Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

URBACT Képzés – Részvételen alapuló Akciótervezés

Az URBACT 2013-ban új kezdeményezést indít útjára, amelynek célja a kedvezményezettek támogatása az eredmények helyi szintű hatékonyabb megvalósítása érdekében. A harmadik, egyben utolsó pályázati felhívás keretében nyert 15 URBACT projekt partnersége egy új támogató programban vesz részt, melynek címe "URBACT Képzés – Részvételen alapuló akciótervezés". A Helyi Támogató Csoportok tagjai számára rendezendő anyanyelvű képzési szemináriumok célja a részvételi akciótervezéshez szükséges kapacitások megerősítése.

Az URBACT projektek új interaktív térképe ONLINE!

Nantes, Madrid, Budapest, Brüsszel, Lódz, Szófia... Az Ön városa az 500 URBACT város egyike? Fedezze fel új partnervárosainkat az online URBACT interaktív térkép frissített verzióján!

Ismerje meg az újonnan jóváhagyott, induló projekteket! – elkészültek a megalapozó tanulmányok

Helyi piacok, város marketing és márkanév, küzdelem a korai iskola elhagyás ellen, fenntartható és hatékony város megújítás, város és egyetem együttműködése…. 15 új URBACT projekt kapott jóváhagyást a megvalósításra, indul a két éves közös munka a nagy városi problémák hatékony, fenntartható megoldására. Mindegyik projekt keretében készült egy megalapozó tanulmány az első munkafázis végén.
Itt mutatjuk be az európai városok projektjeinek tematikáját és a résztvevő partnervárosokat.

Szükségünk van a véleményére angol nyelvű URBACT hírlevelünkkel kapcsolatban!

Az URBACT programvezetés által terjesztett URBACT hírlevelet több mint 10 000-en kapják meg szerte Európában minden hónapban. Felmérést végzünk a hírlevéllel való elégedettségről a további minőségi fejlődés érdekében. Kérjük, szánjon néhány percet a kérdőív kitöltésére. Az Ön véleménye nagyon hasznos lesz a programmenedzsment számára!

15 új URBACT projekt indul

Résztvevő országok száma 26; a partnerek 25 %-a EU 12 ország (régi EU tagország), 60 % első ízben vesz részt URBACT projektben
Magyar részvétel: Budapest XVIII. kerület (RE-Block vezető partner), Nagykálló (JOBTOWN partner), Pécs (URBACT Markets partner)

Projektek:

Több munkahely – jobb városok

Az URBACT Tribune keretében elkészült a  „Több munkahely – jobb városok” (More jobs – better cities) című tanulmány (összeállította: Mike Campbell and Alison Partridge).  A tanulmány tárgya:  hogy mit tehetnek a városok új munkahelyek létesítésére a válságból való kilábalás során és hogyan lehetnek ezek a munkahelyek a fenntartható gazdaság fejlődésének előmozdítói mind a vállalkozások nyereségének, mind az állampolgárok jólétének javára.
További információ angol nyelven itt

AZ URBACT éves konferenciájának (Koppenhága, 2012 december) visszhangja

Az Európai Bizottság állást foglalt az EU területi politikájában a városfejlesztés kiemelt hangsúlyozása mellett. A politika előterébe kerül az EU 2020 célkitűzések szellemében a társadalmi befogadás és a több szintű kormányzás, a vertikális kapcsolatok erősítése. A Bizottság közvetlenül is támogat innovatív akciókat: az URBACT folytatódik 2013 után is, és városfejlesztési platformokat alakítanak ki az ITI és az innovatív akciók előmozdítására.  További információ angol nyelven itt

Borsod 2050 – Hajrá ipari táj!

Borsod 2050 – Hajrá ipari táj! címmel nyílik kiállítás a Miskolci Galéria és a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület közös szervezésében, 2013. január 24-én, 17.00 órától, a Miskolci Galéria Rákóczi-házban. A kiállítás a borsodi régió ipari, természeti és kulturális értékeinek bemutatása mellett inspiráló példák segítségével az ipari örökségünkben rejlő lehetőségekre kívánja felhívni a figyelmet. A kiállítás 2013. április 2-ig tekinthető meg. Februárban és márciusban tematikus műhelybeszélgetésekre kerül majd sor ugyanitt.

A ROMA-NET projekt 2013. január 15 – 17.-én tartja Záró Konferenciáját Budapesten és Nagykállón.

A ROMA-NET tíz európai város (8 ország) transznacionális együttműködése. Célja a Roma lakosság társadalmi befogadása és integrációja.
Számos helyi, országos és európai törekvés ellenére a roma népesség továbbra is kirekesztett és szegény. A partnerek meggyőződése szerint a roma integráció a befogadó társadalom és a Lisszaboni Stratégia céljai érvényesítésének alapfeltétele. A Roma-Net partnerek tapasztalatcserét és sikeres példák népszerűsítését folytatták abban a reményben, hogy ez által segítik a városfejlesztési politika javítását, a közösségfejlesztés révén erősítik a romák és a többi lakos közötti kapcsolatot.

Összefoglaló a 2012. december 17-én megtartott URBACT Információs Nap eredményeiről

A Belügyminisztérium és az URBACT Program Nemzeti Tájékoztatási Pontja szervezésében megrendezett információs nap célja az URBACT II Program végrehajtása során szerzett tapasztalatok, tanulságok bemutatása és a 2014-2020 tervezési időszakban induló URBACT III Program tervezését segítő információk, javaslatok megosztása volt.

Oldalak