Az iskolának azt kell megtanítania, hogyan legyünk hatékonyak az életünk során!

A 2014. június 17-18-i tamperei (FI) MyGeneration@Work (MyGen@W) projekttalálkozón volt szerencsénk találkozni Piotr Kowalczuk-kal, a Gdanszki (PL) Önkormányzat Oktatási és Szociális Szolgáltatások Egységének új igazgatójával. Az ő várossal kapcsolatos víziója és ambiciózus tervei összhangban vannak a projekt megközelítésével és az URBACT módszerrel.

K:  Mik azok a legnagyobb kihívások, amelyekkel a gdanszki oktatási rendszernek szembe kellett néznie?

V: Legelőször és legelsősorban, amiért dolgoznunk kell az oktatásban, az egyfajta szemléletváltás. A diákjainkat kell a központba állítani, és köréjük kell felépíteni az egész rendszert. Ők nem csupán részei a rendszernek, hanem ők annak fő alkotórészei.

Ehhez kapcsolódóan a tanárok és az iskolaigazgatók hibája, hogy túlságosan az osztályozásra és az intézményrendszerre koncentrálnak, nem pedig a diákjaikra. Olyan vezetőkre van szükségünk az oktatásban, akiknek olyan elképzeléseik vannak az iskoláikkal és a diákjaikkal kapcsolatosan, amelyek arra koncentrálnak, hogy hogyan lehet a kiválóságaikat erősíteni, és hogyan lehet őket legjobban felkészíteni az életre.

Egy másik vonatkozása ennek a kihívásnak a volt oktatási főosztály belső működésével kapcsolatos, és azzal, hogy hogyan épül fel ez az egész rendszer. Eddig mindenki fő célja a hibák keresése volt. Ennek következtében minden nagyon sok időt vesz igénybe, mert senki nem akar hibázni. Ha meg akarjuk változtatni a dolgokat, néha kockáztatnunk kell.

 

K:  Elmagyarázná nekünk az oktatás és a szociális ügyek egy működési egység alá vonását?

V: Ez az első alkalom, hogy a két osztály egy egység alá vonása egy magasabb rendű cél érdekében megtörtént. Az az elképzelésünk, hogy ezeket a szolgáltatásokat biztosítani kell az állampolgárainknak a születésüktől fogva végig, az életük minden helyzetében, így elég nyilvánvaló választásnak bizonyult ezt a két területet közös fedél alá hozni.

Arról is meg vagyunk győződve, hogy az oktatás a megoldás sok olyan szociális problémára, amellyel a városnak szembe kell néznie. Az oktatás harcol a kirekesztés ellen, küzd a munkanélküliség ellen, és jobb hellyé teszi a várost, ahol jobb élni. Ha az oktatás a változás alapja, a két területnek együtt kell dolgoznia.

A változás, amelyet ezzel a döntéssel megpróbálunk elérni, nagyon fontos. Korábban az oktatási és szociális ügyekért felelős egységek a legkisebb problémákat is levelezés útján próbálták megoldani. A hangsúly teljes egészében a belső feszültségeken volt, nem pedig az állampolgárokon, ahol lennie kellene!

 

K:  Az Ön egysége használja föl az önkormányzat költségvetésének 50%-át. Ezzel lehetősége van jelentős változtatásokat elérni abban, ahogyan az oktatás működik a városban. Mik a konkrét tervei?

V: Először is, dolgoznunk kell a köztisztviselők szerepén és hozzáállásán. Világossá kell tenni, hogy ők vannak a polgárokért, nem pedig fordítva.

A másik fontos napirendi pont az oktatást érinti. Az oktatás fő célja, hogy eszközöket biztosítson az önmegvalósításhoz, a jobb élethez. Az iskolák nem lezárt dobozok, ahol az egyetlen cél a jó osztályzat elérése. Az iskoláknak fel kell készítenie a tanulókat a valódi életre.

Végül, de nem utolsó sorban változtatnunk kell azon, ahogyan az állampolgárok látják, megítélik a szolgáltatásainkat, az elérhetőségünket és a feléjük tanúsított nyitottságunkat. Köréjük kell létrehozni a szolgáltatások hálózatát, és nekik tudniuk kell, hogy ez létezik, erre támaszkodhatnak.

Összegzésképpen mindezek az összetevők egy irányba hatnak, az állampolgáraink boldogságának növelése irányába. Ha azt szeretnénk, hogy működjön a város, boldog és elégedett állampolgárokra van szükségünk, minden értelemben.

 

K:  Melyik szerephez szerzett tapasztalatokat a város a My Gen@W projektből?

V: Az URBACT megtanítja hogyan lehet hálózatokat építeni. A két Tamperében töltött nap alatt olyan projekteket látogattunk, kísérleti akciókat ismertünk meg, amelyek konkrét példákkal szolgáltak erre. Ebbe beleértem a városok közötti hálózatépítésen kívül a helyi szintű hálózatok fejlesztését is. Ha az iskola a központja a rendszerünknek, akkor hálózatokat kell köré építeni, nem pedig bezárni és ráakasztani a "Ne zavarjanak!" táblát.

Vegyük például a “Me& My City” projektet. Úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos lehet egy olyan tanulási környezet kiépítése a 12 éves korosztály számára, amely egy kisváros világára épül. A gyerekek megismerhetik a társadalmat, a munka világát és a vállalkozói létet ezen a teljesen valóságos élményen keresztül, amelyben egy napig szakmát, munkát kapnak, számlákat kell fizetniük stb. Ez a gyakorlat megerősíti azt az elképzelést, hogy a hangsúly a tanuláson és a gyermeken kell, hogy legyen. Amint hazamegyünk, szeretném megnézni, hogy hogyan tudjuk ezt a gyakorlatot átvenni, hogyan tudunk együtt dolgozni a finn szabadalom tulajdonosaival az adaptáción és a mi tantervünkbe való beillesztésén.  

Ami a helyi dinamikát és az eddigi munkánkat illeti, én úgy gondolom, hogy itt Gdanszkban a My Gen@W projekt keretében már megtettünk néhány nagyon fontos lépést. A helyi koordinátorunk, Magda Skiba rengeteg erőfeszítést tett a helyi támogató csoport szilárd partnerségének felépítéséért. Ehhez sokat átvett az URBACT módszertanból és a civil szektorbeli múltjából, amelynek most kezdjük látni az eredményeit.

Hogy néhány példát említsek: hármas partnerséget építünk az iskolákkal, a magánszférával és a gyermekekkel. A projektben részt vevő egyik iskola tanulói kifejezték azt a kívánságukat, hogy valódi üzleti projekteken szeretnének dolgozni. Két hét múlva találkozunk a helyi ITC klaszterrel, akik konkrét projektötleteket javasolnak a gyerekek számára. Ez az első alkalom az ilyenfajta partnerség kialakítására Gdanszkban.

Egy másik dolog amit a MyGen@W projektből tanultunk, hogy ezt nem a fiatalokért kell megtennünk, hanem a fiatalokkal. Működik a régióban egyfajta reflexív rendszer, a Pomerániai Témák Hálózata (Pomeranian Network of Themes) amely alapján mi együtt dolgozunk a fiatalokkal az oktatás kérdésén. Megvitattuk, mi a szakképzés, a mentorálás, és az ő hozzájárulásuk ezekhez a témákhoz nagyon hasznosnak bizonyult!

 

K: És egy utolsó kérdés. Holnap, amikor hazaér, hogyan foglalja össze a tamperei MyGen@W találkozó tapasztalatait a helyettesének?

V: Rengeteg a dolgunk! Vágjunk bele!

 

Fotó: julien mrtflickr

További olvasnivalók: 

My generation @ Work - URBACT weboldal

Gdansk City Profile - URBACT weboldal