Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Könyvtárhálózattal a közösségekért

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár élen jár abban, hogy a megváltozott olvasási szokások és atomizálódó közösségek közegében is megtalálja a könyvtár helyét, szerepét a városban és az azt körülvevő vidéki településeken élők életének jobbá varázsolásában. A hagyományos könyvtári feladatok megtartása mellett a kecskeméti megyei könyvtár, valamint a hálózatába tartozó kistelepülési könyvtára a különböző korosztályok igényeire épülő minőségi szolgáltatásokat nyújtó közösségi színtérré vált. A programok, szolgáltatások a babakortól a nyugdíjas korig jelentenek esélyt, tudást, élményeket, emberi kapcsolatokat a helyi közösségek tagjai számára. A könyvtár által felvállalt feladat egyik fő kihívása a kistelepüléseken élők számára is hozzáférhetővé tenni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez a városi lakosság hozzájut.

URBACT rendezvény - URBACT NEMZETI INFORMÁCIÓS NAP

Szeptembertől az URBACT újra útra kel! Az URBACT csapat a lehető legtöbb EU-tagállamba vagy partnerországba ellátogat, hogy bemutassa az URBACT II program eredményeit és sikereit, valamint a 2014-2020 közötti időszak várható új fejleményeit. A rendezvények dátumait lentebb megtalálja!

Nyílt pályázati felhívás - Az URBACT Titkárság web-tartalom menedzser gyakornokot keres

Az URBACT web-tartalom menedzser gyakornokot keres azzal az elsődleges céllal, hogy az új honlap kialakításában segítse az URBACT kommunikációs csoportot internetes tartalmak felkutatásában, újraírásában, felhasználásában és címkézésében, valamint az új honlap kialakításával kapcsolatos egyéb feladatokban (amely 2014/15 telén válik online elérhetővé).

Nyílt pályázati felhívás - Az URBACT Titkárság kapitalizációs gyakornokot keres

Az URBACT kapitalizációs gyakornokot keres, akinek a feladata az URBACT titkárság kapitalizációs csoportjának segítése, a tematikus munkacsoportok és kapitalizációs események szervezése és nyomon követése.

Az iskolának azt kell megtanítania, hogyan legyünk hatékonyak az életünk során!

A 2014. június 17-18-i tamperei (FI) MyGeneration@Work (MyGen@W) projekttalálkozón volt szerencsénk találkozni Piotr Kowalczuk-kal, a Gdanszki (PL) Önkormányzat Oktatási és Szociális Szolgáltatások Egységének új igazgatójával. Az ő várossal kapcsolatos víziója és ambiciózus tervei összhangban vannak a projekt megközelítésével és az URBACT módszerrel.

24 folyamatban lévő projekt, 190 aktív város - Mit csinálnak?

Nemsokára indul az URBACT III program! Haladnak a konzultációk a helyi érdekelt felekkel, a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal, és formálódik az új program. De az izgalmas jövő nem szabad, hogy elfeledtesse velünk a folyamatban lévő tematikus és pilot projektekben résztvevő 190 európai város intenzív munkáját.

Hagyj teret! – helyi közösség által formált vonzó közösségi élettér a városban Interjú a Placemaking projekt magyarországi partnereivel

1. Milyen jó gyakorlat átadásáról szól a Placemaking fo(u)r Cities (P4C) projekt és milyen céljai vannak?

A projekt egy ún. URBACT Pilot Transfer Network, amelynek keretében egy adott jó gyakorlatot ad át egyik város másoknak.  

A Placemaking módszere egyszerre egy, az integrált városfejlesztés folyamatába szervesen illeszkedő, elsősorban az angolszász kultúrkörben elterjedt elmélet, filozófia, másrészt konkrét tevékenységeket, akciókat tartalmazó „eszköztár”.

A romák befogadásának eredményesebbé tétele

A romák befogadása a témája a helyi akciótervek eredményeivel kapcsolatos tanulást, tapasztalatcserét biztosító három URBACT kísérleti hálózat egyikének, a Roma-Net II-nek. Az első projektszakasz eredeti partnerei közül hatan (Almeria, Bologna, Budapest, Glasgow, Nagykálló és Torrent) megállapodtak az együttműködés folytatásában. A Roma-Net II lehetőséget kínál e városok számára eddigi tevékenységeik helyi hatásainak értékelésére, a fejlesztések mélyebb megértésére, innovatív módszerek kidolgozására, valamint roma integrációs kapacitásuk növelésére.

Egészség: A tudástőkétől a helyi specializációig

12 ötlet városok részére, melyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban kihasználhassák a bennük rejlő, az innovációhoz és a tudáshoz kapcsolódó potenciált az egészségügyi és társadalmi-gazdasági területek erősítése érdekében. A 4D Cities nevű URBACT projekt támpontokat ad ahhoz, hogy a helyi önkormányzatok milyen szerepet játszhatnak ebben a folyamatban.

Polgármesterek bajnoksága - a legmerészebb ötletek döntője felé

17 URBACT város van a Polgármesterek Bajnoksága finalistái között. A Polgármesterek Bajnoksága - Bloomberg Philanthropies egyesület szervezésében – a merész és kreatív ötleteket, köztük városi problémák megoldására irányuló elgondolásokat hívja versenyre. Most jelentették, hogy a döntőbe került 21 résztvevő közül 17 város az URBACT hálózat tagja

Oldalak