Folyik a munka: 8 szakmai műhely az ideális város meghatározására

A városvezetés és a mindennapi városi élet összetett problémát alkot: nagyon sok az érintett, így különbözőek a szükségletek és az elvárások, s különböznek az elérhető források is.

Ha meglenne az esélye arra, hogy aktívan közreműködjön saját lakóhelyének fejlesztésében, hogyan csinálná? Mi az a legsürgetőbb szükséglet, amelynek kielégítésével városaink élhetőbbé válhatnak? A 2013-as URBACT Nyári Egyetem megfelelő alkalom, arra, hogy ötleteit másokkal is megossza!

Az URBACT Nyári Egyetem résztvevői egy inspiráló szakmai műhelymunkában vesznek részt, ahol a legkritikusabb és legaktuálisabb városvezetési kérdésekkel foglalkoznak. Szeretnénk, ha részt venne a munkában, hogy együtt alkossuk meg azt az utat, amelyet követve fejleszthetjük ideális városunkat, Alliumot.

Nyolc kitűnő szakmai műhelyvezető segíti majd a résztvevőket a különböző szekciókban, ahol fontos kérdéseket vizsgálnak majd és ezek megoldására vetnek fel ötleteket. A jelenkori városoknak számos problémát kell kezelniük, az URBACT műhelyek célja, hogy a legfontosabbakra keressen megoldást:

Kézy Béla vezeti majd a közösségi terek használatával foglalkozó műhelyt, arra a kérdésre keresve a választ, hogyan lehet a legtöbbet kihozni a városi közterületekből, míg Nils Scheffler azt fogja kutatni, hogy mely tevékenységek integrálhatóak a vegyes városközpontokba, illetve mely funkciók tudnak egymás mellett létezni a jobb együttműködés elérése érdekében.

 

A műhelymunkák középpontjában az emberek bevonása áll majd, kezdve Willem Van Vinden szekciójával, amely felderíti a vállalkozói szellem ösztönzésének lehetséges módszereit a mai városokban.  

A befogadás egy másik perspektíváját ismerhetjük meg Robert Arknil jóvoltából, aki a fiatalok városi tevékenységekben való aktív részvételének dinamikáját vizsgálja majd.

 

Az ember, mint értékes erőforrás lesz a vezető vonal Allison Partridge műhelyében is, ahol a humán tőke a fő téma. Olyan sürgető kérdésekkel foglalkoznak majd, mint a részvétel és együttműködés segítségével elérendő gazdasági növekedés és rugalmasság.

 

Eddy Adams megosztja gondolatait és kérdéseket vet fel a jelenkori közszolgáltatások feladataival kapcsolatban, s így próbálja jobban meghatározni, hogy mit is kellene elvárnunk a közigazgatással szemben, illetve hogy tudnánk a szolgáltatásokat modernizálni, illetve frissíteni abban az ütemben, ahogy városaink fejlődnek.

 

Végül, a rendelkezésre álló erőforrásokra és a leghatékonyabb felhasználásukra koncentrálva, két műhely a fenntarthatóság és a fejlesztés kérdésével foglalkozik majd. Laura Colini felteszi majd a kérdést, hogyan mérjük és ellenőrizzük a városi élet környezeti hatását egy alacsony szén-dioxid szint elérése érdekében, míg Sally Kneeshaw a nyitott innováció lehetőségét kutatja annak érdekében, hogy városaink fenntarthatóbbá váljanak, köszönhetően a hatékony együttműködésnek, az ötletcseréknek és az érintettek tudásának.

 

Megalkotni egy ideális várost bizonyára nem egy egyszerű feladat. Napi rutinunk, városi helyszíneink, szokásaink fejlesztésének receptje elég összetett. Annyi bizonyos, hogy az URBACT Nyári Egyetemének mind a nyolc szakmai műhelyében ötletek és meglátások ösztönző áradata jön létre. Ki tudja, hogy ideális városunknak, Alliumnak, végül milyen formája lesz.

 

Hozza el saját történeteit, ossza meg álláspontját és kamatoztassa tapasztalatait!

 

Bővebben:

URBACT Nyári Egyetem honlapja - http://university2013.urbact.eu/news