Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Barnamezők kezelése és a területigény Európában

Világszerte a legtöbb, ha nem az összes város rendelkezik barnamezőkkel, amelyek fontos tényezőt jelentenek a városok hosszú távú sikerességében. Ám ha figyelmen kívül hagyják őket, a barnamezők a társadalmi és gazdasági problémák fókuszterületeivé válhatnak.

Négy térségek közötti program kapcsolatainak erősítése

Interjú Michael Lamblinnal, az INTERREG IVC/Europe programigazgatójával; Emmanuel Moulinnal, az URBACT Titkárság vezetőjével; Peter Mehlbyevel, ESPON Koordinációs Egység vezetőjével és Petra Masácovával, az INTERACT program irányító hatóságának vezetőjével. A négy vezető megvitatta a programok szerkezetében bekövetkezett változásokat, azok küldetését, illetve hogy mi az, ami megkülönbözteti őket a többi 2014-2020-as programtól.

Élelmiszerekkel kapcsolatos kezdeményezések a fenntartható helyi fejlesztésekért: URBACT leckék

Ez volt a témája az URBACT által szervezett egyik műhelymunkának a Brüsszeli Open Days rendezvényen, október 9-én. Ennek célja, hogy megértesse, hogy az élelmiszerrel kapcsolatos városi kezdeményezések hogyan vezethetnek a helyi gazdaság, társadalom és környezet fejlődéséhez, valamint a helyi emberek aktivizálásához és elköteleződéséhez. Lássuk, mik voltak a fő lépések!

Miért fontosabb most a városi érintettek kapacitásépítése, mint valaha

Újra úton vagyunk: október vége és 2015 eleje között az URBACT Infó-napokat tart Unió-szerte. Ez egy jó lehetőség a résztvevő városaink számára, hogy megosszák a jelenlegi, végéhez közeledő programban elért sikertörténeteiket. És természetesen elmondjuk majd, hogyan fog működni az URBACT III, a változásokra helyezve a hangsúlyt.

Színes város

1983-ban jelent meg magyarul Victor Vasarely, a Franciaországban élt, magyar származású festőművész Színes városok című esszégyűjteménye. Magyarország több városában lehetett találkozni Vasarely városkép-javító célzatú, dekoratív köztéri alkotásaival, ezért a laikus közönség számára is sejthető az OP-ART irányzatot képviselő művész üzenete. Erre hivatkozik és névválasztásában is ehhez hű a Színes Város Csoport, amely Magyarország első tűzfal- és köztérszínesítő szervezete. A városok színesebbé, szerethetőbbé tétele mellett a szervezet küldetése a művészet kihozása az utcára a galériákból, múzeumokból. A civil szervezeti bázison kialakuló mozgalomnak köszönhetően 2008 óta 15.000 négyzetméter falfelület színesedett ki.

URBACT rendezvény - URBACT II. nemzeti szeminárium

Az URBACT II program nemzeti szemináriumot szervezett a magyar partnervárosok számára 2014. október 29-én. A résztvevők megosztották egymással az elmúlt hét év során begyűjtött tapasztalatokat, sikereket, problémákat és javaslatokat tettek a következő uniós időszakban megfontolásra érdemes akciókra, programtevékenységekre. A találkozó végén az URBACT szakértők bemutatták a tematikus műhelyek szakmai eredményeit és tájékoztatást adtak az URBACT III program céljairól, tervezett tevékenységeiről.

Nyitva! Üresen álló üzlethelyiségek közösségi hasznosítása

A budapesti Nagykörúton, a kiskereskedelem egyik legfontosabb helyszínén, és a város sok más utcájában is szinte hónapok alatt láthatóvá váltak a 2008-as válság tünetei: bezárt boltok, lehúzott rolójú, kiadásra meghirdetett üzlethelyiségek. Mint Európa sok nagyvárosában, Budapesten is egyre nagyobb problémát és társadalmi feszültséget okoz az üresen álló, hasznosítatlan ingatlanok kérdése.

A lakosság bevonása a közterek fejlesztésébe: tanulságok

A lakosok részvétele létfontosságú a közterek fejlesztésében. Ki, ha nem maguk a lakók tudják leginkább megmondani, hogy mire van szükségük, mi az, ami nem működik, mit érdemes fejleszteni? A lakosok azok, akik ténylegesen használják a közterületeket, és az ő gyakorlati tudásuk ezekben a kérdésekben felbecsülhetetlen. A USER network nevű URBACT projekt partner városai többségükben arról számoltak be, hogy eleinte nehéz bevonni a lakosokat a közterületek fejlesztésének folyamatában. A dolog legnehezebb része elérni, hogy a felhasználók aktívan vegyenek részt a munkában.

Nyílt felhívások

Az URBACT titkárság nyílt felhívás keretében 3 álláslehetőséget és egy gyakornoki pozíciót hirdet meg.

Társakra találtak a Teleki téren

A 2014. októberi helyhatósági választások közeledtével mindennaposak a különböző közterek felújításával kapcsolatos átadó ünnepségek. Van azonban köztük egy, amely különös figyelmet érdemel. A Budapest 8. kerületében közel 10 éve zajló szociális városrehabilitáció keretében a közösségi tervezés legjobb gyakorlatának megvalósításával újult meg a hírhedt Teleki tér zöldfelülete.

Oldalak