PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Segítségnyújtás az URBACT Titkárság számára

A felhívás célja annak feltárása, hogy hogyan integrálható be a Fenntartható Városok Szakmai Keretrendszere (RFSC) az URBACT Programba.

1- KONTEXTUS
Az URBACT Európai Területi Együttműködési Program lehetőséget ad az európai városok számára, hogy közösen dolgozhassanak, illetve alkothassanak meg hatékony és fenntartható megoldásokat a legfőbb városi problémákra.
Az URBACT III Program (2014-2020) kidolgozás alatt áll. Az URBACT III Operatív Programjának tervezése céljából egy Közös Programozási Munkacsoport (Joint Programming Working Group /JPWG/) jött létre 2012 novemberében, amely tag/partner államokból, az Európai Bizottság képviselőiből, valamint az URBACT III program képviselőiből áll. Az URBACT III program előkészítése során a JPWG úgy döntött, hogy létrehoz egy csoportot, amelynek feladata, hogy feltárja azokat a lehetőségeket, amellyel a Fenntartható Városok Szakmai Keretrendszere (RFSC) beintegrálható az URBACT III programba. Az RFSC eszköztár a tagállamok, az Európai Bizottság és európai helyi önkormányzatok szervezeteinek közös kezdeményezése. Az on-line elérhető eszköz (http://app.rfsc.eu/) segítséget nyújt a városi irányítás és fejlesztés szereplőinek.
A többfunkciós, döntés-előkészítő és kommunikációs eszköz a fenntartható városfejlesztést támogatja. Nem helyspecifikus, így minden, különböző helyi prioritásokkal és körülményekkel rendelkező térségre adaptálható. Az eszköz lépésről lépésre bemutatja és elmagyarázza, milyen cselekvések lehetségesek és szükségesek egy városi vagy egyéb települési folyamat megszervezéséhez.
Az RFSC-ért felelős URBACT JPWG alcsoportját az URBACT Titkárság irányítja. Ez az alcsoport az Európai Bizottság, az URBACT Irányító Hatóság, az érdekelt tagállamok, a menedzsment (francia minisztériumok, CEMR, stb.) és az URBACT Titkárság képviselőiből áll.
Az alcsoport megbízatása az RFSC URBACT III programba való integrálásának feltárására szól 2014-ben, az alábbi kérdésekre fókuszálva:

 • Az URBACT III program által lefedett tevékenységeket és az RFSC-t figyelembe véve lehetővé tenni az eszköz működését és fejlesztését, valamint a városok számára az eszköz használatát.
 • Az URBACT III programra gyakorolt pénzügyi vonzata
 • A szerepek, felelősségek és feladatok megszervezése (weboldal fejlesztés, tulajdonjogok, karbantartás, stb.)
 • 2014-es átmeneti időszak

2- BIZTOSÍTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
A következő programidőszak fejlesztéseinek részeként, az URBACT Titkárság segítséget kér az RFSC URBACT programba integrálásához az URBACT JPWG RFSC alcsoportjának keretei között.
A Titkárság által igényelt támogatás kettős:
1) Az URBACT JPWG RFSC alcsoportjának irányítása, amely magába foglalja a következőket:

 • Találkozók szervezése (programok, összefoglalók, résztvevők listája, stb.)
 • Beszámolók a találkozókról (jelentések megírása, szükség szerint JPWG és MC megbeszéléseken való részvétel)

2) A Titkárság támogatása az RFSC programba integrálása következményeinek feltárásában, a következők szerint:

 • Az RFSC jelenlegi pozícionálásához és működéséhez kapcsolódó stratégiai, szerződéses és működési dokumentumok gyűjtése és feldolgozása
 • Szintetizáló jegyzetek készítése a folyamatba való beépítés érdekében
 • Ajánlások és javaslatok kidolgozása különböző forgatókönyvekre a Titkársággal szorosan együttműködve, amelyek figyelembe vehetők az RFSC URBACT programba történő integrálása során.

Az együttműködés hat hónapig tart, 2014 februárjától júliusig. Ez idő alatt az URBACT JPWG RFSC alcsoportjának négy alkalommal kell összeülnie,  a becsült munkaráfordítás átlagosan havi 5 nap.
Előfeltételek és szolgáltatói profil

 1. Fiatal szakember megfelelő szakmai háttérrel az integrált és fenntartható városfejlesztés területén
 2. Kitűnő szóbeli kommunikációs és íráskészség angol és francia nyelven
 3. Jó elemző és szintetizáló képesség
 4. Az Európai Programok ismerete előnyt jelent

Időbeosztás

 1. 2014. január 10. : A pályázati felhívás közzététele
 2. 2014. január 31. : Pályázatok benyújtásának határideje
 3. 2014. február 5. : pályázókiválasztás és a feladat megkezdése

 
3 - AJÁNLAT

Az ajánlatok mind angol, mind pedig francia nyelven megírhatók. Az ajánlatoknak tartalmaznia kell:

 1. Motivációs levél
 2. Összefoglaló
 3. Pénzügyi javaslat, mely részletezi a különböző fázisokat, a munkanapok számát és a napi munkadíjat. A becsült költségvetés maximum bruttó 15.000 €.

Az ajánlatokat elektronikusan kell elküldeni az URBACT Titkárságra Thierry PICQUART t.picquart@urbact.eu vagy Emmanuel MOULIN e.moulin@urbact.eu részére legkésőbb 2014. január 31-ig.