Valongo és az URBACT OnStage projekt: egy részvételi folyamat az elejétől a végéig

Az URBACT OnStage projekt keretében a kezdetektől fogva, Valongo városa (Portugália) jelentős összegeket fektetett be egy részvételi folyamatba, amely olyan közösen kidolgozott módszertanok és stratégia létrehozására irányul, amelynek célja a zenei és művészeti oktatás a város társadalmi kohéziójának szolgálatába állítása. Most, hogy a projekt a végéhez közeledik, ideje azt értékelni, illetve előre tekinteni.
 

A jó gyakorlat átvételének terve

A projekt kezdetén a jó gyakorlat átvételi tervének elkészítése – Valongo terve a jó gyakorlat átvételére a L'Hospitalet-ben található EMMCA-tól – egy három hónapos feladat volt, amelyet az URBACT Helyi Csoportjának (URBACT Local Group – ULG) tagjai jelentős mértékben támogattak a tapasztalatuk és szakmai tudásuk átadásával. Nonformális oktatási módszereket választottak, mert ezzel a résztvevők számára lehetőséget biztosítottak az elvárásaik tisztázására, a célkitűzések meghatározására. A módszer még a végső célokról való döntések meghozatalában is szerepet játszott. Az ULG csoport rendszeresen összeült, és aktívan részt vett a projekt minden egyes fázisában.
 

Válaszok keresése

A csoport úgy döntött, hogy olyan fiatalokkal dolgozik, akiknél fennáll annak a veszélye, hogy NEET-fiatalokká („not in education, employment or training”, vagyis nem dolgozó, nem tanuló) válnak. Ennek érdekében szükségletfelmérést végeztek, ami magában foglalta a kötelező tanulmányaikat be nem fejező, 12 és 25 év közötti, Valongói fiatalok számának, jellemzőinek és szükségleteinek megismerését. Emellett a következő jellemzők legalább egyikével is rendelkezniük kellett: egy vagy többszörös évismétlő, hiányzás vagy tanulási nehézség miatti bukás veszélye áll fenn nála, iskolai fegyelmi eljárás vagy családi okok miatti jogi eljárás alatt áll, másfajta képzés vagy állás lehetősége nélkül hagyta el az iskolát.
Megkeresték az ilyen jellemzőkkel rendelkező fiatalok családjaival dolgozó iskolákat és intézményeket, amelyek közül 8-cal volt sikeres a kapcsolatfelvétel, így összesen 27 szociális munkás, pszichológus és egyéb szakember került bevonásra.

A végső profil lehetővé tette számunkra, hogy megismerjük a területen élő fiatalok szükségleteit.
Az eredmények egy olyan erre a célra kiválasztott csoporttal is megvitatásra kerültek, akiknél fennáll annak a veszélye, hogy NEET-fiatalokká váljanak, és a beszélgetések alapján levonták a tanulságokat.
 

A szakértők hangot adnak a véleményüknek

Négy nyilvános, tematikus ülés is megrendezésre került. Az ULG-vel való megbeszélésekre, amelyekhez bárki csatlakozhatott, meghívták a tudományos világ szereplőit és más területek jó gyakorlatait alkalmazó szakembereket. Ebben az összefüggésben számos válasz merült fel, beleértve az OnStage politikai javaslat végrehajtásának jogi lehetőségét.
Ezek a tevékenységek a járvány idején is folytatódtak, hazai és nemzetközi szakértőkkel találkozhattunk, akikkel lehetőségünk volt a művészeti gyakorlatok, módszertanok és oktatási megközelítések megbeszélésére. L’Hospitalet EMMCA-ját Enric Aragonès Jové képviselte.


Hogyan tovább?

Az ULG megvitatta a polgármesternek benyújtandó politikai javaslatot, amelyet egy kis csoport dolgozott ki a visszajelzéseik alapján. Ez az utolsó és egyben legfontosabb lépés L’Hospitalet jó gyakorlatának átvételében. Hogy ez hogyan alakul, az még mindig az álmok birodalmában van…

Írta: Marta Daniela Costa – További információval kapcsolatban az alábbi elérhetőségen tud érdeklődni: MartaDaniela.Costa@cm-valongo.pt

Eredeti cikk: https://urbact.eu/valongo-and-urbact-onstage-project-participatory-process-start-finish