Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Nyílt pályázati felhívás - tanulmány készítése

Pályázati felhívás: Tanulmány az URBACT hálózat keretein belül készített és megvalósított Helyi Akciótervekről.

Nyílt pályázati felhívás - videók készítése

A pályázati felhívás olyan videók készítésére szól, amelyek az URBACT műhelymunkák eredményeit jelenítik meg a 2014-2015 során megvalósuló kapitalizációs program keretében.

Ökotársulás a nagyvárosban?

A világban számos minta ismert az ún. közösség által támogatott mezőgazdaságra, amely a legtöbbször egyfajta szerződéses viszonyt jelent fogyasztók és egy vagy több termelő között. A megbízható forrásból származó élelmiszer beszerzése érdekében általában több vásárló összefog, majd közösen megkeresik azt, vagy azokat a termelőket, akiben megbíznak, és aki vállalja, hogy előre megszabott és megfizetett ár ellenében általában heti rendszerességgel az adott évszaknak megfelelő terményekből egy-egy csomagot ad át a csoport minden tagjának.

A Panoráma Magazin 2014. évi nyári kiadása elérhető online

„Partnerségépítés. A kohéziós politika gyakorlati alkalmazása” címmel megjelent az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága által kiadott Panoráma Magazin 2014. évi nyári száma, amelyben magyar projekthírek is olvashatók.

16 módon kovácsolhatunk előnyt az URBACT programból akkor is, ha nem veszünk részt benne – Döntéshozók

Amikor az URBACT programról hall, mindig egy elvont dolog jut eszébe, amely nem válhat hasznára? Tekintse át az alábbi javaslatokat, s meg fog lepődni, hogy ez a program mi mindent nyújt Önnek!

Könyvtárhálózattal a közösségekért

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár élen jár abban, hogy a megváltozott olvasási szokások és atomizálódó közösségek közegében is megtalálja a könyvtár helyét, szerepét a városban és az azt körülvevő vidéki településeken élők életének jobbá varázsolásában. A hagyományos könyvtári feladatok megtartása mellett a kecskeméti megyei könyvtár, valamint a hálózatába tartozó kistelepülési könyvtára a különböző korosztályok igényeire épülő minőségi szolgáltatásokat nyújtó közösségi színtérré vált. A programok, szolgáltatások a babakortól a nyugdíjas korig jelentenek esélyt, tudást, élményeket, emberi kapcsolatokat a helyi közösségek tagjai számára. A könyvtár által felvállalt feladat egyik fő kihívása a kistelepüléseken élők számára is hozzáférhetővé tenni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez a városi lakosság hozzájut.

URBACT rendezvény - URBACT NEMZETI INFORMÁCIÓS NAP

Szeptembertől az URBACT újra útra kel! Az URBACT csapat a lehető legtöbb EU-tagállamba vagy partnerországba ellátogat, hogy bemutassa az URBACT II program eredményeit és sikereit, valamint a 2014-2020 közötti időszak várható új fejleményeit. A rendezvények dátumait lentebb megtalálja!

Nyílt pályázati felhívás - Az URBACT Titkárság web-tartalom menedzser gyakornokot keres

Az URBACT web-tartalom menedzser gyakornokot keres azzal az elsődleges céllal, hogy az új honlap kialakításában segítse az URBACT kommunikációs csoportot internetes tartalmak felkutatásában, újraírásában, felhasználásában és címkézésében, valamint az új honlap kialakításával kapcsolatos egyéb feladatokban (amely 2014/15 telén válik online elérhetővé).

Nyílt pályázati felhívás - Az URBACT Titkárság kapitalizációs gyakornokot keres

Az URBACT kapitalizációs gyakornokot keres, akinek a feladata az URBACT titkárság kapitalizációs csoportjának segítése, a tematikus munkacsoportok és kapitalizációs események szervezése és nyomon követése.

Oldalak