Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

A helyi akcióterv megvalósításának finanszírozása

Az ESIMeC az egyike annak a három URBACT kísérleti programnak, amely azt vizsgálja, hogy vajon a nemzetek közötti tapasztalatcsere és tanulás folytatódik-e a helyi akciótervek megvalósításának stádiumában. A kísérleti projektek 2014 elején kezdődtek és 2015 márciusáig tartanak, így itt az ideje, hogy számot vessünk és megosszunk néhány tapasztalatot és gondolatot.

Adj esélyt! - városi összefogás a fiatalok foglakoztatásáért Interjú a Jobtown projekt magyarországi partnereivel

JOBTOWN – a fiatalok lehetőségének és foglalkoztatásának támogatásáért/elősegítéséért felelős helyi partnerségek európai hálózata. A partnerség vezetője az olaszországi Cesena város önkormányzata.
A projekt olyan problémákat céloz meg, amelyek a fiatalok munkanélküliségére, az úgynevezett szegény foglalkoztatásra és a helyi fejlesztési stratégiákra vonatkoznak, valamint a versenyképes és fenntartható helyi gazdaság és szociális modell kialakítására és fenntartására irányulnak.

URBACT városfesztivál! Riga, 2015. május 6-8.

Érdeklik a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos újdonságok: társadalmi innováció, új városi gazdaság és munkahelyteremtés, városi regeneráció? Önnek még újdonság az URBACT, de érdekli, hogy miről szól a program? Tagja az URBACT közösségnek és szívesen bemutatná munkája eredményeit? Szeretne tapasztalatot cserélni és kapcsolatot építeni más európai várossal is? Ha a fenti kérdések közül bármelyikre is igen a válasza, akkor…

Smart City: munkavállalók által kezdeményezett innováció

Energiamérő berendezések a középületek energiafogyasztásának mérséklésére; virtuális találkozók gyakorlatának elterjesztése a személyzet utazási idejének csökkentésére; egy szakértői csapat megalakítása a helyi hatóság eljárásrendjének modernizálása érdekében. Ez csak néhány nyertes ötlet, amelyeket az önkormányzat dolgozói találtak ki az Innova.To, Torino városának nemrég lezárult innovációs versenyének keretében.

ESIMeC: Meg kell beszélnünk… A városi helyi akciótervek hatásainak mérése (II. rész)

Az ESIMeC egyike a három úgynevezett URBACT megvalósítási pilot hálózatnak, amelyeket azért támogat a program, hogy lássuk, van-e értelme folytatni a nemzetközi tapasztalatcserét és tanulást a már kidolgozott helyi akciótervek megvalósítása során is. A kísérleti programok 2014 elején kezdődtek és 2015 márciusáig futnak, úgyhogy elérkezett az ideje, hogy megosszuk a program eddigi tapasztalatait.

ESIMeC: Meg kell beszélnünk… Cselekvési terveink megvalósítása (I. rész)

Az ESIMeC egyike a három úgynevezett URBACT megvalósítási pilot hálózatnak, amelyeket azért támogat a program, hogy lássuk, van-e értelme folytatni a nemzetközi tapasztalatcserét és tanulást a már kidolgozott helyi akciótervek megvalósítása során is. A kísérleti programok 2014 elején kezdődtek és 2015 márciusáig futnak, úgyhogy elérkezett az ideje, hogy megosszuk a program eddigi tapasztalatait.

Európai városhír: Párizs kitiltja az autókat

Úgy tűnik, Párizs az eddigi legdrasztikusabb módot választotta, hogy megoldja a légszennyezés problémáját. Anne Hidalgo polgármester asszony a francia Sunday című lapnak nyilatkozott, miszerint 2020-ra a legszennyezettebb utakról kitiltják az autókat, kivéve az elektromos és hibrid járműveket. A legbelső területekre csak a helyben élők, a szállítójárművek és megkülönböztető jelzésű járművek (mentők, rendőrök stb.) hajthatnak be, ezzel együtt a kerékpárutak számát megduplázzák és kiterjedt elektromos kerékpár megosztó rendszert alakítanak ki.

Beszámoló – URBACT Várostervezési Műhely

A 2014. november 27-én, Budapesten, a Lechner Lajos Tudásközpont konferenciaszobájában megtartott URBACT műhely a „Közösségi tervezés a helyi támogató csoportban” címet kapta, ráerősítve az EU-s programtitkárság azon törekvésére, hogy az „URBACT-módszerként” emlegetett participációs gyakorlatot még hangsúlyosabbá tegye. Ennek jegyében a délelőtti program során a résztvevők egy, a közösségi (város)tervezésről szóló előadáson, majd a bevonással kapcsolatos URBACT tapasztalatok közös átbeszélésén keresztül a részvételi tervezés és bevonás elméletében és gyakorlatában mélyedtek el. Délután az URBACT III programra való felkészülés jegyében a csatlakozás feltételeit, illetve az optimálisan működő helyi támogató csoport ismérveit gyűjtöttük össze a programban már tapasztalatokkal rendelkező résztvevők segítségével.

Étrend egy Zöld Bolygóért: Łomża oktatási intézményei az organikus termékek felé fordulnak

Hogyan jutunk el a társadalmi innováció ötletétől és prototípusától a megvalósításig és mérésig? Íme az első lépések, amelyeket a Étrend egy Zöld Bolygóért nevű pilotprojekt lengyel partnere megtett a cél érdekében.

Oldalak