Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

Interjú Tosics Ivánnal, az URBACT Program Tematikus Pólusmenedzserével

Tosics Iván a budapesti Városkutatás Kft. egyik vezetője, aki figyelemreméltó tapasztalatokkal rendelkezik városszociológiával, stratégiai fejlesztéssel, lakáspolitikával, valamint regionális politikával kapcsolatos kérdéseket illetően, 2011 óta az URBACT Program Tematikus Pólusmenedzsere.  Ebben az interjúban megosztja véleményét a RE-Block projektet érintő lakótelep megújításról és az URBACT módszerről.

A CASH projekt polgármestereinek szándéknyilatkozata a szociális lakásügy – energiatakarékosság és energia forráshiány témakörében

Részt vállalnak a polgármesterek abban, hogy javuljanak a szociális lakások energiatakarékos felújításának  feltételei? Igen, a CASH projekt jóvoltából. A CASH projektben résztvevő polgármesterek és a (Rhone – Alpok) regionális fejlesztési tanács alelnöke szándéknyilatkozatot írtak alá 2012 végén Brüsszelben, a projekt zárókonferenciáján. A Regionális és Városfejlesztési Bizottságnak hivatalosan átadott nyilatkozat hangsúlyozza, hogy szükség van e törekvés európai támogatására az új kohéziós politika keretében.

Mit tanultunk a zsugorodó városokról az OP-ACT projekttől?

Az URBACT OPtion for ACTion (OP-ACT) projekt középpontjában a kis-és közepes méretű városok stratégiai pozícionálása állt. Az elmúlt három évben Németország, Hollandia, Magyarország, Románia, Spanyolország, Lettország, Norvégia, Ausztria és Olaszország 10 városa dolgozott együtt.

URBACT Nyári Egyetem 2013 – Jegyezze föl a dátumot!

Az első rendezvény sikerét követően az URBACT Program szervezi a 2. Nyári Egyetemet az URBACT Helyi Támogató Csoportok számára. Az eseményre Írországban, Dublinban kerül sor 2013. augusztus 28 - 31 között.

2013. április 10-12 között tartotta nyitó rendezvényét a RE-BLOCK projekt partnersége Budapesten

A projektben 9 ország 10 városa működik együtt, amelynek vezetőpartnere Budapest XVIII. Kerület Önkormányzata.
A Zara Continental Szállóban tartott rendezvény első napjának témája az adminisztratív projektvezetés mellet az URBACT program és azon belül a RE-BLOCK városhálózat céljainak bemutatása volt.
A második nap programhelyszíne a XVIII. kerületi Kondor Béla Közösségi Ház és a Havanna lakótelep volt, ahol helyszíni látogatás mellett előadásokat hallhattak a résztvevők az előregyártott elemekből épült lakótelepek fejlesztési lehetőségeiről, a szociális városrehabilitációról, a lakótelepi városképről és a társadalmi kohézióról a projekt vezetőszakértőinek tolmácsolásában.

Városi hírek - Intelligens Városok Stakeholder Konferenciája 2013

Még regisztrálhat az Intelligens Városok Éves Stakeholder Konferenciájára! Csatlakozzon a intelligens városok közösségéhez Budapesten 2013. június 5-6-án az öt csillagos Boscolo Szállodában, egy egyedülálló konferencián, amely kapcsolatot teremt a szerte Európából érkező technológiai fejlesztők, városi képviselők, magas szintű pénzügyi vezetők és uniós döntéshozók között. A két évvel ezelőtt létrejött platform által elért eredmények áttekintése mellett a konferencia közönsége informálódhat a városi mobilitás, lakhatás és energiaszolgáltatás szakterületek ígéretes IKT innovációinak tömeges alkalmazási lehetőségeiről is.

URBACT Képzés – Részvételen alapuló Akciótervezés

Az URBACT 2013-ban új kezdeményezést indít útjára, amelynek célja a kedvezményezettek támogatása az eredmények helyi szintű hatékonyabb megvalósítása érdekében. A harmadik, egyben utolsó pályázati felhívás keretében nyert 15 URBACT projekt partnersége egy új támogató programban vesz részt, melynek címe "URBACT Képzés – Részvételen alapuló akciótervezés". A Helyi Támogató Csoportok tagjai számára rendezendő anyanyelvű képzési szemináriumok célja a részvételi akciótervezéshez szükséges kapacitások megerősítése.

Az URBACT projektek új interaktív térképe ONLINE!

Nantes, Madrid, Budapest, Brüsszel, Lódz, Szófia... Az Ön városa az 500 URBACT város egyike? Fedezze fel új partnervárosainkat az online URBACT interaktív térkép frissített verzióján!

Ismerje meg az újonnan jóváhagyott, induló projekteket! – elkészültek a megalapozó tanulmányok

Helyi piacok, város marketing és márkanév, küzdelem a korai iskola elhagyás ellen, fenntartható és hatékony város megújítás, város és egyetem együttműködése…. 15 új URBACT projekt kapott jóváhagyást a megvalósításra, indul a két éves közös munka a nagy városi problémák hatékony, fenntartható megoldására. Mindegyik projekt keretében készült egy megalapozó tanulmány az első munkafázis végén.
Itt mutatjuk be az európai városok projektjeinek tematikáját és a résztvevő partnervárosokat.

Szükségünk van a véleményére angol nyelvű URBACT hírlevelünkkel kapcsolatban!

Az URBACT programvezetés által terjesztett URBACT hírlevelet több mint 10 000-en kapják meg szerte Európában minden hónapban. Felmérést végzünk a hírlevéllel való elégedettségről a további minőségi fejlődés érdekében. Kérjük, szánjon néhány percet a kérdőív kitöltésére. Az Ön véleménye nagyon hasznos lesz a programmenedzsment számára!

Oldalak