piacra nonprofit szervezetek közreműködésével.

Vegyen részt a lakhatási joghoz kapcsolódó tevékenységekben!

A Cities Forum résztvevői megerősítették, hogy sürgősen foglalkozni kell a lakhatáshoz való joggal, a területet (telket) pedig a lakhatási projektek ’slusszkulcsának’ kell tekinteni. A városok nagyobb elkötelezettségére van szükség ahhoz, hogy a földre (területre) közjóként tekintsünk, támogatva a közösségi kontrollt és gátat szabva a lakóterületi árak inflációjának. A privát szektor hatékony elköteleződése is kritikus fontosságú, ugyanakkor a legtöbb önkormányzat számára ez nagy kihívást jelent.

Mindezek mellett az is nyilvánvaló, hogy a városoktól nem várhatjuk, hogy ezekkel a helyzetekkel egyedül nézzenek szembe. A lakhatásból való kirekesztődés olyan rendszerszintű probléma, amelyhez a helyi megoldások mellett nemzeti támogató intézkedésekre is szükség van. Nagy jelentősége lesz a szektorokon átívelő és a többszintű megoldásoknak, mivel nyilvánvaló a kapcsolat a területhasználat, a jólét és más szakpolitikák között, amelyek különböző szinteken érvényesülnek, jönnek létre.

Az európai szint tekintetében a résztvevők az EU Lakhatási Partnerségi Cselekvési Tervének hatékony végrehajtására szólítottak fel, valamint további kiegészítő beruházásokra az EU Társadalmi Jogok Pillére kapcsán. Felhívták a figyelmet a kialakulóban lévő Európai Zöld Megállapodásra mint potenciális lehetőségre a lakhatás kérdésére való hatékony ágazatközi válaszlépés terén. Világosan kifejezték, hogy elkötelezettségre, határozott megfogalmazásra és megfelelő finanszírozásra van szükség fentről.

 

Írta: Laura Colini

Eredeti cikk: https://urbact.eu/cities-implementing-right-housing