Az Urbactról

URBACT Program

A 2002 óta működő URBACT Program – amely az első európai területi együttműködési program – a fenntartható városfejlesztés érdekében megvalósuló tapasztalatcserét és tanulást támogatja. A program felhívására létrejövő európai városhálózatok tagjai egy-egy közösen választott problématerületre fókuszálva dolgozzák ki akciótervüket a helyi társadalmi szereplők bevonásával. Ehhez külső szakértői segítséget kapnak, a közös eseményeken keresztül pedig egymástól is tanulnak. A program fontos prioritása és tevékenysége az így létrejövő tudás és tapasztalat megosztása.

Az URBACT III program 2014. decemberi elfogadásával az Európai Bizottság a program harmadik ciklusát nyitotta meg, kapcsolódva az EU 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó tervezési periódusához. A program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg, a 2014-2020-as programidőszak kerete 74,302 millió euró. Az URBACT program hazai koordinációját a Miniszterelnökség településfejlesztésért felelős szervezeti egysége, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya végzi. A pályázatok, projektek gondozását, a pályázókkal való kapcsolattartást, információterjesztést a tárca háttérszervezete, a Lechner Tudásközpont biztosítja. A projektek hazai első szintű pénzügyi ellenőrzését a Széchenyi Programiroda látja el.

Az URBACT III folytatja a fenntartható integrált városfejlesztés előmozdítását és hozzájárul az EU 2020 stratégia megvalósulásához. Hálózatépítéssel, kapacitásfejlesztéssel és a jó gyakorlatok terjesztésével támogatja a városi döntéshozókat és gyakorló szakembereket uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten egyaránt. A program fő célja továbbra is az, hogy európai városok együttműködve felkészüljenek kihívásaik megoldására, valamint központi szerepük megerősítésére az egyre komplexebb társadalmi változások közepette. A cél elérése érdekében a program támogatja

(1) a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni;

(2) a fenntartható városi stratégiák és akciótervek kidolgozásának fejlesztését;

(3) a fenntartható városfejlesztés integrált akcióterveinek megvalósítását; valamint

(4) biztosítja, hogy mind a gyakorlati szakemberek, mind a döntéshozók valamennyi (uniós, nemzeti, regionális és helyi) szinten egyre inkább hozzáférjenek az URBACT ismeretanyaghoz, és a várospolitikák továbbfejlesztése érdekében kölcsönösen osszák meg fenntartható városfejlesztési tapasztalataikat.

A program fő kedvezményezettjei a kisebb és nagyobb városok, önkormányzatok, de helyi ügynökségek, egyetemek és kutatóintézetek, valamint régiós és nemzeti hatóságok is csatlakozhatnak a városhálózatokhoz.

Az URBACT III programban a városhálózatok a korábbiakkal ellentétben három különböző támogatott tevékenységre pályázhatnak. Az URBACT II programhoz hasonlóan továbbra is vannak akciótervezési hálózatok, de emellett megvalósítási hálózatok fogják szolgálni a már elkészült helyi akciótervek jobb megvalósulását, az ún. transzferhálózatok pedig a már kipróbált tudás, bevált jó gyakorlatok átadását más városok számára.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk a www.urbact.hu magyar nyelvű, valamint a www.urbact.eu angol nyelvű honlapon érhetők el. Az URBACT III Operatív Program valamint a programról szóló rövid tájékoztató a www.urbact.hu/dokumentumok menüpontból tölthetők le.

2007-2013: URBACT II program

Az URBACT II program 52 projektjében 500 európai város vett részt 29 országból. A három felhívást követően 2013-ban a program maradék forrásainak terhére a már elkészült akciótervek megvalósítására ún. pilot delivery (kísérleti megvalósítási) városhálózatokkal is lehetett pályázni. A Program eredményeinek, tapasztalatainak széleskörű terjesztése (kapitalizációja) érdekében 2014-2015-ben 4 munkacsoport állt fel a következő kulcstémák feldolgozására: (1) új városi gazdaságok (digitális, egészség- és zöld gazdaságok), (2) munkahelyteremtés a fiatalok számára, (3) társadalmi innováció a polgárok bevonásával, (4) várostérségek fenntartható regenerációja. Az URBACT II programban Magyarországon 9 város és 2 fővárosi kerület működött együtt Európa más városaival 13 projektben. Az URBACT II program jelentős vívmánya, hogy a projektek megvalósítása során körvonalazódott egy ún. „URBACT tervezési módszer”, amely kézzelfogható segítséget ad a városvezetés és a lakosság együttműködésén alapuló városfejlesztéshez.

 

 

15 új URBACT projekt indul

Résztvevő országok száma 26; a partnerek 25 %-a EU 12 ország (régi EU tagország), 60 % első ízben vesz részt URBACT projektben
Magyar részvétel: Budapest XVIII. kerület (RE-Block vezető partner), Nagykálló (JOBTOWN partner), Pécs (URBACT Markets partner)

Projektek:

Több munkahely – jobb városok

Az URBACT Tribune keretében elkészült a  „Több munkahely – jobb városok” (More jobs – better cities) című tanulmány (összeállította: Mike Campbell and Alison Partridge).  A tanulmány tárgya:  hogy mit tehetnek a városok új munkahelyek létesítésére a válságból való kilábalás során és hogyan lehetnek ezek a munkahelyek a fenntartható gazdaság fejlődésének előmozdítói mind a vállalkozások nyereségének, mind az állampolgárok jólétének javára.
További információ angol nyelven itt

AZ URBACT éves konferenciájának (Koppenhága, 2012 december) visszhangja

Az Európai Bizottság állást foglalt az EU területi politikájában a városfejlesztés kiemelt hangsúlyozása mellett. A politika előterébe kerül az EU 2020 célkitűzések szellemében a társadalmi befogadás és a több szintű kormányzás, a vertikális kapcsolatok erősítése. A Bizottság közvetlenül is támogat innovatív akciókat: az URBACT folytatódik 2013 után is, és városfejlesztési platformokat alakítanak ki az ITI és az innovatív akciók előmozdítására.  További információ angol nyelven itt

Borsod 2050 – Hajrá ipari táj!

Borsod 2050 – Hajrá ipari táj! címmel nyílik kiállítás a Miskolci Galéria és a Közép-európai Ipari Örökség Útja Egyesület közös szervezésében, 2013. január 24-én, 17.00 órától, a Miskolci Galéria Rákóczi-házban. A kiállítás a borsodi régió ipari, természeti és kulturális értékeinek bemutatása mellett inspiráló példák segítségével az ipari örökségünkben rejlő lehetőségekre kívánja felhívni a figyelmet. A kiállítás 2013. április 2-ig tekinthető meg. Februárban és márciusban tematikus műhelybeszélgetésekre kerül majd sor ugyanitt.

A ROMA-NET projekt 2013. január 15 – 17.-én tartja Záró Konferenciáját Budapesten és Nagykállón.

A ROMA-NET tíz európai város (8 ország) transznacionális együttműködése. Célja a Roma lakosság társadalmi befogadása és integrációja.
Számos helyi, országos és európai törekvés ellenére a roma népesség továbbra is kirekesztett és szegény. A partnerek meggyőződése szerint a roma integráció a befogadó társadalom és a Lisszaboni Stratégia céljai érvényesítésének alapfeltétele. A Roma-Net partnerek tapasztalatcserét és sikeres példák népszerűsítését folytatták abban a reményben, hogy ez által segítik a városfejlesztési politika javítását, a közösségfejlesztés révén erősítik a romák és a többi lakos közötti kapcsolatot.

Összefoglaló a 2012. december 17-én megtartott URBACT Információs Nap eredményeiről

A Belügyminisztérium és az URBACT Program Nemzeti Tájékoztatási Pontja szervezésében megrendezett információs nap célja az URBACT II Program végrehajtása során szerzett tapasztalatok, tanulságok bemutatása és a 2014-2020 tervezési időszakban induló URBACT III Program tervezését segítő információk, javaslatok megosztása volt.

Több mint 400 fő aktív részvételével eredményesen zárult az URBACT II. Program éves konferenciája Koppenhágában 2012. december 4-én.

Az európai városmodell történeti, építészeti, fenntarthatósági aspektusainak számbavétele mellett betekintést kaphatott a konferencia hallgatósága az ázsiai és amerikai urbanizációs folyamatokba, várospolitikai kihívásokba is az Európai Bizottság regionális és várospolitikáért felelős tagjaitól, a tudományos élet várostervezéssel foglalkozó szaktekintélyeitől, városvezetőktől.

Laura Colini, Darinka Czischke, Iván Tosics (szerk: Peter Ramsden): A megosztott városok ellen (Against Divided Cities in Europe)

Az URBACT „Megosztott városok ellen” című munka célja, hogy segítsen a városoknak helyi fejlesztéspolitikájuk átgondolásában, az európai városi területek térbeli és társadalmi szegregációinak felszámolásában. A tanulmány első lépésként a szegregáció témakörét tekinti át, ahogyan az az integrált, fenntartható városfejlesztéssel foglalkozó szakértők, kutatók és URBACT partnervárosok vizsgálatai szerint megjelenik a városi fejlesztéspolitikákban.

UNIC (Urban Network for Innovation in Ceramics) “Városok az innovatív kerámiáért” elnevezésű URBACT project eredményei

Európában a nehézipari bázis gazdaság szerkezetváltása és áttérés az innovációra épülő gazdaságra hátrányosan hatott a hagyományos és speciális ipari profillal rendelkező városokra. Az URBACT UNIC projekt kilenc városának közös jellemzője a hagyományos kerámia ipar. A projekt két éve során kicserélték tapasztalataikat és olyan helyi fejlesztéspolitikát alakítottak ki, amelyik alkalmazkodik a gazdasági környezet változásához és arra törekszenek, hogy a kerámiaipar helyi értékké lépjen elő az innováció, a kulturális fejlődés és a turisztikai vonzerő tekintetében.

URBACT INFORMÁCIÓS NAP

2012. december 17-én a Belügyminisztérium és az URBACT Program Nemzeti Tájékoztatási Pontja „A 2014-2020 tervezési időszak városfejlesztési lehetőségei” címmel információs napot rendez. A rendezvény célja az URBACT II Program végrehajtása során szerzett tapasztalatok, tanulságok bemutatása és a 2014-2020 tervezési időszakban induló URBACT III Program tervezését segítő információk, javaslatok megosztása.

Oldalak