Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Fiatalok foglalkoztatása a városokban – interjú Kézy Béla vezető szakértővel

Kézy Bélával, az URBACT program egyik hazai vezető szakértőjével, a „JOB GENERATION for a Jobless Generation” munkacsoport tagjával készítettünk interjút, amelyben az URBACT programban szerzett tapasztalatairól kérdeztük.

URBACT Városfesztivál - ahogy a résztvevők látták

Az első nagyszabású URBACT Városfesztiválnak Riga adott otthont 2015 május 6. és 9. között. Az esemény szervezői a hagyományos konferenciákhoz képest sok innovatív elemet és módszertant vetettek be annak érdekében, hogy minél változatosabb kereteket biztosítsanak a résztvevők közötti párbeszéd, a kölcsönös tanulás elősegítése érdekében. A helyszínt is ennek megfelelően rendezték be: színes tablók, a műhelymunkák üzeneteit tartalmazó kockák, változatos kommunikációs terek jöttek létre a szervezők keze nyomán.

Várostervezés a válság után: innovatív helyi megoldások a környezetkárosodás elleni küzdelemben

A pénzügyi válság következtében súlyosan eladósodott állami szereplők nem képesek többé nagyszabású programokat indítani a jelentős környezeti problémák megoldására. Új, innovatív lehetőségeket kell találniuk, rugalmasabb környezetvédelmi szabványokkal és előírásokkal kell próbálkozniuk.

URBACT Városfesztivál – eredmények

Ebben az összefoglalóban megtalálhatók azok az előadások, videók és fotók, amelyek május 6. és 8. között készültek Rigában az URBACT Városfesztiválon. A mesterkurzusok, műhelymunkák, „walkshopok”, városi találkozók, URBACT Cafék keretében lehetővé vált az URBACT program során leszűrt tapasztalatok átadása, valamint az új, innovatív ötletek kicserélése.

Re-Block tanulságok – életminőség javítása az európai lakótelepeken

Mára többé-kevésbé egyértelmű, hogy a nagyszabású lakótelepek építése 30-60 évvel ezelőtt a városépítészet egyik zsákutcája volt. A lakótelepek tervezői hittek abban, hogy "... az építészet a társadalmi reformok egyik eszköze ... amikor is mindenki szívesen élne olcsó, előregyártott, lapostetős társasházakban – s ez maga a földi mennyország." (Philip Johnson amerikai építész). Álmaik részben igazzá váltak: sok család, amely nem rendelkezett megfelelő lakhatással, valóban örömmel beköltözött az ipari technológiával készülő toronyházakba. A szegény (és sok esetben migráns) háztartások koncentrációja azonban elkerülhetetlenül vezetett különféle problémákhoz a lakótelepek többségénél.

Re-Block Havanna lakótelep - videóinterjú

Az URBACT program 2013 és 2015 között megvalósuló RE-Block elnevezésű projektjében tíz város vett részt Európa különböző térségeiből, a projekt vezető partnere Budapest Főváros 18. kerülete. A projekt célterületét valamennyi partnervárosban soklakásos lakótelepek jelentették, Budapesten a Havanna lakótelep. Bár a problémák természete városonként és lakótelepenként eltérő, a RE-Block projekt alapvető fókusza a lakótelepek fenntartható rehabilitációjára irányult, amit a szociális és fizikai környezet integrált fejlesztésével kívántak megvalósítani.

URBACT III pályázati felhívás – a 2F tájékoztató már elérhető!

A 2F tájékoztató Monitoring Bizottsági elfogadását követően már az URBACT III program útmutatója is elérhető.

Elektromos teherautók - variációk E-logisztikai témára

Kaliforniában a német Siemens konglomerátum zöld utat kapott arra, hogy a világon először autópályát szereljen fel elektromos tehergépjárművek működtetéséhez szükséges felsővezetékekkel. A Siemens Berlinhez közeli kutatási központjában kidolgozott projektet a nemzetközi eAutópálya stratégia megvalósításának keretében hozták létre. Egy 3 kilométeres próbaszakaszt használnak a kezdeményezés tesztelésére. Sikeres működés esetén kiterjesztik az infrastruktúrát az autópálya teljes hosszára. Azt tervezik, hogy az első, teljes mértékben kereskedelmi alapon futó teherautók már 2015-ben használatba vehetik az autópályát.

Intelligens városi beruházások. Az URBACT CSI Europe hálózat megosztja a pénzügyi eszközök alkalmazásának tapasztalatait

Az URBACT CSI Europe hálózat a Lille-ben szervezett konferencián mutatta be tapasztalatait idén februárban. A partnervárosok saját példáikon keresztül szemléltették, hogyan lehet a pénzügyi eszközök új generációja hatékony eszköze az állami és magánszféra együttműködésének a városi infrastruktúra-beruházások támogatása, az oktatás, a kutatás, az innováció, az energiahatékonyság, a városmegújítások terén. A pénzügyi megszorítások idején a pénzügyi eszközök alkalmazása lehetővé tette olyan projektek megvalósulását, amelyek enélkül nem történhettek volna meg. A hozzáadott haszon, hogy a források újra hasznosultak, és az eredeti projektek lezárását követően is hosszú ideig újra befektették ezeket.

Összetart vagy erodál? Miért osztja meg a közösségi gazdaság (sharing economy) a városokat?

Emma Clarence, a közelgő URBACT Városok Fesztiváljának előadója arra a kérdésre keresi a választ, hogy a megosztáson alapuló gazdaságnak van-e hatása a városi egyenlőtlenségekre.

Oldalak