24 folyamatban lévő projekt, 190 aktív város - Mit csinálnak?

Nemsokára indul az URBACT III program! Haladnak a konzultációk a helyi érdekelt felekkel, a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal, és formálódik az új program. De az izgalmas jövő nem szabad, hogy elfeledtesse velünk a folyamatban lévő tematikus és pilot projektekben résztvevő 190 európai város intenzív munkáját.

A 3. pályázati felhívás 15 tematikus városhálózata a végrehajtási fázis második felében tart. A számos megszervezett nemzetközi szemináriumon keresztül a részt vevő városok folyamatosan látogatják kollégáikat, megosztva a tapasztalatokat és reflektálva a helyi kontextusra adható új, fenntartható és integrált megoldásokra.

A tapasztalatok és ötletek transznacionális szintű cseréje kulcsfontosságú eleme a Helyi Támogató Csoportok (HTCS) által koprodukcióban készülő URBACT helyi akciótervek (HAT) elkészülésében. A változatos összetételű és megközelítésű HTCS-k szinte mindegyike befejezte terve fő stratégiájának meghatározását, és most már a hangsúlyt a tevékenységek artikulációja és a finanszírozási források azonosítása jelenti. A helyi akciótervek első tervezete áll a több városhálózat által is megszervezett szakértői ülések középpontjában (pl. a Re-Block szakértői műhelyei vagy az Eunivercities végrehajtási műhelyei).

A 15 tematikus hálózat által generált tudás és a kifejlesztett innovatív megoldások elérhetők nem csak a HTCS-kben résztvevő helyi érdekeltek, hanem valamennyi, hasonló kihívásokkal foglalkozó városfejlesztési szakember és a politikai döntéshozók számára is. Az URBACT hálózatok fokozatosan nyilvánosságra hozzák a bevált gyakorlatokat bemutató tematikus jelentéseiket, illetve az első következtetéseket és ajánlásokat. Ilyenek a következő érdekes példák: „A munkához való vállalkozói viszony népszerűsítése" c. jelentés a My Generation at Work projekttől, a PREVENT által közzétett „Gyakorlati útmutató a szülői részvételről a korai iskolaelhagyás megelőzésében”, az „Üzleti lehetőségek a helyi egészségügyi innovációban” a 4D Cities-től vagy a Fenntartható élelmiszer a városi közösségeknek projekt „Növekedés/Szállítás/Élvezet tematikus jelentések” sorozata.

Arra bátorítunk minden olvasót, hogy látogassa rendszeresen az eredményeink („Our outputs”) oldalunkat, vagy a városhálózatok weblapjait.
Az első eredmények minősége és gazdagsága tovább fokozhatja azt az érdeklődést, amellyel több nemzetközi szervezet fordult a tematikus városhálózatok felé. Ez a helyzet a JobTown projekttel együttműködő OECD LEED programmal, a CityLogo-val szorosan együttműködő PREVENT és EUROCITIES esetével, vagy a legutóbbi medellini World Urban Forum-on számos URBACT gyakorlatot bemutató, társadalmi innovációval foglalkozó workshoppal, amelynek a UN-Habitat adott otthont.

Az URBACT III tesztelése szempontjából jóváhagyott 6 transzfer pilothálózat és a 3 megvalósítási pilothálózat is továbblép.
A 6 transzfer pilothálózat mindegyike megszervezte már az első tanulmányutakat azokba a városokba, ahol a számukra érdekes gyakorlatot már végrehajtották (például a Gasztronómiai városok partnerség számára ilyen volt a Deep Dive Burgosban). Most a gyakorlatokat befogadó városokon van a sor, hogy vendégül lássák a kollégákat, és javaslatokat, tanácsokat kapjanak arra, hogyan lehet az adott jó gyakorlatot a helyi viszonyokhoz igazítani, adaptálni. Az alapozó tanulmányokban mind az átveendő gyakorlatokat, mind a helyi viszonyok leírását dokumentálják és honlapjukon közzéteszik a transzfer hálózatok "fogadó városai".

Az alapozó tanulmány elkészítése különösen hasznos a 3 megvalósítási pilothálózat számára. Ez tette lehetővé a résztvevő városoknak, hogy értékeljék az eddig elért eredményeiket, és azonosítsák a végrehajtási folyamat fő elemeit (közbeszerzési eljárások, felügyeleti eszközök, új szervezeti modellek, kommunikáció stb.), amelyeket a transznacionális szemináriumokon a továbbiakban még fel kell tárniuk. Az alaptanulmány emellett a transznacionális tevékenységeket végző városhálózatok által megtervezett módszerek áttekintését is kínálja, valamint azt az értékelési keretrendszert, amelyet a városok alkalmazni fognak a helyi akcióterv előrehaladásának méréséhez. A megvalósítási pilothálózatok aktuális és jövőbeli nemzetközi találkozóiról hírek találhatók saját honlapjaikon.
Elkötelezett munkáján keresztül ez a 190 európai város nem csak új, fenntartható megoldásokat talált helyi problémáira, de egyben értékes hozzájárulást is nyújt egy még jobb URBACT III program létrejöttéhez!

Raffaele Barbato, URBACT programtitkárság