Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Tervezés és a városok terjeszkedése

A legtöbb tervező és várospolitikus egyetért abban, hogy a városok terjeszkedése veszélyezteti a városfejlesztés fenntarthatóságát. Egyértelmű a konfliktus azon kevesek, akiknek a kertvárosi részekbe költözés magasabb életminőséget biztosít és aközött a többség között, akiknek életminőségét negatívan befolyásolják a városi terjeszkedés externáliái (a területhasználat környezeti következményei és a növekvő forgalom).

Urbact Markets – Forgatókönyv a pécsi piacok felvirágoztatásáért

A helyi sajátosságok és az országos trendek figyelembe vételével készül az a tanulmány, melynek célja Pécs összes piacának fejlesztése. A helyi termékeket, az egészséges étkezést és a helyi termelőket támogató, és az Európai Regionális Alap által finanszírozott URBACT Markets projekt harmadik és egyben utolsó találkozóján átfogó képet kaptunk a város piacainak helyzetéről.

Pályázati felhívás - szakértői szolgáltatás nyújtása az URBACT városhálózatok számára. Jelentkezzen most!

Megnyílt az URBACT III hitelesített szakértői bázisának megalapítását szolgáló pályázati felhívás. A pályázó szakértőket a pályázati felhívás keretében hitelesítik, amely által részévé válnak az URBACT szakértők csoportjának és támogatást nyújtanak a jóváhagyott URBACT városhálózatoknak.

Megújult az URBACT honlapja

Új tartalmak, új funkciók, modern, felhasználóbarát kialakítás. Fedezze fel az új honlapot a demó-videó segítségével! A program eseményei követhetők a Facebook, a Twitter, a Flickr segítségével, valamint a YouTube-ra feltöltött videókon keresztül.

URBACT III: Megnyílt az 1. pályázati felhívás akciótervezési projektekre!

Az URBACT III Monitoring Bizottság 2015. március 11-i döntését követően megnyílt az első pályázati felhívás akciótervezési városhálózatok létrehozására. A pályázatok benyújtási határideje: 2015. június 16.

RE-Block szakpolitikai ajánlásokat fogadtak el a projektpartnerek a záró konferencián

Az eltérő EU országok és politikai rendszereik összetettsége miatt nem egyszerű olyan közös módszereket találni, amivel meghatározhatók azok az irányelvbeli változtatások, melyek a sokemeletes lakótelepek regenerációját segítik elő. A tíz RE-Block projektpartner feladata volt, hogy maximalizálják a jelenlegi lakótelepek potenciálját (az életminőség és a piaci pozíció szempontjából) és megálljt parancsoljanak a szegényebb és jómódú rétegek által lakott lakónegyedek növekvő különbségeinek.

Placemaking Four Cities, Eger - projektbeszámoló

Az URBACT II program fel nem használt forrásaiból a program utolsó két évére a Titkárság az igények felmérése után kísérleti projekteket írt ki. Az ezekre jelentkező városhálózatok lehetőséget kaptak vagy a már elkészült akciótervük megvalósítására, vagy az úgynevezett transzferhálózatok keretében jó gyakorlatok átadására-átvételére. Az Eger város részvételével zajló Placemaking Four Cities projekt ezek közé tartozott.

Intelligens szakosodás, hármas spirál, nyitott innováció és „smart” városok. Túllépni a zsargont

A városok gazdasági fejlődésről szóló eszmecserék újabb és újabb kifejezések káprázatos sorozatát alkalmazzák. Az alábbiakban ezeket vizsgáljuk meg a városok perspektívájából

Urbact Markets – akcióterv a pécsi Búza téri piacért

A helyi termékeket, az egészséges étkezést és a helyi termelőket támogató, az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott URBACT Markets projekt második találkozójának témája a Búza téri piac volt. A valamennyi érintett bevonásával formálódó akcióterv kezdi felvenni végleges alakját, melynek eredménye az elkövetkezendő hónapok során árusok és városlakók számára is kézzelfogható lesz.

Elérkezett az URBACT Markets projekt zárása, a partnerek építhetnek a know-how-ra és a jövőbeli együttműködésre

2015. március 25-én, Barcelonában kerül megrendezésre a projekt zárókonferenciája, amely két intenzív év együttműködő munkáját és kölcsönös tanulási folyamatát foglalja össze. A projekt témája „hogyan használjuk a piacokat a város-megújulás, a helyi gazdaság és a fenntartható életmód támogatására”.

Oldalak