Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

A forgalom blokkolja az útjainkat – és főképpen blokkolja a légútjainkat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint volt némi előrehaladás az európai légszennyezés csökkentése terén, különösen az évszázad első évtizedében (alacsonyabb kéndioxid, szénmonoxid és benzol szintek). A kedvező hírek ellenére a levegőminőség nagyobb és tartósabb javulását várók ne tartsák vissza a lélegzetüket, bár valójában, ha lehetséges volna, ezt kellene tennünk.

Magyar nyelvű URBACT Eszköztár - Útmutató a részvételen alapuló akcióterv-készítéshez - letölthető

Elkészült az URBACT Helyi Támogató Csoport Eszköztár magyar nyelvű frissített verziója. A kiadvány hasznos segítséget nyújt a részvételen alapuló helyi akcióterv elkészítéséhez.
A segédlet a korábbi tapasztalatok alapján aktualizálódott, hogy segítse a városokat a Helyi Támogató Csoportok hatékony működtetésében és a Helyi Akcióterv kialakításában.

Tudjon meg többet az URBACT-ról saját nyelvén!

A 20 URBACT Nemzeti Terjesztési Pont frissített listája

Az URBACT Nemzeti Terjesztési Pontok saját nyelven nyújtanak információt az URBACT programról és az URBACT projektekről Európa szerte és hazai közvetítőkként működnek a fenntartható és integrált városfejlesztési információk továbbításában.

Városi felkészülés az új pénzügyi eszközökre az Európa 2020 stratégia megvalósulása érdekében

A pénzügyi eszközök (Financial Instruments ) lesznek a következő időszaki Strukturális Alapok középpontjában és a városoknak szakértőkké kell válni ezek használatában. A Manchesteri Városi Tanács által vezetett URBACT CSI Europe hálózat mutatja az utat a városok számára, párbeszédet folytat az európai intézmények döntéshozóival, akik most tervezik az említett eszközök működtetési kereteit. A CSI Europe partnervárosok is megosztják a stratégiáikat arról, hogyan kell felépíteni ezeket az alapokat a jövőben, annak érdekében, hogy támogathatók legyenek a saját helyi fejlesztések.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Segítségnyújtás az URBACT Titkárság számára

A felhívás célja annak feltárása, hogy hogyan integrálható be a Fenntartható Városok Szakmai Keretrendszere (RFSC) az URBACT Programba.

Megjelent az URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK c. kiadvány

Az URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK című kiadvány azokat a tapasztalatokat, eredményeket mutatja be, amelyeket a magyar városok értek el 2007-2013 között az URBACT programban. Figyelmébe ajánlja továbbá azokat az eszközöket, módszereket is, amelyek hasznos segítséget nyújtanak a közösségi részvételen alapuló, integrált, fenntartható városfejlesztéshez. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa városaival 13 projekt megvalósításában.

Beszámoló - Rendelkezésünkre állnak városfejlesztési adatok és használjuk ezeket?

Az Integrált Városi Monitoring Európában (IUME) c. kezdeményezés keretei között tartották Brüsszelben 2013 októberében a hatodik workshopot a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságnál: - összehasonlítható városi elemzéshez az első és legfontosabb, hogy legyenek összehasonlítható adataink a városokról. Ez egyszerűen hangzik – bár, a valóság egy kicsit bonyolultabb.

A 4D Városok című projekt a gazdasági növekedés érdekében partnerségeket próbál kialakítani az egészség és a tudás között

Az URBACT 4D Városok című projektje, melyet Igualada (Spanyolország) vezet, folytatja a Egészségügyi Innováció  érdekében végzett munkát, hogy hogy ezzel segítse  a városok gazdasági növekedését. A legutóbbi találkozón, Jena-ban (Németország), november 7-8-án, a hálózat nyolc tagja az egyetemek és kutatók azon szerepéről beszélt, melynek célja a tanulás segítésével és képzésekkel az egészségügyi központ fejlesztése és ez által a gazdasági szerep erősítése.

Földterület kivonás és ipari hozzáadott érték: iránytű a USEAct projekthez

A földterület kivonásának mérséklése és a városi területek újrahasznosítása többféle közvetlen és közvetett, különféle szinteken alkalmazott eszköz megfelelő integrálásával elérhető. A városok számára nyújtott irányelvekkel és végrehajtási szabályozásokkal a nemzeti jogalkotás és a regionális tervezés fontos szerepet játszhatnak ebben.
Tervezési eszközök a városi, város környéki és vidéki területek kijelölésére – dél-európai példák

Az URBACT Ajánlattételi Felhívás a Pilot Hálózatok kialakítására megnyílt

Az URBACT Monitoring Bizottság 2013. szeptember 4-ei döntését követve, megnyílt az az URBACT felhívás, amely javaslatokat vár legfeljebb 4 mintahálózat kiépítésére, amely hálózatok a jó gyakorlatok adaptálását szolgálva, az integrált és fenntartható városfejlesztést célozzák meg.

Oldalak