Mondja el igényeit és elvárásait a következő URBACT Programmal kapcsolatban

A 2014-2020 Programozási Időszak során az URBACT továbbra is folytatni fogja az európai városok támogatását az integrált és fenntartható városfejlesztések érdekében. A következő program szempontjából lényeges kérdés, hogy az URBACT program hogyan tudja még jobban támogatni a városokat a különböző kihívások leküzdésében, valamint a hatékony várospolitikák kialakítása során. Kérjük, fejtse ki igényeit, elvárásait, véleményét a következő URBACT Programmal kapcsolatban. Szóljon hozzá most!

Az Európai Területi Együttműködés rendelettervezete, - amely szabályozza a következő URBACT Programot - deklarálja, hogy "a kohéziós politika hatékonyságának erősítése érdekében az ERFA támogatja a régiók közötti együttműködést, a tapasztalatcserék előmozdítását, a fenntartható városfejlesztés – ideértve a város-vidék kapcsolatok – helyes gyakorlatainak meghatározását, átadását és terjesztését”.

Az előző évben Közös Programozási Munkacsoport jött létre a tagállamok részvételével. Az első találkozó 2012 novemberében volt, további 5 találkozóra kerül sor 2013 végéig, hogy a következő programozási időszak legfontosabb kérdéseit megvitassák és kialakítsák a következő operatív programot.

Múlt év végén a tag- és partnerállamok az URBACT titkárság által összeállított kérdőív segítségével összegyűjtötték a városok, nemzeti hatóságok főbb észrevételeit, javaslatait.

A program által elindított tanácskozás tovább fog folytatódni, mélyülni a fenntartható városfejlesztés területén működő városhálózatok, szövetségek és szervezetek tapasztalat- és véleménycseréjén keresztül.

Észrevételeiket és kérdéseiket örömmel fogadjuk. Az itt elérhető weboldal az érdekelteknek lehetőséget biztosít a hozzászólásra és a visszajelzések fogadására a ’Contact form’ bekezdésben, kapcsolat-felvételi űrlap kitöltésével.

  • Mik a legfontosabb városi kihívások, amikkel az Önéhez hasonló városoknak szembe kell néznie? Hogyan tudja a nemzetek közötti tudás- és tapasztalatcsere segíteni a városokat ezen kihívások leküzdése során?
  • Milyen kapacitásokat és készségeket kell erősíteni helyi szinten, hogy az URBACT hálózatokból nyert tanulságokat, tudást tényleges akciókká lehessen alakítani (pl. a városvezetés, a városi problémákhoz kapcsolódó szakpolitikai eszközöket és területeket tekintve). Hogyan tudná a program kielégíteni ezeket az igényeket a kapacitásnövelő tevékenységeket tekintve?
  • Melyek a legfőbb akadályai annak, hogy a városok részt vegyenek az URBACT programban?

További információ: