Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Segítségnyújtás az URBACT Titkárság számára

A felhívás célja annak feltárása, hogy hogyan integrálható be a Fenntartható Városok Szakmai Keretrendszere (RFSC) az URBACT Programba.

Megjelent az URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK c. kiadvány

Az URBACT II HAZAI PROJEKTEREDMÉNYEK című kiadvány azokat a tapasztalatokat, eredményeket mutatja be, amelyeket a magyar városok értek el 2007-2013 között az URBACT programban. Figyelmébe ajánlja továbbá azokat az eszközöket, módszereket is, amelyek hasznos segítséget nyújtanak a közösségi részvételen alapuló, integrált, fenntartható városfejlesztéshez. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa városaival 13 projekt megvalósításában.

Beszámoló - Rendelkezésünkre állnak városfejlesztési adatok és használjuk ezeket?

Az Integrált Városi Monitoring Európában (IUME) c. kezdeményezés keretei között tartották Brüsszelben 2013 októberében a hatodik workshopot a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságnál: - összehasonlítható városi elemzéshez az első és legfontosabb, hogy legyenek összehasonlítható adataink a városokról. Ez egyszerűen hangzik – bár, a valóság egy kicsit bonyolultabb.

A 4D Városok című projekt a gazdasági növekedés érdekében partnerségeket próbál kialakítani az egészség és a tudás között

Az URBACT 4D Városok című projektje, melyet Igualada (Spanyolország) vezet, folytatja a Egészségügyi Innováció  érdekében végzett munkát, hogy hogy ezzel segítse  a városok gazdasági növekedését. A legutóbbi találkozón, Jena-ban (Németország), november 7-8-án, a hálózat nyolc tagja az egyetemek és kutatók azon szerepéről beszélt, melynek célja a tanulás segítésével és képzésekkel az egészségügyi központ fejlesztése és ez által a gazdasági szerep erősítése.

Földterület kivonás és ipari hozzáadott érték: iránytű a USEAct projekthez

A földterület kivonásának mérséklése és a városi területek újrahasznosítása többféle közvetlen és közvetett, különféle szinteken alkalmazott eszköz megfelelő integrálásával elérhető. A városok számára nyújtott irányelvekkel és végrehajtási szabályozásokkal a nemzeti jogalkotás és a regionális tervezés fontos szerepet játszhatnak ebben.
Tervezési eszközök a városi, város környéki és vidéki területek kijelölésére – dél-európai példák

Az URBACT Ajánlattételi Felhívás a Pilot Hálózatok kialakítására megnyílt

Az URBACT Monitoring Bizottság 2013. szeptember 4-ei döntését követve, megnyílt az az URBACT felhívás, amely javaslatokat vár legfeljebb 4 mintahálózat kiépítésére, amely hálózatok a jó gyakorlatok adaptálását szolgálva, az integrált és fenntartható városfejlesztést célozzák meg.

Rendezvény - URBACT az OPEN DAYS rendezvényen /2013/

A NYÍLT NAPOK /OPEN DAYS/ - Régiók és Városok Európai Hete - egy európai intézmények által szervezett évenkénti négy napos esemény, amely mintegy 6 000 résztvevőt fogad minden év októberében több mint 100 workshoppal és vitával, kiállításokkal, hálózatépítési lehetőségekkel Brüsszelben. Az Európa 2020 Stratégia felé tartó új időtávra utalva az OPEN DAYS 2013 szlogenje „Európai régiók és városok elindulása 2020 felé”.  Az URBACT is aktívan részt vesz a rendezvényen workshopokkal és közös kiállítással az INTERACT, ESPON és INTERREG IVC Programokkal együttműködésben. Látogasson meg bennünket!

Jelöld meg ideális városod (Tag Your Ideal City) #URBACTcity – Twitter kampány indult

„Jelöld meg ideális városod” a témája az URBACT twitter kampányának, amely a 2013-as OPEN DAYS - Régiók és Városok Európai Hete - keretin belül indult el. Az OPEN DAYS 2013. október 7-10 között kerül megrendezésre. Idén különös figyelmet fordítanak a városi kérdésekre és maga a „város” fogalma áll majd a középpontban. Csatlakozzon és járuljon hozzá online kampányunkhoz azzal, hogy egy tweet keretein belül leírja milyen Ön számára az ideális város. A kampány elindult, kezdjen tweet írásba!

URBACT Nyári Egyetem 2013: Online elérhető videók és anyagok

Az URBACT másodszorra rendezte meg a Nyári Egyetemet, amelyet az URBACT hálózatokhoz tartozó Helyi Támogató Csoportok tagjainak szenteltek. A rendezvényt Dublinban, Írországban tartották, 2013. augusztus 28. és 31. között. Azok számára, akik nem tudtak részt venni – és mindenki másnak – itt van egy válogatás a mesterkurzusok és beszélgetések anyagaiból, illetve a rendezvényen készült rövid, izgalmas videókból!

URBACT Gyermek Rajzverseny – A nyertesek pedig…

Rajzold le álmaid városát! Ez volt a témája az URBACT Gyermek Rajzversenynek, melyre az Európai Összefogás Napja keretin belül került sor. Több mint 300 URBACT partner városokból származó 6 és 12 év közötti gyermek nevezett a versenyen és rajzolta le az általa elképzelt ideális várost. Önök szavaztak kedvencükre, a nyertesek pedig a 10 éves Andrei, Alba Iulia-ból/Gyulafehérvárról, Romániából és a 9 éves Ania, Ćwiklińskiejből, Lengyelországból. Tekintse meg a rajzokat!

Oldalak