Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Meghívó URBACT II Placemaking Fo(u)r Cities projektzáró eseményre

Meghívó az URBACT II. Placemaking Fo(u)r Cities projektzáró eseményre, amelyre 2015. március 25-én kerül sor Egerben, a Városháza rendezvénytermében.
 

URBACT Városfesztivál, Riga

Az URBACT program következő időszakának legfontosabb rendezvénye az URBACT City Fesztivál, amelyre 2015. május 6 és 8-a között Rigában kerül sor. A fesztiválról már adtunk hírt tavaly év végén, most azonban elkészült a fesztivál honlapja, és működik a regisztrációs felület.

A városi élelmezési rendszerek ügye

A klímaváltozás felerősödésével a városok egyre súlyosabb, az életminőséget és a városi élet jelentette előnyöket is fenyegető környezeti kihívásokkal néznek szembe. A „városi élelmiszerrendszer” („Urban Food Systems”) egy olyan megoldást kínál, amely fenntartható városregeneráción keresztül segít a városoknak az alacsony CO2-kibocsátás és az erőforrás-hatékonyság terén előrelépni.

A közösségek összekapcsolása a közösségi terekkel: csatlakozzon a Placemaking for Cities projekt zárókonferenciájához!

Vegyen részt a 2015. március 5-én Loughlinstownban, Dublinban megrendezésre kerülő Placemaking 4 Cities pilot projekt zárókonferenciáján, hogy megismerhesse az emberek és a közösségi terek közötti kapcsolatok újragondolt alakítását.

Alakítani + mozgósítani + változásokat elérni a városban: A megvalósítási hálózatok közös zárókonferenciája

Vegyen részt az URBACT II ESIMeC, EVUE és Roma-Net  megvalósítási hálózataiban, hogy megismerje, hogyan kezeltek a partner városok olyan jelentőségű ügyeket, mint a vállalkozások és munkahelyek kérdése, a fenntartható városi mobilitás, a roma lakosság társadalmi és gazdasági befogadása. Csatlakozzon hozzájuk március 4-én Brüsszelben, hogy még többet megtudhasson!

Kapitalizáció, befolyás – Miért olyan fontos a kommunikáció?

A Roma-NeT II projekt az URBACT Roma-NeT projekt folytatása, melynek célja a városok motiválása annak érdekében, hogy fejlesszék saját, helyben nyújtott szolgáltatásaikat a roma lakosság felé is. Ennek eszköze lehet, ha a szolgáltatásokat elérhetőbbé teszik számukra, ösztönzik őket az aktív részvételre és megismertetik velük az új intézkedéseket. A ROMA-NeT partnerek sokat tanultak a roma integráció leglényegesebb témáiról és egy működő partnerség kiépítéséhez, valamint a romák aktív bevonásához szükséges lépésről-lépésre módszert alkalmazó integrált megközelítés szükségességéről, továbbá a kilenc partnerváros elkészítette a helyi akciótervét is.

URBACT III Infó Nap – növekvő igények, bővülő lehetőségek a városfejlesztésben

Több mint kilencven érdeklődő részvételével február 17-én sikeresen lezajlott a napokban induló URBACT III program információs napja. A résztvevők döntő többségét a program iránt érdeklődő önkormányzatok és városfejlesztő szervezetek képviselői alkották, de találkozhattunk egyetemek, tervező és energetikai szakértő cégek munkatársaival is.

Az URBACT Titkárság nyílt felhívásai

A Titkárság 2015. február során négy nyílt pályázati felhívást tett közzé. A felhívások teljes szövege a munkavégzéshez szükséges angol nyelven olvasható.http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/open-calls/?entryId=4984

URBACT III – Mit hoz a városoknak?

Az URBACT III. program tartalmáról röviden. Az URBACT az Európai Unió 2002 óta működő területi együttműködési programja. Az URBACT III a korábbi programokra építve továbbra is előtérben tartja az integrált, fenntartható városfejlesztés stratégiáinak és akcióterveinek kidolgozására irányuló kapacitásfejlesztést, a különböző szereplők együttműködésének hatékonyabbá tételét és a városok hálózatának építését.  Célja elősegíteni a városi tapasztalatok, problémák kölcsönös megismerését, közös elemzését, a megoldások keresését és a jó gyakorlatok bemutatását, átadását, átvételét.

Az URBACT projektek záró konferenciái: eljött az ideje az ünneplésnek, a tanulságok levonásának és az eredmények megosztásának

A következő három hónap nagyon intenzív és izgalmas lesz az URBACT közösség számára, hiszen most kerül sor az URBACT-városhálózatok (projektek) ünnepélyes záró konferenciáira. Ezek a nemzetközi nyilvánosságú konferenciák – amelyeket 2015 februárja és áprilisa között terveznek megvalósítani – jelentik a több mint 150 európai önkormányzat számára az URBACT II keretében megvalósítandó utolsó hivatalos lépéseket. A hálózatok számos szórakoztató és zseniálisan újszerű módját választották az eredmények megosztásának.

Oldalak