A fenntartható városok tervezését támogatja a francia „ÉcoQuartier” kezdeményezés

Az “écoquartier”– a francia “quartier” és “écologique” szavak összevonásával: „ökológiai szomszédság” – koncepcióját az Észak-Európai országok öko-kerületeinek (eco-districts) gyakorlata inspirálta. Az ÉcoQuartier címet négy lépésben lehet elnyerni fenntarthatósági kritériumok teljesítésével.

A megközelítés sikeresnek bizonyult Franciaországban, és most kinyílt más országok városai, szomszédságai számára is.

Öko-kerület: a koncepció történeti háttere, az első európai projektek

Az Aalborgi Kartát 1994-ben írták alá a Fenntartható városfejlesztés európai konferenciájának résztvevői. Célja, hogy megerősítse az európai városok elkötelezettségét abban, hogy a helyi közösségek részvételével helyi városfejlesztési programokat valósítsanak meg.

Az első öko-kerületek ebben az időszakban jelentek meg. Két svéd úttörő kezdeményezés valósult meg korábbi ipari térségekben:

Egy harmadik pedig korbábi katonai barakkok újrahasznosítását célozta:

A társadalmi sokszínűség és az épületek sztenderdizálásának kihívása

Bár az öko-kerületek koncepciója sikeres, a projektek „első generációjával” kapcsolatban megfogalmazódtak kritikák. Elsősorban azzal vádolják ezeket, hogy nem eléggé sokszínűek. Néhány szociológus neoliberalizmust és a neo-kommunitarianizmust emleget, mások szerint pedig nem más, mint a környék dzsentrifikációjának korai szakasza (Béal V., Charvolin F., Morel Journel C., 2011). Elítélhető az épületek sztenderdizációja, amellyel el kívánták érni, hogy energiahatékonyabban működjenek. Ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy egyfajta merev „térségmodell” (Boutaud B., 2009) alakult ki, amely nem tudja tekintetbe venni a helyszín karakterét, kultúráját és örökségét.

A francia Ecoquartier cím városi fenntarthatósági alapelveket fordít le

Franciaország a 2000-es években kezdte bevezetni a koncepciót. A ‘Grenelle de l’Environnement’-t (2007) követően a megközelítést minden új városfejlesztési projektre alkalmazták minden francia városban. 2008-ban a kormány közzétette a „Fenntartható várostervet”, amely, többek közt, az ÉcoQuartier megközelítést is tartalmazza.

Ma több, mint 800 francia közösség tagja az EcoQuartier Klubnak. A cím garantálja, hogy a projekt megfelel bizonyos alapvető kritériumoknak (technikai, kormányzási, gazdasági és jólléti értelemben). A megközelítés rugalmas és lehetővé teszi, hogy az ÉcoQuartier keretrendszerét a helyi kontextusra szabják.

A fenntartható városfejlesztési elvek érvényesítése mellett a 20 ÉcoQuartier-kötelezettség között nagy hangsúlyt kap a polgárok bevonása („4. kötelezettségvállalás: Vegye figyelembe a felhasználók gyakorlatait és valamennyi érdekelt korlátait a tervezés és a koncepció megalkotásában”), valamint a társadalmi diverzitás („7. kötelezettségvállalás: Valósítsa meg a társadalmi és intergenerációs sokféleség, az együttélés és a szolidaritás feltételeit) is.

Az ÉcoQuartier címet négy lépésben ítélik oda:

  1. fázis – projekt státusz
  2. fázis – fejlesztés
  3. fázis – megvalósulás
  4. fázis – jóváhagyás

A négylépéses megközelítés lehetővé teszi a közösségek számára, hogy számos erőforrást igénybe vegyenek: szakértői támogatás, képzés, régiós tapasztalatcsere más partnerekkel. Egyben biztosítja a projektek átláthatóságát is, a Fenntartható Város Referenciakeretnek köszönhetően európai szinten is.

Egy olyan eszköz a fenntartható fejlesztés terjesztésére, amely az URBACT-tel is sok hasonlóságot mutat

Az ÉcoQuartier megközelítés sok tekintetben az URBACT-hez hasonlóan működik. Mindkét megközelítés célja, hogy összehozza az érintetteket és megteremtse a közös munka lehetőségeit. Emellett segíti a klímareziliencia megteremtését és a nyitott, dinamikus térségek fejlesztését.

Mouans-Sartoux: egy város, amely elkötelezett a fenntarthatóság mellett

A Dél-Francia Mouans-Sartoux példát mutat abban, hogy az URBACT-ben és az ÉcoQuartier-ben való részvétellel újra lehet gondolni a helyi gyakorlatot. A városi mezőgazdaságot támogató AGRI-URBAN URBACT projektben való részvétel eredményeiért – egészséges, helyi termékeken alapuló iskolai étkeztetés – a város az URBACT Jó Gyakorlat címet is elnyerte. Mouans-Sartoux 2017-ben csatlakozott az ÉcoQuartier-hez is, jelenleg az 1. fázisban tart a Plaines Chapelle városrésszel.

A mousans-sartoux-i gyakorlatról a magyar URBACT oldalon is beszámoltunk.

Tapasztalatcsere más városokkal: Strasbourg Euro-metropole

A tapasztalat megosztása kulcsfontosságú eszköz, amelyet mind az URBACT, mind az ÉcoQuartier módszertana biztosít. Regionális rendezvények, nemzeti napok, tréningek, szemináriumok stb. szerveződnek, lehetővé téve a különböző szereplők hálózatba szerveződését.

Strasbourg Eurométropole hosszú ideje elkötelezett a biológiai sokféleség megőrzése mellett. 2014-ben elnyerte a "Capitale Française de la Biodiversité", majd a "Legjobb város a biológiai sokféleségért 2017" címet. A város tagja a Club ÉcoQuartiernek az ÉcoQuartier du Danube (2. fokozat) és az ÉcoQuartier de la Brasserie (3. szakasz) városrészekkel. Alain Jund, a Strasbourg Eurométropole alelnöke, Strasbourg polgármester-helyettese, az ÉcoQuartier nemzeti bizottságának elnöke. Strasbourg csatlakozott az URBACT EGTC hálózathoz (a városfejlesztés határon átnyúló stratégiáinak fejlesztése), és megkapta az "URBACT Good Practice City" címet a Biodiverzitás Chartáért. A város is tagja a társadalmi innovációval foglalkozó BOOSTINNO hálózatnak.

Megosztott kormányzás és a polgárok bevonása

Az URBACT és az EcoQuartier megközelítés támogatja a kormányzás megosztásának módjait. A helyi URBACT csoportok összegyűjtik az érintetteket a köz- és a privát szektorból. Az ÉcoQuartier ehhez hasonlóan belső és külső partnerek széles körét vonja be (lakosokat, felhasználókat, menedzsereket, tervezőket, támogatókat, gazdasági vezetőket, egyesületeket, intézményi partnereket).

A helyi közösség sikeres bevonása a város megújításába

Les Mureaux, Ile de France

Az Ile-de-France régióban található Les Mureaux városa megkapta a 4. fázisú ÉcoQuartier címet 2017-ben. 2009 és 2013 között az URBACT CASH projekt tagja volt, és a megfizethető lakhatásért folytatott munkában az önkormányzat megmozgatott minden szakértőt és civil szervezet. A város integrált és participatív megközelítést alkalmazott, különösképpen a Parc Molière tervezésénél, ahol a lakók, a jövőbeli használók és az irányítók széles körét vonták be.

Morne à l’Eau, Guadeloupe

A helyi lakosok bevonása a projektek előkészítésébe és megvalósításába mindenütt jelen van Morne-à-l'Eau-ben, amely mind az ÉcoQuartier-ben, mind az URBACT programban (CityMobilNet hálózat) részt vesz. A Guadeloupe-szigeten, Nyugat-Indiában fekvő Morne-à-l'Eau párbeszédet szervezett a helyi lakosok és az ÉcoQuartier Cœur de Grippon városfejlesztési projektért felelős tanácsadó iroda között. Ez az alulról felfelé építkező munka bevonta a helyi lakosokat, az egész folyamat során megválaszolta kérdéseiket, és biztosította az elvárásaik jobb megvalósítását.

A Label Eco-quartier értékeli a közösség elkötelezettségét a 4. fázisú cím odaítélési folyamatával

Az EcoQuartier cím negyedik és utolsó szakasza a helyi szereplők sikeres részvételét értékeli a projekt egészében. Három évvel az ÉcoQuartier cím 3. szakaszának elérése után a minisztérium által megbízott szakértők ellátogatnak a városrészbe és találkoznak a helyi érdekeltekkel.

2017-ben öt ÉcoQuartiers jutott el a 4. fázisba. Ez a film négy szomszédságban folyó munkát mutatja be, megosztva a lakosok tapasztalatait.

Van nemzetközi jövője a francia EcoQuartier kezdeményezésnek?

2014-ben a World Urban Forum segítségével számos latin-amerikai város kapcsolatba lépett a francia minisztériummal az ÉcoQuartier cím adaptálásával kapcsolatban. Japán Funabashi város Morino szomszédsága 2016-ban megkapta a cím 3. fázisát.

Miért ne használnánk Európa-szerte? Lehet az EcoQuartier jó téma egy URBACT hálózat számára?

Írta: Delphine Gaudart és Sarah Petrovitch

Eredeti cikk: http://urbact.eu/france-ecoquartier-label-initiative