Első szintű ellenőrzés (URBACT III)

AKTUÁLIS -
Tájékoztatás az URBACT III
programban résztvevő magyar kedvezményezettek számára az első szintű ellenőrzés rendszeréről és az elszámolások szabályairól 
 A Kedvezményezetti Jelentés beérkezésének ideje: 2022. augusztus 22.
 A Kedvezményezetti Jelentés benyújtása:

POSTÁN:

SZPI Nonprofit Kft.

Központi Ellenőrzési Osztály

Európai Együttműködési Programok Igazgatósága

1053 Budapest, Szép u. 2. IV. emelet

A borítékon, csomagoláson kérjük feltüntetni: a Projekt számát (SYNERGIE-CTE) és a Projekt rövid címét (ACRONYM).
A Kedvezményezetti Jelentéshez szükséges dokumentumok a mellékelt tömörített file-ban találhatók: 

-          URBACT III Elszámolási Segédlet
-          URBACT III Programme Manual
-          URBACT III Pénzügyi jelentés
-          URBACT III Szakmai jelentés
-          Segédlet a személyi költségek kiszámításához
-          ÁFA nyilatkozat
-          Nyilatkozat piaci ár igazolásához
-          Partner nyilatkozat

 
A Kedvezményezetti Jelentésnek a 2021. október 1  – 2022. augusztus 7. között felmerült és kifizetett költségeket kell tartalmaznia.
A hitelesítést végző szervezet részére a kedvezményezettek a Kedvezményezetti Jelentésüket elektronikus formában nyújtják be. Papír alapon azonban továbbra is várjuk a következő dokumentumokat:
-          záradékkal ellátott eredeti számlák és hitelesített másolataik
-          szakmai jelentés
-          pénzügyi jelentés
-          személyi költség segédtábla
-          közbeszerzés dokumentumai
 
Hiánypótlások:

Amennyiben a Kedvezményezetti Jelentés formailag és/vagy tartalmilag nem megfelelő, az SZPI Nonprofit Kft. projektfelelőse írásban felszólítja a magyar kedvezményezett a mulasztás pótlására, illetve a hibák helyesbítésére. A magyar kedvezményezettnek az értesítés kézhezvételétől számítva maximum 8+7 nap áll rendelkezésére a jelentés hiánypótlására. Az SZPI Nonprofit Kft. 15 napnál rövidebb hiánypótlási időt is adhat, amennyiben a hitelesítési nyilatkozatok kiadásának határideje ezt szükségessé teszi. A második sikertelen hiánypótlási felszólítást követően a jelentés elutasításra és visszaküldésre kerülhet a magyar kedvezményezettnek.
A beérkezési határidőn túl beadott Kedvezményezetti Jelentéseket, valamint a hiánypótló levelekben megadott határidőkön túl hiánypótolt Kedvezményezetti Jelentés esetén nem tudjuk garantálni a hitelesítési nyilatkozat kiadását az URBACT III Program által megadott benyújtási határidőn belül!
Továbbá szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy én vettem át az URBACT program koordinálását, így amennyiben az elszámolással bármilyen kérdésük felmerülne, keressenek bizalommal!
A jelentések összeállításához jó munkát kíván Papp Adrienn, Programkoordinátor, Központi Ellenőrzési Osztály!